Nie składamy parasolek!

Nie składamy parasolek!

Rządząca większość myśli, że dzięki restrykcjom związanym z epidemią koronawirusa, uda jej się przepchnąć przez Sejm skandaliczne przepisy – w tym o zakazie aborcji i edukacji seksualnej. I że stanie się to bez walki, bez oporu. Myśli też, że może zmienić prawo łowieckie, dopuszczając udział dzieci w polowaniach i przeprocedować antysemicki projekt organizatora Marszu Niepodległości.

Rządząca większość się myli.

Dołączcie do nas w proteście przeciw polskiemu piekłu, przeciw piekłu kobiet, przeciw piekłu tych, którzy wolność kochają i rozumieją. Bądźcie gotowe i gotowi. Bądźcie cierpliwe i cierpliwi. Damy Wam narzędzia i propozycje, moc sprawczą. Pokonają uczucie frustracji i bezsilności.

Zdajemy sobie sprawę z ograniczeń, z których tak ochoczo skorzysta teraz władza, prowadząca wojnę nie tylko z kobietami, ale z prawami i wolnościami obywatelskim, ze społeczeństwem obywatelskim, od 2015. Czy władza zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie powstrzymać wszystkich i wszystkiego?

#OdrzućProjektGodek #PiekłoKobiet #NieSkładamyParasolek #PolskiePiekło

COVID-19 i przemoc wobec kobiet – wytyczne WHO

COVID-19 i przemoc wobec kobiet

Co może zrobić sektor opieki zdrowotnej?

26 marca 2020

Przemoc wobec kobiet pozostaje głównym globalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego i zdrowia kobiet w przypadkach kryzysów społecznych.

· Przemoc wobec kobiet jest bardzo rozpowszechniona. Przemoc między partnerami jest najczęstszą formą przemocy.

o Globalnie, 1 na 3 kobiety na całym świecie doświadczyły przemocy fizycznej i / lub seksualnej ze strony bliskiego partnera lub przemocy seksualnej ze strony jakiegokolwiek sprawcy w ich życiu. Większość przypadków to przemoc ze strony bliskich partnerów.

· Przemoc wobec kobiet ma tendencję do nasilania się podczas różnego rodzaju sytuacji nadzwyczajnych, w tym epidemii. Kobiety, które zostały wysiedlone, uchodźczynie i te żyjące na obszarach dotkniętych konfliktami są szczególnie narażone.

· Danych jest niewiele, jednak raporty z Chin, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów sugerują wzrost liczby przypadków przemocy domowej od czasu wybuchu COVID-19[1],[2].

o Według jednego z doniesień, liczba przypadków przemocy domowej zgłoszonych na komisariacie policji w Jingzhou, mieście w prowincji Hubei, potroiła się w lutym 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku[3].

· Wpływ na zdrowie kobiet, a także ich dzieci, szczególnie przemocy ze strony partnera oraz przemocy domowej, jest znaczący. Przemoc wobec kobiet może powodować obrażenia i poważne problemy fizyczne, psychiczne, seksualne i reprodukcyjne, w tym zakażenia przenoszone drogą płciową, HIV i nieplanowane ciąże.

Jak COVID-19 może zwiększyć ryzyko przemocy wśród kobiet  

· Stres, zaburzenie sieci relacji społecznych i ochronnych oraz zawężony dostęp do usług – wszystko to może zwiększyć ryzyko przemocy dla kobiet.

· Ponieważ wprowadzane są środki dystansujące i zachęca się ludzi do pozostania w domach, ryzyko przemocy ze strony partnera może wzrosnąć. Na przykład:

o Prawdopodobieństwo, że kobiety w przemocowych związkach i ich dzieci będą narażone na przemoc jest dramatycznie zwiększone, ponieważ członkowie rodziny spędzają więcej czasu w bliskim kontakcie, a rodziny zmagają się z dodatkowym stresem i potencjalną utratą źródła utrzymania lub pracy. o   Kobiety mogą mieć mniejszy kontakt z rodziną i przyjaciółmi, którzy mogą zapewnić wsparcie i ochronę przed przemocą.

o Kobiety ponoszą ciężar wzmożonej opieki nad osobami zależnymi podczas tej pandemii. Zamykanie szkół jeszcze bardziej nasila to obciążenie.

o Zakłócenie codziennego trybu życia i możliwości zarobkowania, w tym dla kobiet (z których wiele to nieformalne pracownice najemne), zmniejszą dostęp do możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb i korzystania z usług, zwiększając nacisk na rodziny, z możliwością zaostrzenia konfliktów i przemocy. Ponieważ zasoby będą się kurczyć, kobiety mogą być bardziej narażone na przemoc ekonomiczną[4].

o Sprawcy nadużyć mogą wykorzystywać ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 w celu sprawowania władzy i kontroli nad swoimi partnerkami w celu dalszego ograniczenia dostępu do usług, pomocy i wsparcia psychospołecznego, formalnego i nieformalnego.

o Sprawcy mogą również ograniczać dostęp do niezbędnych produktów higieny, takich jak mydło i środki dezynfekujące[5].

o Sprawcy mogą sprawować kontrolę, rozpowszechniając błędne informacje na temat choroby i piętnując partnerki.

• Dostęp do podstawowych usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym dla kobiet poddanych przemocy, będzie prawdopodobnie bardziej ograniczony.

• Inne usługi, takie jak numery interwencyjne, centra kryzysowe, schroniska, pomoc prawna mogą również zostać zmniejszone, co dodatkowo ograniczy dostęp do pomocy, z których mogą korzystać kobiety w przemocowych związkach. 

Nie można zignorować ryzyka przemocy, z jaką mierzą się kobiety i ich dzieci podczas obecnego kryzysu COVID-19. 

Systemy opieki zdrowotnej mają do odegrania ważną rolę w zapewnieniu kobietom doświadczającym przemocy dostępności usług podczas epidemii COVID-19.

Chociaż pandemia COVID-19 spowodowała ogromne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej i pracowników służby zdrowia w opiece nad chorymi, jest wiele rzeczy, które mogą pomóc złagodzić wpływ przemocy na kobiety i dzieci w tym czasie:

• Wszystkie zainteresowane strony zaangażowane w reakcję na COVID-19 muszą być świadome i zwiększać świadomość potencjalnych skutków, jakie może wywrzeć społeczne dystansowanie się oraz przymusowe wspólne przebywanie w domu (i inne kwestie związane z pandemią) na kobiety doświadczające przemocy i ich dzieci.

• Pracownicy służby zdrowia, z których większość to w wielu miejscach kobiety, mogą być narażeni na przemoc w ich domach lub w miejscu pracy. Ten ostatni problem jest szczególnie poważny i może ulec zaostrzeniu, gdy systemy opieki zdrowotnej znajdują się na skraju zapaści. Zarządcy z sektora ochrony zdrowia lub administratorzy placówek muszą mieć plany dotyczące bezpieczeństwa swoich pracowników i pracownic. Osoby pracujące na pierwszej linii frontu walki z COVID-19 mogą doświadczyć stygmatyzacji, izolacji i być wykluczeni społecznie. Należy zapewnić wsparcie psychospołeczne, zachęty niezwiązane z wynikami, dodatkowy zasiłek transportowy, opiekę nad dziećmi.[6]

Co można zrobić, aby rozwiązać problem VAW podczas reakcji COVID-19?

Pandemia  COVID-19 powoduje ogromne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej, w tym pracowników opieki zdrowotnej. Można jednak pomóc złagodzić wpływ przemocy na kobiety i dzieci. Rządy i decydenci polityczni muszą ujmować usługi niezbędne do rozwiązania problemu VAW (violence against women – przemoc wobec kobiet) w planach gotowości i reagowania na COVID-19, a także zasoby i sposoby ich dystrybucji w kontekście dystansu społecznego.

Placówki zdrowia powinny udostępniać informacje o lokalnie dostępnych usługach (np. o numerach interwencyjnych, schroniskach, ośrodkach interwencji kryzysowej, doradztwie) dla osób, które doświadczyły przemocy, w tym godziny otwarcia, dane kontaktowe i informację, czy pomoc świadczona jest zdalnie i jak z niej skorzystać.

Dostawcy świadczeń zdrowotnych muszą być świadomi ryzyka i konsekwencji zdrowotnych VAW. Powinni być nastawieni na pomoc kobietom, które ujawniają doświadczenie przemocy, oferując pierwsze wsparcie i odpowiednie leczenie. Pierwsze wsparcie obejmuje: empatyczne wysłuchanie bez osądu, rozpoznanie potrzeb i obaw, potwierdzenie doświadczeń i uczuć, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa i sieciowanie osób o podobnych doświadczeniach.

Członkowie społeczności powinni być świadomi zwiększonego ryzyka przemocy wobec kobiet i dzieci podczas tej pandemii oraz utrzymywać kontakt i wspierać kobiety narażone na przemoc, a także posiadać informacji, gdzie dostępna jest pomoc. Ważne jest, aby mieć pewność, że bezpieczne jest skontaktowanie się osobą, gdy sprawca przemocy jest obecny w domu.

Kobiety, które doświadczają przemocy mogą szukać pomocy w kontakcie z rodziną i przyjaciółmi, szukać wsparcia na gorącej linii lub w lokalnych ośrodkach wsparcia. Przydatny może być plan bezpieczeństwa na wypadek eskalacji przemocy. W jego skład wchodzi np. wizyta u sąsiada, przyjaciela, krewnego lub w schronisku, do którego należy się udać, gdyby trzeba było natychmiast opuścić dom ze względów bezpieczeństwa.

Wskazówki dotyczące radzenia sobie ze stresem w domu i działania, które należy podjąć, jeśli ty lub członkowie twojej rodziny doświadczacie przemocy:

· Pamiętaj, że izolacja społeczna, kwarantanna i dystans mogą mieć wpływ na samopoczucie psychiczne twoje i twojej rodziny

· W miarę możliwości ogranicz źródła stresu poprzez:

o Szukanie informacji z wiarygodnych źródeł i redukowanie czasu poświęcanego na konsumowanie wiadomości (1-2 razy dziennie, a nie co godzinę).

o Szukanie wsparcia u rodziny i przyjaciół przez telefon, e-mail, SMS itp.

o W miarę możliwości utrzymuj codzienną rutynę i poświęć odpowiednią ilość czasu na aktywność fizyczną i sen.

o Korzystaj z ćwiczeń relaksacyjnych (np. powolne oddychanie, medytacja, progresywne rozluźnienie mięśni, ćwiczenia uziemiające) w celu złagodzenia stresujących myśli i uczuć.

o Udział w czynnościach, które w przeszłości pomagały ci w radzeniu sobie z przeciwnościami losu.

· Kobiety doświadczające przemocy mogą uznać za pomocne następujące rady:

o Udaj się do rodziny i przyjaciół, którzy mogą udzielić ci praktycznego wsparcia (np. dać ci jedzenie lub zaopiekować się dziećmi), a także radzić sobie ze stresem.

o Opracuj plan bezpieczeństwa dla siebie i dzieci na wypadek nasilenia się przemocy. Powinien obejmować listę sąsiadów, przyjaciół i członków rodziny, do których możesz zadzwonić lub poprosić o pomoc. Miej przygotowane ważne dokumenty, pieniądze, kilka rzeczy osobistych, które należy zabrać ze sobą, jeśli trzeba natychmiast wyjść. Zaplanuj, jak wyjść z domu i uzyskać pomoc (np. transport, dokąd się udać).

o Szukaj informacji o przemocy wobec kobiet, telefonów zaufania, pracowników socjalnych, najbliższym posterunku policji, schronisku lub dostępnych usługach wsparcia. Bądź ostrożna, aby twój partner lub członkowie rodziny się o tym nie dowiedzieli, ponieważ może cię to narazić na niebezpieczeństwo.

[1] Melissa Godin, “As Cities Around theWorld Go on Lockdown, Victims of Domestic Violence Look for a Way Out,”Time,March 18, 2020, https://time.com/5803887/coronavirus-domestic-violence-victims/

[2] Women’s Aid UK, “The Impact of COVID-19 on Women and Children Experiencing Domestic Abuse, and the Life-Saving Services that Support Them,” March 17, 2020, https://www.womensaid.org.uk/the-impact-of-covid-19-on-women-and-children-experiencing-domestic-abuse-and-the-life-saving-services-that-support-them/

[3] Bethany Allen-Ebrahimian “China’s Domestic Violence Epidemic,” Axios, March 7, 2020, https://www.axios.com/china-domestic-violence-coronavirus-quarantine-7b00c3ba-35bc-4d16-afdd-b76ecfb28882.html

[4] Jhumka Gupta, “What does coronavirus mean for violence against women?,” Women’s Media Centre, March 19, 2020, https://womensmediacenter.com/news-features/what-does-coronavirus-mean-for-violence-against-women

[5] National Domestic Violence Hotline, “Staying Safe During COVID-19,” National Domestic Violence Hotline, March 13, 2020, https://www.thehotline.org/2020/03/13/staying-safe-during-covid-19/

[6] https://www.georgeinstitute.org.in/frontline-health-workers-in -covid-19-prevention-and-control-rapid-evidence-synthesis

ORYGINAŁ: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/COVID-19-VAW-full-text.pdf

Tłum. Joanna Gzyra-Iskandar, Centrum Praw Kobiet

Dla wielu kobiet i dzieci dom nie jest bezpiecznym miejscem

„Dla wielu kobiet i dzieci dom nie jest bezpiecznym miejscem”

Oświadczenie przewodniczącej GREVIO, Marceline Naudi*, o potrzebie stosowania standardów konwencji stambulskiej w czasie pandemii.

Coraz więcej krajów na całym świecie nakłada ograniczenia w opuszczaniu mieszkań, aby zahamować rozprzestrzenianie się COVID 19. W tym czasie nasze myśli kierują się w stronę kobiet i dzieci, dla których dom jest przestrzenią strachu, a nie bezpieczeństwa. Pierwszoplanowe znaczenie ma zapewnienie ochrony przed wirusem, spowolnienie jego rozprzestrzeniania się i upewnienie się, że nasze systemy opieki zdrowotnej dadzą sobie radę, ale musimy pamiętać, że ograniczenia w przemieszczaniu się dają oprawcom dodatkową moc i kontrolę. Dochodzą nas sygnały, że niektóre kobiety będące ofiarami przemocy decydują się nie wzywać pomocy medycznej z obawy przed zarażeniem. Schroniska dla ofiar przemocy domowej w niektórych rejonach już wstrzymały przyjęcia, ponieważ nie wiedzą, jak zarządzać ryzykiem infekcji. Inne świadczą wsparcie online lub telefoniczne, ale kobiety, które żyją pod jednym dachem ze swoim prześladowcą wciąż są w niebezpieczeństwie. Nie wolno nam również zapominać o tym, że ekonomiczne konsekwencje pandemii, takie jak utrata pracy lub dochodów, będą silnie uderzać w kobiety, ponieważ powodują lub nasilają uzależnienie finansowe, zmniejszając szanse, że opuszczą sprawcę przemocy.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej, znana również jako konwencja stambulska, powinna być stosowana przez wszystkie Strony, czy to w czasach konfliktu, czy w czasach pandemii. GREVIO wzywa wszystkie Strony do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość świadczenia usług oraz aby nadal oferowały wsparcie i ochronę kobietom i dziewczętom zagrożonym przemocą, przy zaangażowaniu wszystkich odpowiednich podmiotów: organów ścigania, służb społecznych, wymiaru sprawiedliwości, specjalistycznych usług wsparcia i wszystkich odpowiednich ministerstw. Mamy nadzieję, że będziemy świadkami stawiania przez państwa czoła wyzwaniom, jakie pandemia wywołuje dla kobiet będących ofiarami przemocy, oraz że już pracują nad nowatorskimi rozwiązaniami. Niektóre na przykład rozpoczynają kampanie informacyjne dotyczące dostępnych usług, a inne wprowadzają internetowe formularze wniosków o wydanie nakazów ochrony, jeszcze inne umieszczają usługi wsparcia w zakresie przemocy domowej wśród „podstawowych usług”, które muszą być świadczone. Służby oferują usługi online, w tym poradnictwo psychologiczne i wsparcie psychospołeczne. Nigdy dotąd nie było tak silnej potrzeby, aby różne innowacyjne rozwiązania stanowiły część wspólnego wysiłku wszystkich odpowiednich ministerstw i organizacji kobiecych na rzecz wspólnej ochrony kobiet i dzieci przed przemocą.

Wzywam wszystkie Strony Konwencji do podążania tymi śladami. Mam nadzieję, że odnowiony duch solidarności, jaki ta pandemia budzi w naszych społeczeństwach, obejmie kobiety i dziewczęta, które są ofiarami przemocy i które mogą się obecnie czuć jeszcze bardziej niż na co dzień uwięzione pod jednym dachem ze swoimi oprawcami.

(tłum. Joanna Gzyra-Iskandar, Centrum Praw Kobiet)

*Prof. Marceline Naudi jest przewodniczącą GREVIO – instytucji monitorującej wdrażanie Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencji stambulskiej). Była gościnią konferencji z okazji jubileuszu Centrum Praw Kobiet 2-3 grudnia 2019 r., gdzie brała udział w panelu poświęconym międzynarodowym standardom ochrony ofiar przemocy i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

 

 

Gdzie szukać pomocy?

Okres kwarantanny może wpłynąć na eskalację przemocy domowej. Jeśli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem/świadkinią, warto skorzystać ze wsparcia specjalisty/specjalistki.

Przygotowałyśmy zestawienie placówek pomocowych, instytucji i organizacji z informacjami, jak świadczą pomoc aktualnie, w okresie kwarantanny. Skupiłyśmy się na miastach, w których mamy oddziały i ich okolicach.

Listy będą aktualizowane.

Przypominamy również o naszym całodobowym telefonie interwencyjnym 600-07-07-17 oraz że nasze sekretariaty dyżurują, więc można się z nimi kontaktować telefonicznie i mailowo (szczegóły).

1% podatku – Twoja pomoc ma moc!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek dochodowy za ubiegły rok należy rozliczyć do 30 kwietnia 2020 r. Jest to nie tylko obowiązek każdego podatnika, lecz także wyjątkowa okazja do tego, aby bezinteresownie komuś pomóc. Nie zmarnuj tej szansy i wyciągnij dłoń do tych, którzy Cię potrzebują. Bo pomoc ma moc! 

 

1% Twojego podatku może zmienić życie kobiet doświadczających przemocy o 100%.
Wesprzyj Centrum Praw Kobiet i przyłącz się do zmiany!

Będziemy wdzięczne za przekazanie nam 1% podatku i rozważenie możliwości przekazywania regularnego finansowego wsparcia na konto Fundacji. Każda złotówka wpłacana regularnie, ale też ad hoc ma swoje znaczenie i pozwala nam tworzyć stabilną ofertę pomocową. Państwa wsparcie jest dla nas wyrazem ogromnego zaufania i daje nam nie tylko możliwości finansowe do działania, ale też energię i zapał do niesienia pomocy i realizacji naszych innych zamierzeń.
Dlatego prosimy, abyście pamiętali o nas i w tym roku!

Na naszej stronie można rozliczyć PIT w 5 minut!
https://jedenprocent.cpk.org.pl/

 

https://medsowa.pl/a/1-podatku-twoja-pomoc-ma-moc

Reaguj na przemoc domową w trakcie kwarantanny

Osoby pozostające w przemocowych związkach i rodzinach podczas kwarantanny nierzadko skazane są na życie pod jednym dachem ze swoim oprawcą. Światowe badania dowodzą, że sytuacje katastrof naturalnych czy epidemii skutkują eskalacją przemocy domowej. Rośnie stres, złość, frustracja, pojawia się niepewność jutra, sytuacja finansowa rodziny staje się niestabilna, pojawia się widmo utraty pracy i dochodów.

Sytuacja jest też o tyle trudniejsza niż na co dzień, że wiele instytucji pomocowych nie funkcjonuje lub funkcjonuje w ograniczonym zakresie, np. zdalnie.

Jeśli słyszysz lub podejrzewasz, że w Twoim sąsiedztwie ma miejsce przemoc – zadzwoń na policję: 112 lub na telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet 600-07-07-17.

Jeśli wiesz, że w Twojej rodzinie lub u kogoś znajomego miała miejsce przemoc domowa – skontaktuj się z tą osobą, upewnij się, czy jest bezpieczna.

Bądźmy odpowiedzialni i odpowiedzialne – reagujmy na przemoc domową!

 

POBIERZ PLAKAT, WYDRUKUJ, POWIEŚ NA SWOJEJ KLATCE LUB W INNYM WIDOCZNYM MIEJSCU

 

WAŻNE // Aktualne zasady pracy fundacji

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym od 12 marca odwołujemy wszystkie grupowe zajęcia, grupy wsparcia, a także warsztaty w ramach Akademii Mocy Kobiet we wszystkich oddziałach.

Podjęłyśmy również decyzję, że od poniedziałku 16 marca wszystkie oddziały będą udzielać indywidualnych konsultacji zdalnie: telefonicznie, e-mailowo oraz przez Skype’a. Prosimy nie zrażać się tą formą kontaktu – nie mamy pewności, jak długo potrwa sytuacja zagrożenia epidemiologicznego, a Wasze sprawy często nie mogą czekać!

Nasze sekretariaty dyżurują, więc można się z nimi kontaktować telefonicznie.

Przypominamy kontakty do naszych biur:

WARSZAWA

Godziny pracy sekretariatu od poniedziałku do piątku 9:00-17:00

tel: (22) 622-25-17
e-mail: 
sekretariat@cpk.org.pl

GDAŃSK

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku 10:00-18:00

kom. 604-590-117
e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl

KRAKÓW

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku 10.00–18.00

kom. 780-079-988
e-mail: cpk_krakow@cpk.org.pl

ŁÓDŹ

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku 10.00–16.00

tel. (42) 633-34-11 / kom: 736-608-493
e-mail: cpk_lodz@cpk.org.pl

WROCŁAW

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w piątek w godzinach od 10:00 do 14:00.

tel. (71) 358-08-74
e-mail: cpk_wroclaw@cpk.org.pl

ŻYRARDÓW

tel. 882-512-900
Kontakt do dyrektorki oddziału: inga.lipinska@cpk.org.pl

MIYA Cosmetics – finał akcji wsparcia Centrum Praw Kobiet

Składamy serdeczne podziękowania dla Miya Cosmetics za wsparcie finansowe i rzeczowe. Jesteśmy ogromnie wdzięczne, że w trwającej od 5 mcy akcji sprzedażowej cześć środków ze sprzedaży wybranych zestawów kosmetycznych Miya Cosmetics przeznaczyło na wsparcie Centrum Praw Kobiet –  do tej pory kwota 9.896 zł.

Na uwagę i wielki szacunek zasługuje również fakt, że za Miya Cosmetics nie stoi wielka korporacja i sztab ludzi w szklanych biurowcach. Team MIYA to grupa pasjonatek, które tworzą Miya Cosmetics. To wspaniale mieć takie partnerki i przyjaciółki, którym bliska jest nasza misja i gotowi są wspierać naszą działalność. Przekazane nam środki pozwolą nam pomóc większej liczbie kobiet, których prawa są łamane i które w naszej organizacji poszukują pomoc. Dziękujemy również za piękne zestawy kosmetyczne, które trafiają do kobiet w trudnej sytuacji życiowej, które zgłaszają się po pomoc do Centrum Praw Kobiet.

Więcej o wspólnej akcji promocyjnej tu:

Finał akcji wsparcia Centrum Praw Kobiet

 

NOWA GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET Z GDAŃSKA

AKTUALIZACJA z dnia 11 marca 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz decyzjami władz państwowych i lokalnych w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń, zdecydowałyśmy o przełożeniu rozpoczęcia spotkań grupy wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej do czasu zakończenia działań prewencyjnych w szkołach. Tym samym pierwsze spotkanie grupy wsparcia odbędzie się 1 kwietnia o godz. 16:30. Sytuację monitorujemy na bieżąco i w razie konieczności kolejnych zmian terminów, będziemy o tym informować poprzez media oraz bezpośrednio zainteresowane osoby.

Na tle przemocy fizycznej przemoc ekonomiczna może wydawać się mało dolegliwa. Jeśli mąż lub partner nie stosuje przemocy fizycznej, wiele kobiet uważa, że nie może być w ogóle mowy o przemocy. Tymczasem przemoc ekonomiczna może być nie mniej krzywdząca, niż fizyczne znęcanie się. Przemoc ekonomiczna często współwystępuje z innymi formami przemocy, zawsze też jest formą przemocy psychicznej. Badania amerykańskie wskazują, że w ponad 90% przypadków przemocy w rodzinie mamy do czynienia również z przemocą ekonomiczną.

Przemoc ekonomiczna wobec kobiet jest definiowana jako zachowania mające na celu kontrolę zdolności partnerki do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych gospodarstwa domowego. A wśród najczęściej zgłaszanych nam przez klientki przejawów przemocy ekonomicznej są m.in.:
  • zabranianie lub utrudnianie podjęcia pracy, a tym samym posiadania własnego dochodu,
  • zabieranie dostępu do własnych pieniędzy,
  • kontrolowanie wydatków,
  • wydzielanie każdego grosza domagając się np. paragonów za zakupy, nie łożenie na utrzymanie rodziny (np. nie płacenie za rachunki, nie kupowanie żywności),
  • zmuszanie do nieodpłatnej pracy w firmie, którą prowadzi mąż/partner,
  • zaciąganie bez porozumienia z osobą pożyczek lub kredytów obciążających wspólny budżet,
  • niepłacenie alimentów lub uzależnianie płacenia alimentów od „posłuszeństwa” i określonych decyzji dotyczących wspólnego dziecka.

Fundacja Centrum Praw Kobiet w Gdańsku zaprasza mieszkanki Gdańska do udziału w grupie wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej. Spotkania grupy rozpoczną się już w marcu, a kompleksową pomoc w tym zakresie, jaką oferuje gdański oddział Centrum Praw Kobiet finansuje Miasto Gdańsk.

Pierwsza grupa wsparcia w ramach projektu rusza 1 kwietnia. Spotkania będą odbywały się w każdą środę w godzinach 16:30-19:00 przez 21 kolejnych tygodni. Gdańszczanki, które chcą skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Silne i niezależne” oraz uczestniczyć w zajęciach grupy wsparcia prosimy o zgłoszenie się telefoniczne lub osobiste do sekretariatu CPK w Gdańsku, przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11, telefon: 58 341 79 15 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00.

Grupę wsparcia poprowadzi Marta Typa – psycholożka Fundacji Centrum Praw Kobiet, w roku 2019 specjalistka ds. wsparcia w ramach Gdańskiego Centrum Równego Traktowania (GCRT). Psycholożka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, biorąca czynny udział m.in. w procedurze niebieskiej karty i wspieraniu rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy. Magister psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, w swojej pracy magisterskiej badała klientki gdańskiego oddziału Fundacji Centrum Praw Kobiet i ich funkcjonowanie po doświadczeniu przemocy. Certyfikowana edukatorka seksualna, prowadząca m.in. warsztaty dla dziewcząt na temat granic, praw seksualnych oraz przemocy. Liderka Treningu Family Connections Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, terapeutka szkoląca się w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenia Niebieska Linia oraz Akademii Wolontariatu w Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku.

Projekt “Silne i niezależne. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej” sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

ANULOWANE // Oficjalne otwarcie krakowskiego oddziału Centrum Praw Kobiet

Z wielką przykrością zawiadamiamy, że ze względu na koronawirusa jesteśmy zmuszone anulować to wydarzenie. Krakowski oddział Centrum Praw Kobiet rozpocznie swoją działalność zgodnie z planem 16 marca. Wszystkie osoby poszukujące naszego wsparcia zapraszamy do kontaktu telefonicznego, przez nasz profil na Facebooku oraz do naszego biura przy ul. Dunajewskiego 5 w Krakowie.

W imieniu założycielki, dyrektorki krakowskiego oddziału oraz wolontariuszek mamy ogromną przyjemność zaprosić Was na uroczyste, oficjalne otwarcie krakowskiego oddziału Centrum Praw Kobiet!

Otwarcie odbędzie się 13 marca, w siedzibie Centrum Praw Kobiet przy ulicy Dunajewskiego 5, wejście D, I piętro.

Program otwarcia:

15:00 Powitanie uczestników przez Urszulę Nowakowską, prezeskę CPK i Natalię Kućmę, dyrektorkę krakowskiego oddziału CPK

15:30 panel dyskusyjny „Przeciw prze-mocy”: Urszula Nowakowska i prof. Beata Kowalska (UJ), moderatorka: Natalia Kućma, dyrektorka krakowskiego oddziału CPK

16:45 Otwarcie wystawy malarstwa Elżbiety Bińczak-Hańderek „Wiedźmy”

17:00 panel dyskusyjny „Wiedźmy”: prof. Maria Flis (UJ), dr Katarzyna Slany (UP w Krakowie), Joanna Balsamska (Polistrefa), moderatorka: prof. Joanna Hańderek (UJ)

Całe wydarzenie będzie miało formę Dnia Otwartego, dlatego będziemy na Was czekać już od godziny 10.00. Jeśli macie ochotę nas odwiedzić, porozmawiać lub zgłosić się ze swoją sprawą, zapraszamy na Dunajewskiego 5

Otwarcie nowego oddziału stało się możliwe dzięki dotacji otrzymanej od Z Zurich Foundation.