Jubileusz 25-lecia

Szanowni Państwo,

25 lat temu powstała Fundacja Centrum Praw Kobiet. Założycielce Fundacji – Urszuli Nowakowskiej -przyświecała idea zapewnienia, aby prawo i praktyka jego stosowania rzeczywiście gwarantowały równe traktowanie kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, politycznym i osobistym. Szybko okazało się jednak, że równie ważna jest konkretna pomoc dla kobiet: prawna, psychologiczna, praktyczna, bezpieczne schronienie.

Oprócz działalności pomocowej Centrum Praw Kobiet zmieniło i nadal zmienia świadomość społeczną oraz niektóre przepisy prawa. Ważną rolę w naszej działalności odgrywają również szeroko rozumiane działania edukacyjne ( szkolenia, warsztaty, publikacje).

W ciągu tych 25 lat pomogłyśmy ponad 100 tysiącom kobiet i ich dzieci. To wspaniała okazja do wspólnego świętowania!

2 i 3 grudnia 2019 r. zapraszamy na uroczyste obchody 25 lecia Centrum Praw Kobiet. Będzie to okazja zaprezentowania dorobku i podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Fundacji.

2 grudnia zapraszamy na konferencję naukową, w której udział wezmą wybitne Gościnie z kraju i z zagranicy. Zwieńczeniem obchodów jubileuszowych będzie uroczysta gala połączona z koncertem Karoliny Micuły (Babskie Granie) zaplanowana na 3 grudnia.

Obchody jubileuszowe będą miały miejsce w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12.

Szczegółowy Program Jubileuszu będzie wkrótce zamieszczony na stronie Centrum Praw Kobiet.

 

Kontakt dla mediów i sponsorów:

Monika Młynarczyk

monika.mlynarczyk@cpk.org.pl

tel. 509 790 371