Oferta pracy // Kraków

Poszukujemy dyżurantek do pracy w nietypowych godzinach w bezpiecznym schronieniu dla kobiet doznających przemocy

Opis o nas:

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej i przez zaniedbanie) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko

Wymagania:

– gotowość do pracy w godzinach nocnych i weekendy

– praca według ustalonego grafiku (elastyczny grafik pracy)

– gotowość do udzielenia wsparcia

– komunikatywność

– empatia

– umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji

– podstawowe umiejętności  z zakresu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Mile widziane:

– studentki

– podstawowa wiedza z zakresu problematyki przemocy

Oferujemy:

– umowę zlecenie

– możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/warsztatach psychologicznych i prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy

– szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet

– towarzystwo i wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu

Zgłoszenia:

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 30.11.2021 r. na adres natalia.kucma@cpk.org.pl

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii