KOBIETY RAZEM – grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie

Zaczyna się za 8 Dni, 56 Minutes

28 maja 2018 16:30 - 18:00

Więcej dat

 • 21 maja 2018
 • 28 maja 2018
 • 4 czerwca 2018
 • 11 czerwca 2018
 • 18 czerwca 2018
 • 25 czerwca 2018

Grupa jest miejscem, gdzie kobiety doznające przemocy w rodzinie  mają możliwość dzielenia się swoimi problemami, lękami. Kontakt z innymi osobami, które mają za sobą podobne przejścia, pomaga pozbyć się uczestnikom poczucia wstydu i napiętnowania.

Cel główny: Podejmowanie działań w kierunku zatrzymania przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych.

Cele szczegółowe:

 • poznanie definicji, rodzajów i cyklu przemocy – nabycie wiedzy o typowych zachowaniach i metodach oddziaływania sprawców przemocy
 • obalenie mitów i stereotypów dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie
 • poznanie przysługujących praw
 • zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, przynależności, akceptacji i samorealizacji
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i podwyższenie samooceny
 • uświadomienie posiadanych zasobów
 • zdobycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z przemocą
 • nabycie umiejętności asertywnego zachowania się
 • zwiększenie świadomości na temat negatywnego wpływu przemocy domowej na dzieci

KIEDY: Spotkania odbywają się robocze poniedziałki, w godz. 16.30- 18.00.
KTO PROWADZI: Grupa prowadzona przez Katarzynę Zielińską – Specjalistkę terapii uzależnień i Specjalistkę terapii środowiskowej.
Zapraszamy!