Nie znaczy nie czy tak znaczy tak? Kwestia zgody w polskim społeczeństwie – dyskusja/ CPK Gdańsk

Więcej

14 listopada 2019 17:00

Centrum Praw Kobiet w Gdańsku Trójmieście zaprasza na panel dyskusyjny poruszający temat kwestii zgody/consent. Dyskusja na temat granicy nadużycia rozwinęła się przy okazji akcji #metoo, budząc wiele kontrowersji i niejasności. Rozmowa ma za zadanie zrozumieć to zagadnienie, niezwykle istotne z punktu widzenia rosnącej wrażliwości na przemoc seksualną.

Kwestia zgody dotyczy tego, gdzie leżą nasze granice i kiedy są łamane. Aktualnie definicją przestępstwa zgwałcenia jest” doprowadzenie innej osoby przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do obcowania płciowego”. Europejski Instytut ds. Równości Płci przyjmuje inną perspektywę i proponuje, aby wyznacznikiem przemocy seksualnej był brak świadomej zgody. W czasie dyskusji spróbujemy odpowiedzieć m.in. na pytania czym jest “świadoma zgoda”, jak zdefiniować przemoc seksualną oraz jak wygląda kwestia zgody z perspektywy prawa.

W panelu dyskusyjnym wezmą udział specjaliści z zakresu psychologii, politologii i prawa, aby w jak najszerszym i wielowymiarowym kontekście omówić kwestię zgody. Choć temat granic w wielu krajach pojawia się regularnie od lat 70. XX wieku, w Polsce wciąż jest to obca i często ignorowana tematyka. Centrum Praw Kobiet – oddział Gdańsk chce rozpocząć tę dyskusję w społeczności gdańskiej.

Dyskusja “Nie znaczy nie czy tak znaczy tak? Kwestia zgody w polskim społeczeństwie”
Kiedy: czwartek, 14 listopada 2019, godz. 17:00
Miejsce: Krytyka Polityczna – ŚWIETLICA w Trójmieście, ul. Nowe Ogrody 35 (II piętro), 80-802 Gdańsk
Prowadzenie: Magdalena Nowacka
Udział bezpłatny!

W dyskusji udział wezmą:

dr Barbara Kijewska – doktor nauk politycznych, wykładowca Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pomocy społecznej. Autorka ekspertyz i publikacji naukowych, wykonawca projektów europejskich i krajowych, organizatorka konferencji i seminariów na tematy dotyczące partycypacji politycznej, aktywizacji obywatelskiej i włączania społeczności lokalnych w procesy decyzyjne. Zaangażowana w działania na rzecz zwiększania udziału kobiet w polityce, działaczka organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszenia WAGA i Trójmiejskiej Akcji Kobiet.

dr Natasza Kosakowska-Berezecka – ekspertka ds. różnorodności, trenerka, wykładowczyni akademicka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego; mediatorka, współzałożycielka Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju w Instytucie Psychologii UG. Naukowo zajmuje się procesami przeciwdziałającymi uprzedzeniom i dyskryminacji. Kierowniczka międzynarodowego konsorcjum badawczego Towards Gender Harmony gdzie wspólnie z 150-osobowym zespołem z całego świata bada współczesne rozumienie kobiecości i męskości oraz stereotypy płci w ponad 60 krajach. Jako edukatorka międzykulturowa uczestniczyła w tworzeniu Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek.

Marcin Kochanowski – prokurator, od 2013 roku wolontariusz w Centrum Praw Kobiet. Laureat konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” w kategorii osoba prywatna za zaangażowanie w pomoc kobietom doświadczającym przemocy.

Pytania organizacyjne można kierować na adres: magdalena.nowacka@cpk.org.pl

Organizator: Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk
Projekt filmowy jest częścią projektu “W stronę równości – przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć”, dofinansowanego ze środków Miasta Gdańska.

Fundacja Centrum Praw Kobiet to organizacja, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. Klientki Centrum mogą liczyć na bezpłatne wsparcie psychologiczne i pomoc prawną, a w razie potrzeby, również pomoc w znalezieniu dachu nad głową czy asystę w sądzie lub na policji. Wolontariuszki CPK prowadzą warsztaty, organizują szkolenia i wydają publikacje poświęcone problemowi przemocy wobec kobiet.