VI Edycja

Sylwetki laureatów

W dniu 8 grudnia 2015 r., w Wolskim Centrum Kultury odbyła się VI Gala wręczenia Wyróżnień Białej Wstążki. Panowała wspaniała atmosfera.Znamienitych gości powitała Jolanta Kwaśniewska, Prezeska Zarządu Fundacji „Porozumienie bez Barier” oraz Urszula Nowakowska, Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet

Prezes Urszula Nowakowska poprowadziła następnie panel dyskusyjny na temat przemocy seksualnej wobec kobiet, w którym wzięli udział:

  • prof. Małgorzata Fuszara – była Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, 
  • Rafał Betlejewski – dziennikarz, performer, twórca akcji społecznych,
  • Nadkomisarz Wanda Mende z Komendy Głównej Policji.

Po panelu Kazik Walijewski, jeden z pomysłodawców Konkursu, uhonorował w imieniu organizatorów ośmiu wspaniałych mężczyzn, którzy w najróżniejszy sposób sprzeciwili się przemocy wobec kobiet. Wyróżnienia Białej Wstążki zostały w tym roku przyznane w siedmiu kategoriach. 
W kategorii Osoba publiczna białą wstążeczkę oraz dyplom otrzymał Prezydent RP w latach 2010-2015 Bronisław Komorowski. Kapituła doceniła podpisanie przez laureata konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

„„Demokracja to nie jest po prostu prawo większości, lecz prawo większości szanujące jak należy prawo mniejszości.” W takim ujęciu większość społeczeństwa, które nie doznaje przemocy w rodzinie powinna zabezpieczać prawa krzywdzonych, zaniedbanych, nieporadnych. Nie dlatego należało podpisać Konwencję, że zabezpieczała prawa większości, ale właśnie dlatego, że upominała się o prawa krzywdzonych. Trzeba mieć odwagę, aby w momencie zbliżania się wyborów podjąć decyzję, która zabezpieczała prawa mniejszości i nie była decyzją zabiegającą o głosy wyborców, ale szanującą i dającą narzędzia tym, którzy bez wsparcia poszliby na przysłowiowe dno. Chapeau bas mówią ofiary przemocy w rodzinie, Chapeau bas mówimy my wszyscy, którzy zajmują się pomocą osobom doznającym przemocy. Kapituła nie miała żadnych wątpliwości, kto powinien odebrać wyróżnienie w tej kategorii.”

Pozostali nasi laureaci:

Robert Damski – kategoria Wymiar sprawiedliwości 

„W argentyńskim filmie „Dzikie historie”  w pierwszym epizodzie okazuje się, że na pokładzie samolotu zgromadziły się wszystkie osoby, które znają pilota – niekoniecznie z tej dobrej strony. Członkowie Kapituły przyznając nagrodę w tej kategorii znaleźli się prawie w identycznej sytuacji, tylko kandydat był znany z tej najlepszej ze stron. Kandydat otrzymał 13 zgłoszeń od 13 kobiet, które wspierał, dał nadzieję, wskazał, pomógł.  W dodatku Roberta Damskiego komornika z Lipna zna chyba z pół Polski. Zawsze ma czas, chęci i znajduje wyjście z sytuacji, w której inni opuścili ręce i nie znajdują ścieżek czy wyjść. Znakomity na konferencjach, ale i w programach publicystycznych, pogodny i wysłuchujący. To on wyprowadził problem alimentów z wstydliwych nizin na wyżyny mówienia, szukania i zauważania.”

Sławomir Żarski – kategoria Organy Ścigania

„Naczelnik Wydziału Biuro Spraw Wewnętrznych w KatowicachO sobie mówi, że pomaga każdemu skrzywdzonemu, każdemu kto tej pomocy potrzebuje, bo Biuro Spraw Wewnętrznych to taka komórka, która dbając o dobre imię policji robi wszystko, aby oczyścić niewinnego czy też doprowadzić winnego do skazania. Pan Sławomir dobrze pamięta sprawę pani Katarzyny, od początku jej wierzył, wdrożył odpowiednie procedury, zapewniał dyskrecję, pomoc psychologiczną i swoje osobiste wsparcie. On- jak sam przyznaje – robi tak zawsze, bo wszystkie zgłoszenia są ważne, a każdy pokrzywdzony zasługuje na wnikliwe i ludzkie wysłuchanie i szacunek. Uwierzyć po telefonicznym zgłoszeniu, pomagać i wspierać – mimo, że sprawa dotyczyła wydarzeń sprzed lat – to zawsze zasługuje na uwagę i szacunek.”Adam Just – kategoria Instytucje i organizacje pomocowe„Pedagog, pracuje w urzędzie Miasta w Ostródzie, pracownik socjalny, inspektor ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy, kurator społeczny. Jest trenerem prowadzącym oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy. Stale podnosi swoje umiejętności i kompetencje poprzez udział w szkoleniach i seminariach, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest również zapraszany jako specjalista do udziału w konferencjach i panelach dyskusyjnych. Jest przewodniczącym Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostródzie. W swoim zawodzie stara się pomóc kobietom, wspierać je i dawać nadzieję na zmiany na lepsze. Wskazuje ścieżkę, którą należałoby podążać. Jego praca to powołanie. Charakteryzuje się ciepłem, otwartością i wrażliwością. Co ciekawe był zgłaszany już w 2013 i w 2014 roku. ” Adam Dudziak – kategoria Instytucja Publiczna

„Czytając tegoroczne hasło kampanii „Mężczyzna – empatyczny, wrażliwy, pomocny – poszukiwany” nasuwa się myśl: dosyć rzadki okaz. Na szczęście są jednak mężczyźni spełniający te kryteria. Jednym z nich jest Pan Adam Dudziak, zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Bydgoszczy, Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy. Jak wskazano w zgłoszeniu: „W swoich wypowiedziach i wystąpieniach publicznych zachęca kobiety doświadczające przemocy do zgłaszania się o wsparcie, dodaje im odwagi, podkreśla prawo do ochrony i bezpieczeństwa, wskazuje miejsca gdzie udzielana jest pomoc”. Zwolennik edukowania strażników miejskich, policjantów, pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, lekarzy na temat zjawiska przemocy oraz doskonalenia procedur przeciwdziałania temu zjawisku. Pomysłodawca i organizator wielu konferencji poświęconych poprawie losu osób krzywdzonych. Jeden z inicjatorów powołania w roku 2007 „Zespołów interwencyjnych”, których celem jest wizytowanie szczególnie trudnych środowisk.

Nietuzinkowa osobowość – brał m.in. udział w akcji „One Bilion Rising” Tańczmy przeciwko przemocy w dniu 14 lutego 2015 r. w jednej z bydgoskich galerii handlowych.

Jak sam stwierdził, zawsze próbuje do skutku, nigdy nie daje za wygraną. Wciąż jest wielu takich ludzi, którym chciałby pomóc.”Michał Lewoc – kategoria Instytucja Publiczna

„Sędzia, Koordynator Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w Departamencie Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości. Człowiek – instytucja, któremu zawdzięczamy wiele publikacji, w tym podręcznik Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – kompleksowy informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych oraz statystyk sądowych dotyczących przemocy. Jak wskazano w zgłoszeniu: „To dzięki jego zabiegom mamy dane, które wiele mówią o orzekaniu w sprawach przemocy, płci sprawców oraz ofiar i wielu innych – niezbędnych do realizacji zadań profilaktycznych – wskaźników i danych”.

Michał Lewoc chce pokazać, że dobre prawo powinno dążyć do eliminacji niekorzystnych zjawisk, a przemoc wobec członka rodziny jest czymś  wyjątkowo złym. Od wielu lat zajmuje się problemem przemocy tworząc oraz nadzorując powstawanie prawa, uczestniczy w konferencjach, prowadzi szkolenia. Obecnie nie ma bezpośredniej styczności z osobami doznającymi przemocy, ale to co zapamiętał z czasów, gdy pracował jako sędzia, stara się wprowadzać do przepisów. Zawsze znajduje czas na potrzebne działania.”Paweł Dąbrowa – kategoria Media„Wcześniej – przypadkowy przechodzień, który stanął w obronie molestowanej dziewczyny, prawdopodobnie ratując ją przed gwałtem. Potem – poruszony tym doświadczeniem twórca ogólnopolskiej kampanii społecznej „Możesz to zmienić”, z którą dotarł do 13 miast wojewódzkich i rozpropagował w mediach społecznościowych.  Uważa, że obok wyspecjalizowanych instytucji czy profesjonalistów, to świadek – czyli każdy z nas – może okazać się kluczowym elementem w zakończeniu fali przemocy. To założenie legło u podstaw zrealizowanej przez Pawła Dąbrowę kampanii i dzięki niej dotarło do 10 milionów odbiorców.” Marcin Kochanowski – kategoria Osoba prywatna

„Z zawodu jest prokuratorem. Z potrzeby serca – wolontariuszem, który trzy razy w tygodniu przemierza trasę z Kartuz do Gdańska, by nieść pomoc kobietom – ofiarom przemocy. Każdej z nich poświęca maksymalnie dużo czasu i uwagi. Cierpliwie wysłuchuje, pomaga w redagowaniu pism. Jest bardzo cennym wolontariuszem, ze względu na swoją wiedzę z zakresu spraw karnych. Dzięki temu jego porady są naprawdę fachowe. Jak stwierdził sam laureat, „Można (…) odnieść wrażenie, że przemoc jest elementem naszego krajobrazu – i tak jak z obojętnością mijamy przydrożne drzewa, tak samo podchodzimy do istnienia przemocy – mijamy ją bez cienia zainteresowania, udajemy, że nie zauważamy.”

Postanowił się zaangażować  w niesienie pomocy skrzywdzonym kobietom, by to zmienić. Marcin Kochanowski to nieprzeciętny prokurator i wspaniały człowiek.”

Galę poprowadziła Hanna Dunowska – aktorka i terapeutka współpracująca z Centrum Praw Kobiet.
W części artystycznej wystąpiła Izabela Islet Laskowska, która wykonała m.in. utwór ze swojej debiutanckiej płyty pt. Stop niemocy.

Srebrne wstążeczki, którymi zostali uhonorowani Laureaci Konkursu, ufundował W.KRUK, najstarsza firma jubilerska w Polsce. Odznaczenia te wykonane zostały w Manufakturze W.KRUK w Poznaniu.