Wyróżnienie Białej Wstążki

Nie bądź obojętny - Stop przemocy wobec kobiet.

Na czym polega konkurs
Biała Wstążka?

Przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i został zgłoszony do wyróżnienia.

Do tytułu zgłosić można kandydatów, którzy spełniają następujące warunki: mężczyźni, działający społecznie, charytatywnie, z misją niesienia pomocy kobietom, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom i reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet.

Edycje i laureaci
Białej Wstążki

ZGŁOŚ SWOJEGO KANDYDATA DO KONKURSU
„WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI"!

W tym roku Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” organizują już po raz 11. konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki”. To edycja podsumowująca rok szczególnych wyzwań i zagrożeń dla praw kobiet.

Rok 2020 zostanie na długie lata zapamiętany jako data wybuchu ogólnoświatowej pandemii koronawirusa. COVID-19 – niestety zgodnie z przewidywaniami organizacji pomocowych – poskutkował eskalacją przemocy domowej, głównie wobec kobiet i dzieci. Tragiczność ich położenia dodatkowo wzmacniał fakt, że większość instytucji pomocowych pracowała zdalnie, co stanowiło przeszkodę w korzystaniu z ich wsparcia. Tymczasem w połowie roku polski rząd rozpoczął zabiegi formalne zmierzające do wypowiedzenia Konwencji stambulskiej (tzw. antyprzemocowej).