Zgłoś kandydata

Termin składania zgłoszeń: do 18 listopada 2021 roku  

Celem konkursu jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i propagowanie właściwych postaw wśród mężczyzn. Zgłoszenia do konkursu może skierować każdy. Czekamy również na wypełnione wnioski od kobiet doświadczających przemocy, ale także od organizacji kobiecych, które dostrzegają i doceniają postawę zgłaszanego mężczyzny w życiu społecznym, prywatnym i zawodowym. 

Wybrani kandydaci zostaną wyróżnieni Białą Wstążką za szczególną pomoc kobietom i reagowanie na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji wobec nich.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” dostępnym na stronach internetowych Organizatorów: Centrum Praw Kobiet, Fundacja Porozumienie Bez Barier oraz stronie Kampanii Białej Wstążki.

Poniżej osiem kategorii konkursowych, w których mogą Państwo zgłaszać swoich kandydatów: 

 1. Wymiar sprawiedliwości
 2. Organy ścigania
 3. Instytucje i organizacje pomocowe
 4. Osoby publiczne
 5. Instytucja publiczna
 6. Pracodawca-sponsor
 7. Osoba prywatna
 8. Media

Na „Wyróżnienie Białej Wstążki” zasługuje:

  Dane osoby zgłaszającej

  Dane osoby zgłaszanej