VIII Edycja

W Konkursie „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2017  nagrodzono mężczyzn w następujących kategoriach:

I.               Wymiar sprawiedliwości.

Krzysztof Kisiel Pracuje w Sądzie Rejonowym w Braniewie, ale chętnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności pracując w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w Pieniężnie. Człowiek o wielkim sercu i niezliczonych pomysłach. W swojej wsi od 10 lat jest sołtysem, który jest wrażliwy na sprawy wszystkich ludzi. Pomaga ofiarom, pracuje ze sprawcami, pomaga rodzinie, w której występuje przemoc. Typowy animator społeczny, których w Polsce jest niewielu. Zasługuje na miano mężczyzny do naśladowania.

II.            Instytucje i organizacje pomocowe.

Konrad Wojterkowski twórca ogólnopolskich kampanii  Kocham Nie Biję, Kocham Reaguję, Kocham Szanuję. Pracodawca, który wie jak zarabiać pieniądze, ale umie także oddziaływać w sposób przemyślany na społeczeństwo konstruując kampanie skierowane przeciwko krzywdzeniu dzieci i kobiet. Przez dwie kadencje był  Członkiem Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Człowiek słyszący kobiety i opowiadający się przeciwko każdej nieprawidłowości i przemocy. W dodatku pomagający osobiście tym, którzy pomocy potrzebują.

Piotr Bystrianin Pan Piotr stworzył i od lat koordynuje wiele działań pomocowych skierowanych do uchodźczyń mieszkających w Polsce. Do pracy pomocowej zatrudnia uchodźczynie i imigrantki, wspierając tym samym to środowisko i stwarzając nowe standardy pracy. Prowadzone przez niego działania są ciągłe bez względu na granty, zawirowania polityczne i opierają się na profesjonalnej pracy i podejściu do pomocy. Można śmiało stwierdzić, że pan Piotr uratował wielu kobietom życie i zdrowie.

III.         Osoby publiczne.

Kacper Kuszewski, za wspieranie działań CPK związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet.

Co mówi o sobie: „Akcja #metoo była dla mnie bezpośrednim impulsem, do przekazania tej nagrody. Skala tych zachowań bardzo mnie zaskoczyła. (…) …teraz widzę, że trzeba spojrzeć na kontekst, albo po prostu zapytać kobietę, czy czuje się komfortowo w danej sytuacji.

Ale jest też coś, co wzbudziło mój gniew w kontekście #metoo. To komentarze mężczyzn i kobiet, które próbowały całą akcję zbagatelizować albo ośmieszyć. Te emocje były impulsem, które spowodowały, że wybrałem Centrum Obrony Praw kobiet, bo dopiero wtedy zobaczyłem, jak bardzo głęboki jest to problem. Wulgarne i krzywdzące wypowiedzi ludzi, którzy są wykształceni, a nie wstydzą się w arogancki sposób publikować na Facebooku, co gorsza, ktoś jeszcze to lubi. To uświadamia, jak wiele w sprawie równości mamy jeszcze do zrobienia.(…) To wzajemny szacunek, coś bardzo niemodnego. W modzie jest hejt i pogarda. Nie jesteśmy też uczeni przyznania się do błędu. A zwłaszcza mężczyźni mają poczucie, że przyznanie się do błędu jest przejawem słabości. Agresywnie bronimy się przed tym. A dla mnie to jest siła, z którą ja idę przez życie. Dla mnie przyznanie się do błędu nie jest porażką.”

„Twoja twarz brzmi inaczej” chciałoby się powiedzieć w kontekście takich słów!

IV.           Instytucja publiczna.

Leszek Kisiel burmistrz Przeworska

Nie dość, że sam działa, pomaga i angażuje w pomoc innych, to dodatkowo wspiera wszelkie inicjatywy, których celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinach, przemocy rówieśniczej. Zawsze pomaga bez względu na czas i okoliczności. Interesanci „walą” do niego drzwiami i oknami, bo umie i chce im pomóc. W społeczności lokalnej angażuje się poprzez działania profilaktyczne wzmacniające świadomość prawną wśród dzieci i młodzieży a w szczególności kobiet doświadczających przemocy. Wspiera punkty pomocy dla ofiar przemocy, programy profilaktyczne w szkołach o tematyce przeciwdziałania przemocy. Wspiera działania przeciwko przemocy, sam pomaga i wspiera tych, którzy pomocy potrzebują.

Jerzy Zawodnik wiceprezydent Radomia.

Przez wzgląd na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy, nie godząc się na złe traktowanie, ból i cierpienie drugiego człowieka wciąż poszukuje nowych rozwiązań, skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w pomaganiu jej ofiarom. Jest osobą bardzo moralną, o wielkim sercu sprawując swój urząd skupia wokół siebie nie tylko tych, którzy potrzebują pomocy, ale przede wszystkim osoby i instytucje, które tej pomocy gotowe są udzielić. Mocno zaangażowany w zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii oraz profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych, zawsze promuje zdrowy styl życia bez uzależnień, nałogów i przemocy. Wspiera organizacje, stowarzyszenia działające na rzecz budowy i rozwoju dobra wspólnego społeczności lokalnych, które działają z ogromnym powodzeniem, realizując coraz większe projekty oraz uczestnicząc w ten sposób w rozwoju środowiska lokalnego.

V.             Pracodawca-sponsor.

Krzysztof Banaszak Gdańsk, Od 1990 roku czynnie uczestniczy w działaniach Gdańskiego Lion Club NEPTUN. Działalność polega na zbieraniu pieniędzy, szukaniu różnych rozwiązań, pomaganiu, wspieraniu, dawaniu ludziom czasami wędki czasami ryby. Kiedy usłyszał, że CPK nie dostało wsparcia na działalność z powodu dyskryminowania mężczyzn od razu wiedział, że chce im pomóc. To zwykły ludzki odruch, który powinien pojawić się u każdego człowieka, bo przecież inaczej nie można. Zawodowo zajmuje się menadżerstwem i konsultacjami, a także zarzadzaniem. Jeśli może pomóc – a w wielu sytuacjach umie – pomaga, bo to wynika z jego szacunku do wszystkich ludzi.

                    VI.            Osoba prywatna.

Szymon Rosołowski Warszawa, Pracuje w towarzystwie ubezpieczeniowym. Kiedy słyszał o kłopotach CPK postanowili z żoną pomóc. Wtedy spotkali panią Ewelinę i zajęci się nie tylko pomocą dla ośrodka , ale i dla niej i jej synka. Czasami zabierali ich do kina czy też na wspólny spacer. Widzieli, że pani Ewelina potrzebuje ich obecności i traktowali ją jak osobę bliską. Pomaganie innemu człowiekowi jest wtedy przyjemne, gdy wkłada się w to całą duszę i nie liczy na jakiekolwiek korzyści.

Wyróżnienia honorowe:

Krzysztof Pogonowski. „Za wsparcie, motywację i wyciagnięcie pomocnej ręki do tej, która bardzo potrzebowała pomocy”

Jakub Kobyliński „Za to, że jest wszędzie tam, gdzie potrzeba jego obecności, oraz za zaangażowanie, serce i poświęcony czas –zawsze w słusznej sprawie.”

EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA  za wsparcie działań CPK związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet. Biała Róża od CPK.

Firma Kręgliccy za wspieranie działań CPK związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet.