X Edycja

Tegoroczna X Gala Wyróżnienia Białej Wstążki byłą częścią w obchodach 25 lat istnienia Centrum Praw Kobiet, wszak Wyróznienie wyrosło w CPK i jest nierozerwalnie związana z tą organizacją.

Na fotografii – Małgorzata Dąbek z Zarządu Fundacji Porozumienie Bez Barier, tegoroczni laureaci oraz Urszula Nowakowska dyrektorka Centrum Praw Kobiet.

1.Kategoria: Organy ścigania

mł.asp. Paweł Pawlina

Dzielnicowy w Posterunku Policji w Wierzbicy. Jest osobą bardzo zaangażowaną w pracę, wrażliwą na problem przemocy. Na bieżąco współpracuje z kuratorami rodzinnymi oraz do spraw karnych Sądu Rejonowego w Szydłowcu. Bardzo pomocny w rozwiązywaniu trudnych  sytuacji związanych z przemocą domową. Świadomy wagi i skali problemu. Otwarty na zdobywanie nowej wiedzy w tym obszarze. Ponieważ Gmina Wierzbica  dysponuje ograniczoną ofertą organizacji pomocowych, osobiste  zaangażowanie dzielnicowego ma ogromne znaczenie dla osób doznających  przemocy.

Jak wskazała jedna z osób zgłaszających kandydaturę: „(…) Dzielnicowy wspiera zespoły robocze, pomaga, daje swój czas, a także możliwości, umiejętności i empatię. Pomaga zawsze, kiedy sytuacja tego wymaga. W gminie nigdy nie było tak pomocnego policjanta, który umie, chce i może!”

2. Kategoria: Osoba publiczna

Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia

Laureat od lat pomaga kobietom doświadczającym przemocy w rodzinie – najpierw jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracując m.in. w Zespołach Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podczas tej pracy miał bezpośredni kontakt z kobietami, które doświadczały przemocy ze strony najbliższych, reagował na ich potrzeby i wspierał w trudnych sytuacjach życiowych. Jak sam o sobie mówi, jest najbardziej pozarządowym samorządowcem; wie, że bez odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego NGO-sy nie są w stanie działać skutecznie.

W zgłoszeniu wskazano: „(…) Od lat pomaga kobietom doświadczającym przemocy w  rodzinie poprzez wspieranie wrocławskiego oddziału Fundacji Centrum Praw  Kobiet. Jest mężczyzną, który swoją postawą promuje pozytywny wzorzec  męskości oparty na poszanowaniu wolności i praw oraz równości między  kobietami i mężczyznami.”

3. Kategoria: Wymiar Sprawiedliwości

Tomasz Plasota

Prawnik. Od lat specjalizujący się w prawie rodzinnym. Stoi murem za kobietami. Zagorzały propagator działań antyprzemocowych. Działa na rzecz kobiet,  wspiera je na każdym etapie wyjścia z przemocowego środowiska. Z ogromnym zaangażowaniem i powodzeniem prowadzi kanały tematyczne w social media. Dla kobiet, które wspiera, jest dostępny 24 godziny na dobę, służy radą, zarówno w zakresie prawnym,  motywacyjnym czy psychologicznym.

W zgłoszeniach napisano m.in.: „(…) Właściwy człowiek na właściwym miejscu, dający kobietom nadzieję tam, gdzie inni mężczyźni ją odebrali (…).”

„(…) Stojąc na skraju decyzji o ucieczce od męża, a raczej przemocowca i oprawcy, zobaczyłam konto na Instagramie „Radca Prawny Tomasz Plasota”. Z zapartym tchem zaczęłam czytać i postanowiłam umówić się na spotkanie. Od tej pory najczęściej używany przez Mecenasa hasztag  „#krok po kroku” stał się moim mottem przewodnim w walce o nowe życie (…).”

„(…) Wiele lat byłam  ofiarą przemocy psychicznej i tak naprawdę dopiero mecenas Plasota pomógł mi zrozumieć, w jak bardzo niebezpiecznym momencie życia się znalazłam.  Jego ogromna wiedza i przede wszystkim cierpliwość sprawiają, że kobiety przez niego wspierane na nowo odnajdują swoje szczęście.(…)”

4.Kategoria: Wymiar Sprawiedliwości

Mikołaj Pietrzak

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W ramach działalności samorządowej wdraża na niespotykaną dotąd skalę politykę równościową. Wspiera i aktywnie uczestnicy w tygodniu przeciw przemocy wobec kobiet. Reprezentuje pro bono osoby wykluczone, w tym również kobiety.

W zgłoszeniu zaznaczono, że Dziekan ORA Mikołaj Pietrzak:

„(…) Ma bezpośrednie przełożenie na kształtowanie zmian w całym środowisku adwokackim w Polsce, które dotychczas było zmaskulinizowane, a za  przykładem Dziekana Pietrzaka otwiera się na dostrzeganie konieczności zachowania balansu płci i równowagi w dostępie do stanowisk – także dla kobiet. Wspiera działania zmierzające do pokazania, jakim złem jest mowa wykluczenia i dyskryminacji kobiet, zwłaszcza w środowisku adwokackim (…).”

5.Kategoria: Osoba prywatna

Kajetan Seredyński

Kajetan Seredyński prowadził wolontaryjnie (wraz z wyróżnionym wcześniej Białą  Wstążką Czesławem Tkaczem) zajęcia samoobrony dla kobiet w ramach współpracy z CPK w Żyrardowie. Uczestniczkami były w większości silnie straumatyzowane ofiary przemocy. W podejściu do nich Laureat wykazał się wyjątkową empatią i kreatywnością, przełamując paraliżujący je strach i ucząc prostych chwytów samoobrony. Kobiety, które uczestniczyły w kursie, uwierzyły dzięki niemu, że mogą się obronić i mają wpływ na rzeczywistość.

W zgłoszeniu mogliśmy przeczytać: „(…) Klientki biorące udział w zajęciach  mówią: „przekonał mnie, że mogę coś zrobić”, „pokazał, że mogę się  obronić”, „pokazał, że mam siłę”, „przekonałam się, że mam  możliwości”(…).”

 „(…) Od wielu osób słyszałam, że Jego postawa w życiu prywatnym i zawodowym  była i jest godna naśladowania i zawsze stawał w obronie słabszych (…)”

6. Kategoria: Osoba prywatna

Krzysztof Niciejewski

 Laureat jest twórcą nieformalnej grupy Męskie Wsparcie Strajku. Jest ze Strajkiem Kobiet od  pierwszego protestu, który odbył się 3. października 2016 roku we Wrocławiu. Zawsze w cieniu, nigdy w pierwszym szeregu. Uważny, ostrożny, nie zawłaszcza przestrzeni, pilnuje, żeby oddawać innym pole. Pomaga we wszystkich akcjach Strajku Kobiet we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku  i w Warszawie.

W zgłoszeniu możemy przeczytać również:  „ (…) Traktuje swoją rolę przy Strajku Kobiet jak służbę – służbę, która w  ostatnich 3 latach przełożyła się na setki przepracowanych przez niego  bezinteresownie i z oddaniem godzin. Czas nagrodzić człowieka z cienia.”

7.Kategoria: Media

Gazeta Wyborcza

Rolą mediów jest nie tylko przekazywanie wiadomości, komentowanie rzeczywistości, ale i bezpośredni udział w działaniach prospołecznych. Media są częścią naszego życia. Ich obecność ma ogromny wpływ nie tylko na jednostkę, ale również na całe społeczeństwo, powodując postępujące zmiany w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. Gazeta Wyborcza jest z nami od 30 lat, podejmując szereg działań z zakresu propagowania praw kobiet i działań prokobiecych. Wspiera kobiety w ich słusznych postulatach i działaniach. Sobotnie wydania gazety uzupełnia wydawany od 1999 tygodnik Wysokie Obcasy, ukierunkowany na odbiorców płci żeńskiej. Poruszane tam tematy z wielu dziedzin stanowią prawdziwą inspirację do zmiany patriarchalnego świata w świat damsko-męski, w równych proporcjach. To szczególnie zasługuje na nasze wyróżnienie.

8. Kapituła przyznała także wyróżnienie dla Kazika Walijewskiego, pomysłodawcy i inicjatora „Wyróżnienie Białej Wstążki” w Polsce.