O Obserwatorium

Obserwatorium ds. Kobietobójstwa przy Centrum Praw Kobiet jest projektem ważnym społecznie i odpowiadającym wyzwaniom, jakie stawia przed nami wzrastająca w czasie pandemii fala przemocy wobec kobiet.

Cele naszego Obserwatorium dobrze oddaje hasło-symbol protestów przeciwko zabójstwom kobiet, nie tylko w Ameryce Łacińskiej, ale również w Europie i na świecie  „Ani jednej kobiety mniej, ani jednej śmierci więcej”.

Obserwatorium ds. Kobietobójstwa będzie:

• Monitorować i diagnozować sprawy związane ze śmiercią kobiet z pomocą przeszkolonych rzeczniczek.

• Zbierać dane dotyczące zabójstw i podejrzenia zabójstwa lub samobójstwa oraz usiłowań, a także zaginięć kobiet w sytuacji, która pozwala podejrzewać, że mogło dojść do zabójstwa.

• Opracowywać model pozwalający na koordynację działań związanych z badaniem spraw, w których kobieta poniosła śmierć w związku z doznawaną wcześniej przemocą.

• Wypracowywać propozycje zmian legislacyjnych i instytucjonalnych, które pozwoliłyby skutecznie szacować zagrożenie i chronić kobiety i dzieci przed ciężkimi obrażeniami ciała i zabójstwem.

• Wypracowywać propozycje kompleksowych narzędzi do szacowania ryzyka oraz procedury postępowania w wypadku, gdy zagrożenie eskalacją przemocy lub zabójstwem jest duże.

• Wspierać rodziny i osoby bliskie kobietom, udzielając im wsparcia prawnego i psychologicznego.

• Podejmować działania podnoszące świadomość służb i całego społeczeństwa na temat skutków przemocy wobec kobiet – w tym kobietobójstwa.

• Wypracowywać wytyczne dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych, które pozwolą nie tylko poznać skalę zjawiska, ale także posłużą do  ewaluacji istniejących rozwiązań systemowych i prawnych.

• Organizować w przestrzeni publicznej wydarzenia poświęcone upamiętnieniu zamordowanych kobiet.

• Wydawać raporty z monitoringu wraz z rekomendacjami.

W ramach projektu planujemy także zorganizować konferencję podsumowującą realizację projektu oraz prezentującej rekomendacje i propozycje konkretnych zmian legislacyjnych i instytucjonalnych, które pozwolą ograniczyć liczbę zabójstw kobiet. Osoby zainteresowane zapraszamy do współpracy, a rodziny kobiet, które straciły życie w związku z doznawaną przemocą lub ze względu na swoją płeć do kontaktu z naszym Obserwatorium. Chcemy spisać i opisać każdy przypadek zabójstwa kobiety, do którego doszło ze względu na jej płeć, a każdą przesłaną nam historię spiszemy i opublikujemy na stronie projektu, oczywiście za zgodą osoby, która nam ją przekaże. Prosimy pisać na adres mailowy obserwatorium@cpk.org.pl

fundusz

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG