Pomoc prawna

Pomoc prawną świadczoną przez prawniczki i prawników współpracujących z Fundacją możesz uzyskać w każdym z miast, w którym działamy.  Za pośrednictwem specjalistki od pierwszego kontaktu możesz umówić się na poradę w kontakcie bezpośrednim. Jeśli czas oczekiwania jest zbyt długi, mieszkasz zbyt daleko od naszych poradni lub chcesz wstępnie zorientować się w przysługujących Ci prawach, zachęcamy do kontaktu telefonicznego (Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław).

Nasze wolontariuszki udzielają konsultacji w każdy czwartek w godzinach 15:00–18:00 (po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie na listę). Panie, które chciałyby skorzystać z dyżuru prawnego, prosimy o kontakt pod numerem: 800 107 777. Możesz również skontaktować się z nami drogą mailową na adres: porady.prawne@cpk.org.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pisząc na adres jednej z naszych placówek.

W wyjątkowych sytuacjach, wychodząc naprzeciw kobietom chorym, z niepełnosprawnością lub w trudnej sytuacji rodzinnej, możemy umówić Cię na poradę za pośrednictwem Skype’a lub, w miarę możliwości, odwiedzić Cię w domu.

Świadczona przez Fundację pomoc prawna obejmuje sprawy z zakresu:

 • prawa karnego w związku z doznawaną przez kobiety przemocą, w tym przemocą domową, seksualną i stalkingiem (nękaniem), skierowaniem sprawców przemocy na przymusowe leczenie;
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in. rozwodów, separacji, alimentów, władzy rodzicielskiej, sposobu uregulowania kontaktów z dziećmi, podziału majątku;
 • prawa pracy, w tym w sprawach o dyskryminację i molestowanie seksualne.

Z uwagi na zasady etyki adwokackiej i radcowskiej współpracujący z Fundacją prawnicy i prawniczki nie przyjmują klientek w sprawach, w których mają one ustanowionego pełnomocnika z wyboru lub z urzędu, chyba że wizyta dotyczy pomocy w napisaniu skargi na pełnomocnika.

Staramy się, aby pomoc prawna świadczona w Fundacji była kompleksowa i odpowiadała na potrzeby klientek. Pomoc prawna, jaką można uzyskać w Fundacji, w zależności od możliwości kadrowych, obejmuje:

 • wstępną diagnozę sytuacji prawnej i potrzeb klientki;
 • udzielenie informacji o przysługujących jej prawach i możliwościach prawnych rozwiązania problemu, z którym się zwróciła;
 • udzielenie niezbędnych wskazówek i wskazanie wzorów umożliwiających samodzielne napisanie pisma procesowego i jego, w razie potrzeby, sprawdzenie;
 • pomoc (w zależności od oceny możliwości klientki)  w napisaniu stosownych pism procesowych, zawiadomienia o przestępstwie itp.
 • pisanie listów interwencyjnych i wspierających ze strony CPK, prezentowanie stanowiska Fundacji w sprawie;
 • wsparcie w uzyskaniu pełnomocnika z urzędu;
 • włączenie się Fundacji do sprawy karnej w charakterze organizacji społecznej, co daje możliwość zaprezentowania szerszego stanowiska w sprawie podczas rozprawy;
 • wysłanie obserwatorki lub zaufanej osoby na rozprawę (prosimy o kontakt pod adresem asysty@cpk.org.pl).

Kryteria, jakimi będą kierowali się prawnicy i prawniczki przy wyborze sprawy do nieodpłatnej reprezentacji lub wytoczenia z ramienia Fundacji pozwu to: niskie dochody lub brak źródeł utrzymania, stopień zaradności klientki oraz skomplikowania sprawy i/ lub jej precedensowość.

Mobic Online
Buy Skelaxin
Buy Tylenol Online
Celebrex

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii