Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna jest świadczona przez psycholożki współpracujące  z Fundacją w każdym z miast, w którym działamy. Celem pomocy psychologicznej jest wzmocnienie kobiet, wyjście z sytuacji kryzysowej, wzmocnienie wiary we własne możliwości i umiejętności oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, złagodzenie skutków stresu pourazowego związanego z doznaną przemocą, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa, umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji życiowej oraz pełnienia różnych ról społecznych.

Doradztwo psychologiczne prowadzone metodami niedyrektywnymi pozwala kobiecie odzyskać pewność siebie, a w konsekwencji samodzielnie podejmować i realizować decyzje odnoszące się do jej życia i związku. Specjalistyczne wsparcie pozwala kobiecie znaleźć w sobie siłę, aby mogła uwolnić się z niszczącego związku i odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Odzyskanie mocy sprawczej jest dla wielu kobiet punktem wyjścia do podjęcia kroków prawnych, pozwala skuteczniej skorzystać z pomocy prawnej i dążyć do osiągnięcia zamierzonych celów.

Przeczytaj najczęściej zadawane pytania.

W ramach pomocy psychologicznej możesz również skorzystać ze wsparcia grupowego. W Warszawie prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, grupa dla kobiet kochających za bardzo oraz grupa samopomocowa dla kobiet uzależnionych. Jeśli mieszkasz w innym mieście, gdzie działają oddziały Centrum Praw Kobiet, sprawdź, jakie grupy są tam prowadzone.

Warszawa

Poznań

Gdańsk

Kraków

Łódź

Wrocław

Z uwagi na ograniczenia kadrowe i finansowe nieodpłatna pomoc psychologiczna świadczona jest kobietom, które nie mogą sobie pozwolić na skorzystanie z pomocy odpłatnej.  

Odpłatna pomoc psychologiczna

Kobiety, które zaufały Fundacji i które na to stać, mogą w ramach Fundacji skorzystać z odpłatnej formy wsparcia psychologicznego lub terapii, w tym długoterminowej. Korzystając z odpłatnej pomocy psychologicznej w ramach Fundacji, pozwalasz nam tworzyć fundusz, który umożliwi nam świadczenie pomocy większej liczbie kobiet niezamożnych poszukujących u nas pomocy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą odpłatnej pomocy psychologicznej.

Mobic Online
Buy Tizanidine
Buy Motrin Online
Indometacin

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii