Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna jest świadczona przez psycholożki  współpracujące  z Fundacją w każdym z miast, w którym działamy ( linki Warszawa, Gdańsk, łódź Wrocław).  Możesz, za pośrednictwem specjalistki od pierwszego kontaktu, umówić się na poradę w kontakcie bezpośrednim.  Jeśli czas oczekiwania jest zbyt długi, wolisz zachować anonimowość, mieszkasz zbyt daleko od naszych poradni, możesz skorzystać ze zdalnego wsparcia, kontaktując się ze specjalistkami pracującymi przy telefonie zaufania od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem czwartku ( dyżur prawny), pod numerem 226213537  od godziny 10 do 16.  Możesz również skontaktować się z nami drogą mailową na adres: porady.psychologiczne@cpk.org.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pisząc na adres jednej z naszych placówek ( linki do miast).

W wyjątkowych sytuacjach, wychodząc naprzeciw kobietom chorym niepełnosprawnym, lub w trudnej sytuacji rodzinnej,  możemy umówić Cię na poradę za pośrednictwem skypa lub w miarę możliwości odwiedzić Cię w domu.

W ramach pomocy psychologicznej możesz również skorzystać ze wsparcia grupowego. W Warszawie prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy( link do informacji), grupa dla kobiet kochających za bardzo ( link do informacji i grafiku ) oraz grupa samopomocowa dla kobiet uzależnionych ( link do informacji i grafiku). Jeśli mieszkasz w innym mieście, gdzie działają oddziały Centrum Praw Kobiet, sprawdź, jakie grupy są tam prowadzone ( link do informacji i grafiku w każdym z miast).

Z uwagi na ograniczenia kadrowe i finansowe nieodpłatna pomoc psychologiczna świadczona jest kobietom, które nie mogą sobie pozwolić na skorzystanie z pomocy odpłatnej.  W ramach pomocy nieodpłatnej nie prowadzimy terapii długoterminowej. Spotkania z naszymi psycholożkami i terapeutkami ograniczone są, co do zasady, do 12 spotkań.

Kobiety, które zaufały Fundacji i które na  to stać, mogą, w ramach Fundacji, skorzystać z odpłatnej formy wsparcia psychologicznego lub terapii, w tym dłogoterminowej ( link do informacji).  Korzystając z odpłatnej pomocy psychologicznej w ramach Fundacji, pozwalasz nam tworzyć fundusz, który umożliwi nam świadczenie pomocy większej liczbie kobiet  niezamożnych poszukujących u nas pomocy.

Celem pomocy psychologicznej świadczonej w fundacji jest wzmocnienie kobiet, wyjście z sytuacji kryzysowej, wzmocnienie wiary we własne możliwości i umiejętności oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, złagodzenie skutków stresu pourazowego związanego z doznaną przemocą, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa, umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji życiowej oraz pełnienia różnych ról społecznych. Doradztwo psychologiczne prowadzone metodami niedyrektywnymi pozwala kobiecie odzyskać pewność siebie, a w konsekwencji samodzielnie podejmować i realizować decyzje odnoszące się do jej życia i związku. Specjalistyczne wsparcie pozwala kobiecie znaleźć w sobie siłę, aby mogła uwolnić się z niszczącego związku i odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Odzyskanie mocy sprawczej jest dla wielu kobiet punktem wyjścia do podjęcia kroków prawnych, pozwala skuteczniej skorzystać z pomocy prawnej i dążyć do osiągnięcia zamierzonych celów.