Baza wiedzy

Stereotyp ponad prawem. Wymiar sprawiedliwości w sprawach o zabójstwa na tle przemocy w rodzinie

Centrum Praw Kobiet

2013

2021 report on gender equality in the EU

European Union

2021

A Rollback for Human Rights
The Istanbul Convention Under Attack

The Advocates For Human Rights

2021

Nasza Konwencja

Sylwia Spurek

2021

Defining and identyfing femicide: a literature review

EIGE

2021

Measuring femicide in the EU and internationally: an assessment

EIGE

2021

Femicide: a classification system

EIGE

2021

Femicide Watch initiative

OHCHR

2021

fundusz

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG