Petycje

A
A

Pomóż w zmianie prawa

Podpisując petycje pomagasz kobietom

TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY

Podpisując petycję przyłączasz się do ruchu osób broniących praw człowieka w szczególności kobiet oraz działających na rzecz przeciwdziałania  przemocy  i dyskryminacji ze względu na płeć.

Petycje

WYBIERZ PETYCJĘ I PODPISZ JĄ

Kto nie dochodzi swoich praw nie ma ich wcale.

Maksyma prawa rzymskiego

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii