UŚCISK / ŚLAD – мастецький майстер-клас // Gdańsk, 12, 19, 26 вересня

UŚCISK/ŚLAD /////// Alfa_Bet_Czarów

ОБНІЙМИ / CЛІД /////// А_Бетка_чаріВ

дата: 12, 19, 26 вересня 2022 р

час: початок о 16:30

місце: ЕЦС зала на 4 пов

група: 10 дорослих

Це черговий майстер-клас в рамках авторської програми Gosi Golińskiej Alfa_Bet_Czarów (Гося Голіньска А_Бетка_чаріВ). Майстер-клас UŚCISK / ŚLAD – це вправи, які вдосконалюють мануальність та розвивають просторову уяву. Це місце для спільної діяльності та спілкування.

«Залишиться в нас слід, слід наших мрій. Спільна праця принесе нам радість і силу. Від вареників до скульптурних форм. Від казкових фігур до перемішування глини. Від простих каракулів до проекту.

Намалюємо скатертину, на якій напишемо заклинання та побажання. Будемо створювати малі скульптурні форми. Після 3 зустрічей ми «подамо до столу» і засядемо до візуального частування. Кожна учасниця залишить свій особистий слід відбиток долоні на різних носіях, на папері, у самозастигаючій пластичній масі, пластиліні чи глині.

Слова / ключі: спільнота, зустріч, обмін, простір, скульптура, фігура, блок, монумент, зліпок, форма, барельєф;

Інструменти: ложки, палички, дріт;

Матеріали: пластилін, пластична маса, папір, вугілля для малювання, олівці, фарби, перероблені пластикові деталі, клаптики тканини, алюмінієва фольга;

Тривалість: приблизно 2-3 години;

Одягайтесь зручно і візьміть те, що нам подобається!

Alfa_Bet_Czarów – це освітня програма, спрямована на дітей, підлітків та дорослих з обмеженими можливостями використання культурних цінностей. Проект має на меті активізувати уяву, отримати знання про суспільство та створити власну локальну карту культури. Контакт з мистецтвом формує навички критичного та рефлексивного сприйняття культурних значень, заохочуючи до участі в соціальних практиках.

Гося Голінська. Випускник WSSP у Гданську (1989). Навчалася в майстерні Ципріана Косцельняка та Мечислава Василевського, дипломна робота під керівництвом проф. Вітольда Яновського. Працює та співпрацює в багатьох сферах – вона графічна дизайнерка, кураторка, сценограф, художник по костюмах та перформерка. Брала участь у багатьох групових виставках і симпозіумах (вибрані виставки: „GraiFika Gosia Golińska”, „Żyję/Alive”, „Sprawność: Kobieta”, „my grrrl”, „M/morze. Gosia Golińska”, „BODY WORKS”

Виставляла власні та роботи інших митців у рамках проекту Sopot, ulica Sztuki  (Сопот вуличка Мистецтва). Реалізувала кілька десятків проектів і виставок як кураторка, ініціаторка та учасниця. Керує відкритою студією. Організовує презентації робіт та авторські навчальні майстер-класи в різноманітних культурних закладах та центрах. Веде мистецькі заняття зі слухачами Університету третього віку в Сопоті, співпрацює з Театром Ubogi Relacji  у денному центрі соціальної допомоги. 

Брала участь у багатьох театральних і кінопроектах, співпрацюючи в відділі костюмів і декорацій. Опікується Hala B64 на Гданській верфі, де реалізує власну програму відродження через мистецтво.

Отримувала стипендії  Hochschule für Künste w Bremen, Міністра культури та мистецтва, неодноразово: мерів міст Сопота та Гданська та маршалка Поморського воєводства;

Продовжує проекти в Інтернеті:

sukienka-do-ziemi.blogspot.com

typo-aerobik.tumblr.com

alfa-bet-czarow.tumblr.com

inhalacjeb64.tumblr.com

instagram: gosia_golinska

—————————————————————PL

UŚCISK/ŚLAD /////// Alfa_Bet_Czarów

warsztaty: 12, 19, 26 września 2022

czas: start o godz. 16:30 

miejsce: ECS Salka na 4 piętrze  

grupa: 10 osób dorosłych 

 To kolejne warsztaty w ramach autorskiego programu Gosi Golińskiej Alfa_Bet_Czarów. Warsztaty UŚCISK/ ŚLAD to ćwiczenia usprawniajce manualnie, które rozwijają wyobraźnię przestrzenną. To okazja do wspólnej aktywności i rozmowy.

„Pozostanie ślad w nas, ślad naszych marzeń. Wspólne działanie da nam radość i siłę. Od pierogów do form rzeźbiarskich. Od figur z baśni do uciśnięcia gliny. Od zwykłego gryzmoła do projektu”.

Namalujemy obrus, na którym zapiszemy zaklęcia i życzenia. Stworzymy małe formy rzeźbiarskie. Na koniec 3 spotkań „podamy do stołu” i zasiądziemy do wizualnej uczty. Każda uczestnicząca osoba zostawi swój indywidualny ślad czy odcisk dłoni na różnych nośnikach, na papierze, w samoutwardzającej się masie plastycznej, plastelinie lub glinie. 

Słowa/klucze: wspólnota, spotkanie, wymiana, przestrzeń, rzeźba, figura, bryła, pomnik, odlew, forma, płaskorzeźba;

Przybory: łyżeczki, patyczki, drut;

Materiały: plastelina, masa plastyczna, papier, węgiel rysunkowy, ołówki, farby, plastikowe elementy z recyklingu, ścinki tkanin, folia aluminiowa;

Czas trwania: ok. 2-3 godziny; 

Ubierzmy się wygodnie i przynieśmy coś co lubimy!

Alfa_Bet_Czarów to program edukacyjny kierowany do dzieci, młodziey i dorosłych z ograniczonymi moliwościami korzystania z dóbr kultury. Projekt ma na celu uruchomienie wyobraźni, zdobycie wiedzy o społeczeństwie a także tworzenie własnej lokalnej mapy kultury. Kontakt ze sztuką kształtuje umiejętności krytycznego i refleksyjnego odbioru znaczeń kulturowych, zachęcając do uczestnictwa w praktykach społecznych.

Gosia Golińska. Absolwentka WSSP w Gdańsku (1989). Studiowała w pracowni Cypriana Kościelniaka, Mieczysława Wasilewskiego, pracę dyplomową wykonała u prof. Witolda Janowskiego. Działa i współpracuje w wielu dziedzinach – jest graficzką, projektantką, kuratorką, scenografką, kostiumografką i performerką. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i sympozjach (wybrane wystawy: „GraiFika Gosia Golińska”, „Żyję/Alive”, „Sprawność: Kobieta”, „my grrrl”, „M/morze. Gosia Golińska”, „BODY WORKS”). Eksponowała prace swoje i innych twórców w ramach projektu Sopot, ulica Sztuki. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów i wystaw jako kuratorka, pomysłodawczyni i uczestniczka. Prowadzi otwartą pracownię. Organizuje prezentacje prac i autorskie warsztaty edukacyjne w różnych instytucjach kultury i ośrodkach. Prowadzi Ćwiczenia Plastyczne ze studentkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sopocie, współpracuje z Teatrem Ubogi Relacji w Dziennym Ośrodku Pomocy Społecznej. Uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach teatralnych i filmowych, współpracując w pionie kostiumograficznym i scenograficznym. Opiekuje się Halą B64 na terenie Stoczni Gdańskiej i realizuje tam autorski program rewitalizujący przez sztukę. 

Otrzymała stypendium Hochschule für Künste w Bremen, Ministra Kultury i Sztuki, wielokrotnie: Prezydenta Miasta Sopotu i Gdańska oraz Marszałka Województwa Pomorskiego

Kontynuuje projekty w Internecie: 

sukienka-do-ziemi.blogspot.com

typo-aerobik.tumblr.com

alfa-bet-czarow.tumblr.com

inhalacjeb64.tumblr.com

instagram: gosia_golinska

Pomoc w czasie pandemii