Kraków

Centrum Praw Kobiet oddział w Krakowie ul. Dunajewskiego 5 31-133 Kraków kom. 780-079-988 e-mail: cpk_krakow@cpk.org.pl Godziny pracy sekretariatu: 10.00 – 18.00

Pomoc w czasie pandemii