Newsletter – ochrona danych

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Praw Kobiet z siedzibą w Warszawie ; adres: ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679 Warszawa, e-mail: ochrona.danych@cpk.org.pl , telefon: (22) 622-25-17.
  2. Fundacja przetwarza Twoje następujące dane osobowe: imię, adres e-mail.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania Cię o działalności Fundacji ? na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres: do czasu odwołania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Odbiorcami Twoich danych będą podmioty realizujące na zlecenie Fundacji rozwiązania lub usługi informatyczne umożliwiające informowanie Cię o działalności Fundacji.
  6. Posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, a od 25.05.2018 r. prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
  7. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Fundację narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO, możesz wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia.
  8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Fundacji informowanie Cię o działalności Fundacji.

Maxalt Online
Buy Indometacin Online
Toradol
Buy Robaxin without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii