СТАМБУЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ

Стамбульська конвенція, або Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, названа також коротко конвенцією «проти насильства» –  це міжнародний документ, який окреслює рамки політики захисту й підтримки людей, які зазнають насильства (переважно жінок). Положення цієї конвенції зосереджені на профілактиці та боротьбі з насильством, а також на політиці рівності щодо жінок та чоловіків.

Конвенція була прийнята у 2011 році в Стамбулі. Польща її підписала вже в грудні 2012 року, однак Сейм Польщі прийняв її лише в лютому 2015. 13 квітня 2015 року Броніслав Коморовський ратифікував її, урочисто підписавши документ у штаб-квартирі Центру прав жінок.

Стамбульська конвенція – це документ, який накладає на держави конкретні зобов’язання щодо жінок і дівчат, які зазнають насилля. Як показують дослідження, явище насильства над жінками – все ще дуже серйозна проблема, яка щороку стосується близько 700 тисяч жінок у Польщі. Насильство щодо жінок має структурний і системний характер, є одним з інструментів дискримінації та соціального відчуження, що відбирає можливість у жінок і дівчат повноцінно розвиватися як в особистій, так і в публічній сфері.

Насильство щодо жінок через стать означає насильство, спрямоване проти жінки з огляду на її стать або таке насильство, яке стосується, зокрема, жінок.

Конвенція визнає, що всі прояви насилля є порушенням основних прав і свобод людини. Отже, документ не ставиться до насильства, як до приватної справи між винним і потерпілою, а зобов’язує державні органи розробити комплементарну стратегію підтримки та захисту людей, які зазнали насильства, організації профілактичних заходів та покарання винних.

Стамбульська конвенція є першим юридичним міжнародним документом щодо запобігання гендерному насильству. Конвенція вказує на зв’язок між гендерним насиллям та нерівним трактуванням, визнає боротьбу зі стереотипами та дискримінацією важливим аспектом протидії насильству.

Відправною точкою для Стамбульської конвенції є твердження, що юридична та фактична рівність між жінками та чоловіками є важливою для запобігання насильству щодо жінок. З цієї причини Стамбульська конвенція приділяє велику увагу розширенню суспільної обізнаності на тему причин та наслідків насильства, дискримінації та гендерної нерівності.

>>> Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами <<<


#СпростовуємоМіфи на тему Стамбульської конвенції


MIT: Konwencja stambulska МІФ: Стамбульська конвенція містить небезпечні, суперечливі, ідеологічна положення. Цей документ базується на радикальній гендерній ідеології та підриває права сімей.
FAKT: Gender to wywodzący się z języka angielskiego termin, który oznacza płeć ФАКТ: Гендер – термін, який походить з англійської мови, означає соціокультурну стать, сконструйований набір атрибутів, моделей поведінки, уяви й соціальних очікувань, а також норм, пов’язаних з біологічною статтю, що визначають функції, які виконує даний індивід у суспільстві й культурі та її статус, права.

МІФ: Конвенція безпосередньо вдаряє в шлюб та сім’ю, вбачаючи відмінності між чоловіками та жінками як джерело насильства.
ФАКТ: Крім того, що країни, які прийняли Конвенцію, зобов’язані запроваджувати конкретні правові рішення задля захисту жертв і запобігання насильству, вони також повинні сприяти змінам соціальних і культурних моделей, що стосуються поведінки жінок та чоловіків, щоб викорінити упередження, традиції та інші практики, які базуються на ідеї неповноцінності жінок або стереотипній моделі ролі жінок та чоловіків, перш за все ті, що призводять до насильства над жінками. Іншими словами, мають просуватись такі цінності, як партнерство, взаємоповага, безпека, пошана гідності й незалежності партнера/партнерки, рівність можливостей і змоги реалізації своїх потреб та життєвих прагнень обох партнерів. Такі цінності – не загроза для сім’ї, а тільки вираження прагнення до більш егалітарної моделі замість традиційної ієрархічної.

ФАКТ: Стамбульська конвенція зобов’язує країни взяти відповідальність за створення реальної та комплексної системи для запобігання та боротьби з насильством щодо жінок та домашнім насильством.МІФ: Стамбульська конвенція не впроваджує ефективних інструментів для боротьби з насиллям.
FAKT: Konwencja stambulska zobowiązuje państwa do wzięcia odpowiedzialności za stworzenie realnego i kompleksowego systemu przeciwdziałania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
WIĘCEJ

MIT: Konwencja stambulska МІФ: Стамбульська конвенція побудована на хибному фундаменті «гендерного насилля». Це призводить до помилкового визначення джерел насильства: цілком ігноруються соціальні патології, індивідуальні проблеми чи залежності, а явище насилля трактується як структурне – його джерелом має бути сама соціальна структура, особливо традиція чи культура, навіть факт існування відмінностей між жінками та чоловіками.

ФАКТ: Конвенція трактує насилля над жінками як насилля з огляду на стать. Як головне джерело насильства над жінками, вказує їх нижчий культурний і соціальний статус, підтверджений багатовіковими традиціями та звичаями. Традиційна модель родини – патріархальна модель, в якому чоловік – «голова» і «годувальник» сім’ї, а жінка – «берегиня домашнього вогнища». Цим самим принципом суспільного життя є домінування чоловіків та підпорядкування жінок.

Imitrex Online
Buy Feldene Online
Toradol
Buy Arcoxia without Prescription

МІФ: У країнах, що роками запроваджують модель допомоги, яку рекомендує Стамбульська конвенція, Агентство ЄС з основоположних прав зафіксувало найвищий рівень насильства в Європі.
ФАКТ: Агентство ЄС з основоположних прав фіксує у своєму звіті за 2014 рік про різницю рівнів насильства над жінками в різних країнах. Тлумачить їх джерела, вказуючи на те, що в суспільствах, в яких насильство в родині вважається в основному особистою справою, рідше обговорюватиметься з родиною та друзями чи повідомлятиметься в поліцію, а гендерна нерівність може бути причиною більшої частоти розкриття випадків насильства над жінками.

Pomoc w czasie pandemii