МІСІЯ

Місією Центру прав жінок є протидія всім формам насильства та дискримінації щодо жінок у приватному, громадському та професійному житті. Ми прагнемо створити умови, які дозволять жінкам реалізовувати свої права людини, зокрема право на вільне від насильства та дискримінації життя, а також реалізацію конституційного принципу гендерної рівності.

У своїй роботі ми опираємося на переконання, що:

  • права жінок є невіддільною, цілісною і неподільною частиною фундаментальних прав людини, а насильство щодо жінок, незалежно від того, чи злочинцем є член родини, інша особа або група осіб чи країна, є порушенням цих прав;
  • обов’язок держави — ефективно захищати жінок від всіх форм насильства та дискримінації, а також проводити активну політику рівності;
  • держава відповідальна за будь-який недогляд у виконанні вищезгаданих обов’язків і порушень прав жінок. 

Ми вважаємо, що для того, щоб говорити про демократичну культуру, ми не можемо обмежуватися лише соціальним виміром і задовольнятися формальними гарантіями рівності. Ми повинні надати жінкам і чоловікам рівні шанси та можливості реалізації їхніх потреб та життєвих прагнень у громадській сфері, праці та особистому житті. Без запевнення жінок правом розпоряджатися своєю фертильністю, дієвого захисту від насильства та партнерських стосунків у родині, жінки не матимуть можливості сповна реалізувати себе у громадському та професійному житті. Тому, протидіючи насильству щодо жінок, ми повинні паралельно діяти для забезпечення рівного статусу жінок і чоловіків у кожній сфері життя.

У своїй повсякденній діяльності ми поєднуємо різні форми активності. З одного боку, надаємо комплексну підтримку (юридичні, психологічні та професійні консультації, судовий супровід, безпечний притулок) жінкам, права яких порушено, які зазнали насильства чи дискримінації, з іншого ж намагаємося впливати на форму права та її використання. Важливу роль у нашій діяльності відіграє також потужна освітня діяльність (тренінги, майстер-класи, публікації).

Ми прагнемо того, щоб скривджені жінки були активними суб’єктами у процесі творення права та інституційних рішень, які мають стати на сторожі їх прав та свободи.

Ми вважаємо, що кожна жінка повинна мати гарантований доступ до спеціалізованої та комплексної допомоги, а також можливість вибору пропозиції, якою хоче скористатися.

Істотним елементом нашої місії є також протидія стериотипам та упередженням, пов’язаним зі статтю, які мають величезний вплив не тільки на життя та рішення мільйонів жінок, але також на застосування закону у кримінальних справах, пов’язаних із насильством щодо жінок та сім’ї. Ми віримо, що діючи на багатьох рівнях, нам вдасться створити дієву систему захисту прав людини, у якій жінки та чоловіки зможуть сповна реалізовувати свої права та свободи.

Norflex Online
Buy Cafergot Online
Zanaflex
Buy Celebrex without Prescription

Pomoc w czasie pandemii