NIEbezpieczny dom – najwięcej kobiet ginie w swoich domach

Rok pracy Obserwatorium ds. Kobietobójstwa w Centrum Praw Kobiet przyniósł pierwsze wnioski i wzbogacił naszą wiedzę na temat występowania tej zbrodni w Polsce. Choć nie mamy jeszcze pełnych statystyk dotyczących liczby przypadków, te, do których dotarłyśmy, pozwoliły nam lepiej poznać specyfikę zabójstw kobiet, do których dochodzi na tle przemocy ze względu na płeć. 

Co wiemy?

Do zdecydowanej większości kobietobójstw dochodzi w miejscu zamieszkania ofiar. W 2022 roku aż 70% zabójstw kobiet, o których informacje udało nam się zebrać, doznało dokonanych w zamieszkiwanych przez nie domach i mieszkaniach. Mniej więcej połowa ofiar zamieszkiwała ze sprawcą – mężem, partnerem lub innym członkiem rodziny. 

W 2021 roku ok. 67% ofiar kobietobójstw zginęło w swoim miejscu zamieszkania, zaś w 2020 roku ok. 60%. 

Podczas gdy dla mężczyzn dom stanowi najbezpieczniejsze miejsce (w większości przypadków do zabójstw, zwykle z rąk innych mężczyzn, dochodzi poza miejscem zamieszkania), dla kobiet to właśnie ta przestrzeń – statystycznie – okazuje się być przeciwieństwem bezpiecznego schronu.  

fundusz

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG