KOBIETY RAZEM – grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie

Więcej

9 kwietnia 2018 16:30 - 18:00

Grupa jest miejscem, gdzie kobiety doznające przemocy w rodzinie  mają możliwość dzielenia się swoimi problemami, lękami. Kontakt z innymi osobami, które mają za sobą podobne przejścia, pomaga pozbyć się uczestnikom poczucia wstydu i napiętnowania.

Cel główny: Podejmowanie działań w kierunku zatrzymania przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych.

Cele szczegółowe:

  • poznanie definicji, rodzajów i cyklu przemocy – nabycie wiedzy o typowych zachowaniach i metodach oddziaływania sprawców przemocy
  • obalenie mitów i stereotypów dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie
  • poznanie przysługujących praw
  • zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, przynależności, akceptacji i samorealizacji
  • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i podwyższenie samooceny
  • uświadomienie posiadanych zasobów
  • zdobycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z przemocą
  • nabycie umiejętności asertywnego zachowania się
  • zwiększenie świadomości na temat negatywnego wpływu przemocy domowej na dzieci

KIEDY: Spotkania odbywają się robocze poniedziałki, w godz. 16.30- 18.00.
KTO PROWADZI: Grupa prowadzona przez Katarzynę Zielińską – Specjalistkę terapii uzależnień i Specjalistkę terapii środowiskowej.
Zapraszamy!

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii