Praca

GDAŃSK - Psycholożka/Psycholog ze znajomością języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego

Fundacja Centrum Praw Kobiet – oddział Gdańsk

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom. 

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Psycholożka/Psycholog z językiem ukraińskim i/lub rosyjskim.

 

Do zadań Psycholożki/Psychologa należą: 

 • udzielanie wsparcia psychologicznego w języku ukraińskim i/lub rosyjskim kobietom doświadczającym lub narażonym na przemoc i dyskryminację,
 • udział w zespołach specjalistów/ek CPK Gdańsk,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami.

Przywiązujemy ogromną uwagę do merytorycznego przygotowania specjalistek (psycholożek i prawniczek), które tworzą zespół CPK Gdańsk, dlatego podejmiemy współpracę z osobami, które spełniają poniższe wymagania:

 • wykształcenie psychologiczne,
 • znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie poradnictwa psychologicznego,
 • doświadczenie w pracy psychologicznej,
 • doświadczenie w pracy z osobą doświadczającą przemocy,
 • doświadczenie w pracy z osobą będącą w kryzysie psychicznym.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w interwencji kryzysowej;
 • doświadczenie w pracy z osobą współuzależnioną;
 • znajomość tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy;
 • wiedza za zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.), miejsc, gdzie można ubiegać się o nocleg (OIK/CIK, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia itd);
 • wysoko rozwiniętych umiejętności pracy w zespole.

Poza tym zwrócimy szczególną uwagę na ukończone lub odbywane w trakcie szkolenia i staże:

 • szkolenie typu Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach lub rozpoczęta szkoła psychoterapii;
 • staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej;
 • szkolenie terapeutyczne.
 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie/własną działalność;
 • możliwość uczestnictwa w comiesięcznych superwizjach zespołowych;
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez warsztaty i szkolenia;
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;
 • towarzystwo i wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu.

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet.

Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z Karoliną Kamińską (karolina.kaminska@cpk.org.pl).

 

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

GDAŃSK - Psychiatra

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, zawodowe, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom. 

Jeśli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz się rozwijać w dużej, uznanej organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Lekarz psychiatra.

Do zadań Lekarza psychiatry przy CPK Gdańsk będą należeć: 

 • pomoc psychiatryczna kobietom doświadczającym przemocy w zakresie:
 1. diagnozowania i opracowania ścieżki leczenia,
 2. realizacji porad lekarskich,
 3. prowadzenia farmakoterapii,
 4. monitorowania stanu psychicznego,
 5. prowadzenia psychoedukacji w temacie zdrowia psychicznego,
 6. interwencji w momentach zagrożenia zdrowia i życia.
 • udział w spotkaniach zespołu specjalistów/ek CPK Gdańsk;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami.

 

Przywiązujemy ogromną uwagę do merytorycznego przygotowania specjalistek/ów (psycholożek/gów i prawniczek/ków), którzy tworzą zespół CPK Gdańsk, dlatego podejmiemy współpracę z osobami, które spełniają poniższe wymagania:

 • aktualne prawo do wykonywania zawodu,
 • ukończona specjalizacja lekarska w zakresie psychiatrii,
 • bezwarunkowe poszanowanie dla wszystkich praw kobiet, 
 • empatyczne podejście do pacjentek.

Mile widziane:

 • znajomość ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego;
 • znajomość tematyki związanej z przeciwdziałaniem przemocy,
 • doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy.
 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie/kontrakt;
 • możliwość uczestnictwa w comiesięcznych superwizjach zespołowych;
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku;
 • podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez warsztaty i szkolenia;
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;
 • towarzystwo i wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu.

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet.

Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z Karoliną Kamińską (karolina.kaminska@cpk.org.pl).

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii