Praca

ŁÓDŹ - Dyrektor(ka) oddziału

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, grupowe formy wsparcia, asysta w sądach) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeśli podzielasz nasze wartości związane z prawami kobiet i chcesz się rozwijać w dużej, uznanej organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Dyrektor(ka) Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Łodzi.

Osoba na stanowisku Dyrektora(ki) Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Łodzi będzie odpowiedzialna za:

 • ustalanie w porozumieniu z zarządem Fundacji planu pracy i strategii rozwoju oddziału w Łodzi oraz nadzór nad ich realizacją,
 • opracowywanie i rozwijanie programów wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy prowadzonych przez oddział w Łodzi,
 • dbanie o realizację wewnętrznych standardów, zasad i procedur wspierania kobiet z doświadczeniem przemocy,
 • współpracę z zarządem Fundacji, działem księgowym, kadrowym i finansowym centrali Fundacji,
 • zarządzanie zespołem, w tym m.in. rekrutacja, zatrudnianie, onboarding, budowanie/integracja zespołu, zapewnienie właściwego podziału zadań, motywowanie, feedback, zarządzanie zespołem wolontariuszek(y), wspieranie w rozwoju osób pracujących i współpracujących,
 • zdobywanie funduszy na działanie oddziału w Łodzi, w tym m.in. przygotowywanie wniosków o dotacje, pisanie projektów, kontakt z darczyńcami biznesowymi,
 • zarządzanie budżetem oddziału, w tym kontrolę wydatkowania funduszy z prowadzonych projektów we współpracy z działem księgowym,
 • monitoring i ewaluację efektywności działań prowadzonych w ramach programów i projektów oddziału,
 • nadzór nad projektami i programami realizowanymi przez oddział w Łodzi, koordynację projektów i programów,
 • opracowywanie okresowych raportów z realizacji projektów i przekazywanie ich zarządowi Fundacji oraz grantodawcom w wyznaczonych terminach,
 • reprezentowanie Fundacji w kontaktach zewnętrznych (media, partnerzy, grantodawcy, władze, środowisko naukowe i inne),
 • współpracę z instytucjami i organizacjami publicznymi i niepublicznymi w zakresie doskonalenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet,
 • współudział w opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych i regionalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet,
 • prowadzenie rzecznictwa i budowanie partnerstw na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć,
 • promowanie działań realizowanych w oddziale Fundacji w Łodzi i innych działań Fundacji,
 • budowanie i utrzymywanie relacji z partnerami, otoczeniem fundacji, czuwanie nad komunikacją zewnętrzną we współpracy z osobą odpowiedzialną za komunikację zewnętrzną,
 • współpracę i wymianę informacji z siedzibą główną oraz innymi oddziałami Fundacji.

Wymagania:

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem i projektami,
 • doświadczenie w pisaniu projektów i sporządzaniu wniosków o dotacje,
 • doświadczenie w koordynacji finansowej projektów finansowanych ze źródeł publicznych i prywatnych,
 • samodzielność, dokładność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie,
 • nastawienie na osiąganie celów, chęć podejmowania nowych wyzwań,
 • wysokie kompetencje interpersonalne, umiejętność budowania dobrych relacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność sprawnego korzystania z narzędzi pakietu MS Office i Office 365, internetowych platform do spotkań, mediów społecznościowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w pracy w trzecim sektorze będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • pracę w cenionej i doświadczonej, niezależnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz praw kobiet oraz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec kobiet,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze całego etatu,
 • możliwość zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania kompetencji, poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, projektach z obszaru przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć,
 • pracę w różnorodnym i zgranym zespole,
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet,
 • możliwość realizowania autorskich projektów,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, możliwość nawiązywania kontaktów, w tym także międzynarodowych,
 • możliwość podjęcia pracy od zaraz.

Sposób aplikowania:

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do poniedziałku 17.10.2022 r. na adres rekrutacja_cpk@cpk.org.pl. Mile widziane będą rekomendacje od osób/instytucji, z którymi współpracowałaś/eś.

GDAŃSK - Dyrektor(ka) oddziału

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Dyrektor(ka) Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, grupowe formy wsparcia, asysta w sądach) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeśli podzielasz nasze wartości związane z prawami kobiet i chcesz się rozwijać w dużej, uznanej organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Dyrektor(ka) Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku.

Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów

Osoba na stanowisku Dyrektora(ki) Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku będzie odpowiedzialna za:

 • ustalanie w porozumieniu z zarządem Fundacji planu pracy i strategii rozwoju oddziału w Gdańsku oraz nadzór nad ich realizacją,
 • opracowywanie i rozwijanie programów wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy prowadzonych przez oddział w Gdańsku,
 • dbanie o realizację wewnętrznych standardów, zasad i procedur wspierania kobiet z doświadczeniem przemocy,
 • współpracę z zarządem Fundacji, działem księgowym, kadrowym i finansowym centrali Fundacji,
 • zarządzanie zespołem, w tym m.in. rekrutacja, zatrudnianie, onboarding, budowanie/integracja zespołu, zapewnienie właściwego podziału zadań, motywowanie, feedback, zarządzanie zespołem wolontariuszek(y), wspieranie w rozwoju osób pracujących i współpracujących,
 • zdobywanie funduszy na działanie oddziału w Gdańsku, w tym m.in. przygotowywanie wniosków o dotacje, pisanie projektów, kontakt z darczyńcami biznesowymi,
 • zarządzanie budżetem oddziału, w tym kontrola wydatkowania funduszy z prowadzonych projektów we współpracy z działem księgowym,
 • monitoring i ewaluację efektywności działań prowadzonych w ramach programów i projektów oddziału,
 • nadzór nad projektami i programami realizowanymi przez oddział w Gdańsku, koordynacja projektów i programów,
 • opracowywanie okresowych raportów z realizacji projektów i przekazywanie ich zarządowi Fundacji oraz grantodawcom w wyznaczonych terminach,
 • reprezentowanie Fundacji w kontaktach zewnętrznych (media, partnerzy, grantodawcy, władze, środowisko naukowe i inne),
 • współpracę z instytucjami i organizacjami publicznymi i niepublicznymi w zakresie doskonalenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet,
 • współudział w opracowywaniu i wdrażaniu lokalnych i regionalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet,
 • prowadzenie rzecznictwa i budowanie partnerstw na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć,
 • promowanie działań realizowanych w oddziale Fundacji w Gdańsku i innych działań Fundacji,
 • budowanie i utrzymywanie relacji z partnerami, otoczeniem fundacji, czuwanie nad komunikacją zewnętrzną we współpracy z osobą odpowiedzialną za komunikację zewnętrzną,
 • współpracę i wymianę informacji z siedzibą główną oraz innymi oddziałami Fundacji.

Wymagania:

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem i projektami,
 • doświadczenie w pisaniu projektów i sporządzaniu wniosków o dotacje,
 • doświadczenie w koordynacji finansowej projektów finansowanych ze źródeł publicznych i prywatnych,
 • samodzielność, dokładność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie,
 • nastawienie na osiąganie celów, chęć podejmowania nowych wyzwań,
 • wysokie kompetencje interpersonalne, umiejętność budowania dobrych relacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność sprawnego korzystania z narzędzi pakietu MS Office i Office 365, internetowych platform do spotkań, mediów społecznościowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w pracy w trzecim sektorze będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość gdańskiego systemu pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • pracę w cenionej i doświadczonej, niezależnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz praw kobiet oraz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec kobiet,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze całego etatu,
 • możliwość zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania kompetencji, poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, projektach z obszaru przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć,
 • pracę w różnorodnym i zgranym zespole,
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet,
 • możliwość realizowania autorskich projektów,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, możliwość nawiązywania kontaktów, w tym także międzynarodowych,
 • możliwość podjęcia pracy od 01.11.2022 r.

Sposób aplikowania:

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do poniedziałku 17.10.2022 r. na adres rekrutacja_cpk@cpk.org.pl. Mile widziane będą rekomendacje od osób/instytucji, z którymi współpracowałaś/eś.

POZNAŃ - Koordynatorka projektów

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Naszą ofertę kierujemy do osób, które potrafią patrzeć szerzej, niż określają to wyznaczone ramy, które cenią sobie pracę z ludźmi, ale przede wszystkim pracę dla ludzi.

Prócz tego, jeśli cechuje Cię dobra organizacja czasu, skrupulatność i wielozadaniowość, czytaj dalej! Jest spora szansa na to, że właśnie znalazłeś(aś) nową pracę jako Koordynator(ka) Projektów w fundacji Centrum Praw Kobiet w Poznaniu.

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie raportów, sprawozdań, ewaluacji.
 • koordynacja działań promocyjnych przewidzianych w projektach,
 • tworzenie dokumentacji projektowej,
 • nadzór nad stopniem realizacji zakładanych celów, rezultatów i wskaźników projektów,
 • zarządzanie budżetem projektu i bieżące śledzenie wydatków,
 • planowanie i ustalanie harmonogramu zadań,
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi,
 • kontakt z grantodawcami,
 • wsparcie rekrutacji uczestników i uczestniczek realizowanych projektów,
 • obsługa logistyczno-organizacyjna warsztatów, szkoleń, spotkań
 • koordynacja projektów realizowanych przez CPK Poznań od strony merytorycznej, organizacyjnej i finansowej (we współpracy z księgową i Zarządem Fundacji),

Wymagania:

 • min. 2 letnie doświadczenie w koordynacji projektów w organizacji pozarządowej, instytucji kultury lub instytucjach publicznych,
 • bardzo dobra, użytkowa znajomość pakietu Microsoft Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • nastawienie na osiągnięcie celów, wskaźników,
 • odporność na stres, determinacja/konsekwencja w działaniu,
 • samodzielność w działaniu
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • umiejętność równoległego wykonywania kilku rzeczy naraz

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pół etatu, z możliwością powiększenia czasu pracy;
 • możliwość częściowej pracy zdalnej (home office);
 • możliwość podnoszenia swoich umiejętności poprzez szkolenia i warsztaty;
 • nieformalną atmosferę w całkiem sporym i bardzo profesjonalnym zespole CPK Poznań;
 • brak nudy i schematycznego działania;
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;
 • możliwość realizowania autorskich projektów;
 • możliwość uczestnictwa w imprezach muzycznych i kulturalnych w całym kraju.

Zanim wyślesz aplikację, wejdź na stronę www.cpk.org.pl i przekonaj się czy to, co robimy stanowi dla Ciebie wartość, czy chcesz dołączyć do naszego zespołu i wspólnie osiągać założone przez nas cele.

Jeśli odpowiedź brzmi tak, wyślij swoje CV  na adres cpk_poznan@cpk.org.pl z dopiskiem w Koordynator(ka) Projektów Poznań

Pamiętaj o klauzuli ochrony danych osobowych i miej proszę na uwadze, że po wnikliwym zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami, skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydat(k)ami.

POZNAŃ - Psychoterapeutka/Psychoterapeuta

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Centrum Praw Kobiet – oddział w Poznaniu rekrutuje: Psychoterapeutka/Psychoterapeuta – umowa zlecenie/umowa o współpracę

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (m. in. konsultacje prawne, psychologiczne, asysta w sądach) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Psychoterapeutka/Psychoterapeuta.

Do zadań Psychoterapeutki/Psychoterapeuty należą:
– Udzielanie wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego kobietom doświadczającym lub narażonym na przemoc i dyskryminację;
– Prowadzenie psychoedukacji dotyczącej zjawiska przemocy;
– Aktywny udział w spotkaniach zespołu specjalistów/ek CPK Poznań, w superwizjach oraz współpraca z zespołem interdyscyplinarnym Fundacji;
– Prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami;
– Sporządzanie pism dotyczących spraw klientek, w tym pism interwencyjnych do instytucji pomocowych, służb i innych podmiotów;
– Stała współpraca z innymi instytucjami i podmiotami w Wielkopolsce w zakresie rozwiązywania problemów przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

Wymagania:
– ukończony przynajmniej drugi rok szkoły psychoterapii akredytowanej przez PTP
– doświadczenie w pracy z klientami/pacjentami doświadczającymi przemocy i/lub będącymi w kryzysie psychicznym
– opieka superwizora akredytowanego przez PTP
– terapia własna – ukończona lub w procesie
– posiadanie (lub gotowość do posiadania) aktualnego ubezpieczenia OC zawodu psychologa/psychoterapeuty

Szczególną uwagę zwrócimy na osoby, które dodatkowo posiadają:
– ukończone studia psychologiczne
– umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy
– wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.)
– znajomość oferty placówek pomocowych w województwie wielkopolskim
– odbyli staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej

Oferujemy:
– umowę zlecenie lub umowę o współpracę
– wynagrodzenie w zależności od doświadczenia
– możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy, mechanizmów przemocy, traumy, kryzysów życiowych oraz konsultacje prawnicze w zakresie wsparcia klientek
– przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Poznaniu
– szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet
– bezpłatne interwizje
– elastyczne godziny pracy (co najmniej dwie godziny dziennie),

Zgłoszenia:
CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz krótkie uzasadnienie, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet – oddział w Poznaniu, prosimy kierować na adres: cpk_poznan@cpk.org.pl.

Na zgłoszenia czekamy do 12.09.2022 r.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

WARSZAWA - Specjalistka I kontaktu

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej i przez zaniedbanie) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Specjalistka I kontaktu

Miejsce pracy: Warszawa: Specjalistyczna Poradnia

Wymagania niezbędne:

 1. ukończone studia na kierunku pedagogika, praca socjalna, nauki społeczne/polityczne i/lub innych pokrewnych i udokumentowany co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z grup wrażliwych, w tym dotkniętych przemocą domową  i/lub ze środowisk marginalizowanych;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. dobry stan zdrowia umożliwiający podjęcie zatrudnienia na ww. stanowisku.

Mile widziane będą:

 1. umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy;
 2. wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych i administracyjnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.), innych placówek pomocowych (OIK/CIK, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia itd.);
 3. znajomość oferty placówek pomocowych w województwie mazowieckiego;
 4. umiejętność pracy w zespole, elastyczność;
 5. umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności analityczne;
 6. umiejętność sporządzania sprawozdań na użytek wewnętrzny i zewnętrzny;
 7. znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego będzie atutem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • identyfikowanie kobiet doświadczających przemocy lub o podwyższonym ryzyku doświadczania przemocy, zgłaszających się do Specjalistycznej Poradni CPK
 • rozeznanie aktualnej sytuacji i potrzeb kobiet doświadczających lub narażonych na przemoc ze względu na płeć, ze szczególnym uwzględnieniem oceny potrzeb i oceny zagrożenia osoby doświadczającej przemocy
 • udzielanie bezpośredniego wsparcia, w tym wsparcia, emocjonalnego, informacyjnego
 • wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu planu bezpieczeństwa i planu działania
 • wsparcie informacyjne: przedstawienie możliwych sposobów zapobiegania przemocy, chronienia przed przemocą̨ siebie i dzieci, objaśnienie dostępnych form wsparcia instytucjonalnego
 • kierowanie kobiet doświadczających przemocy na adekwatne formy wsparcia w ramach Specjalistycznej Poradni CPK i do adekwatnych podmiotów. Towarzyszenie, koordynacja, monitorowanie i wsparcie w korzystaniu ze wszelkich pomocnych dla nich usług
 • koordynowanie wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy z innymi usługodawcami i lokalnymi podmiotami w celu wzmocnienia dostępu do usług i budowania wsparcia dla osoby, która doświadczyła przemocy
 • zarządzanie sprawami klientek, które zostały zidentyfikowane, jako wymagające szczególnego wsparcia (case management), w tym organizowanie zebrań dotyczących spraw klientek, jeśli zajdzie taka potrzeba również z innymi podmiotami udzielającymi wsparcia
 • skrupulatne prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami i świadczonymi usługami, w tym dokumentacji wszystkich spraw, które zostały przekierowane w inne miejsca
 • sporządzanie pism dotyczących spraw klientek, w tym pism interwencyjnych do instytucji pomocowych, służb i innych podmiotów
 • współpraca z innymi specjalistami/kami pracującymi w Poradni
 • udział w zebraniach zespołu CPK i superwizji  zespołowej
 • wykonywanie innych czynności – dotyczących pracy na ww. stanowisku – zleconych przez Kierowniczkę Specjalistycznej Poradni.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony do 31.12.2022r., umowę zlecenie, umowę o współpracę, w przypadku osoby samozatrudnionej
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach psychologicznych i prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet
 • towarzystwo i wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu
 • elastyczne godziny pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i powierzonych zadań.

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 08.09.2022 r. pod adresem: rekrutacja@cpk.org.pl.  Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z Katarzyną Łagowską (katarzyna.lagowska@cpk.org.pl).

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

Gdańsk

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Centrum Praw Kobiet w Gdańsku prowadzi nabór na stanowisko Specjalistki(y) ds. przemocy ze względu na płeć w ramach współpracy z Danish Refugee Council (DRC) przy Blue Dot UNHCR w Gdyni. Specjalistka(a) ds. przemocy ze względu na płeć będzie odpowiedzialna za realizację działań ochrony uchodźczyń przed przemocą ze względu na płeć w ramach działań Blue Dot w Gdyni.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Specjalistka(a) ds. przemocy ze względu na płeć.

Miejsce pracy: Blue Dot UNHCR w Gdyni, okazjonalnie w siedzibie Centrum Praw Kobiet w Gdańsku.

Umowa: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie lub umowa z osobą samozatrudnioną

Rozpoczęcie pracy: jak najszybciej

Do zakresu obowiązków na stanowisku Specjalistka(a) ds. przemocy ze względu na płeć należą: 

 • Identyfikowanie uchodźczyń doświadczających przemocy lub o podwyższonym ryzyku doświadczania przemocy, poprzez między innymi działania mobile i terenowe w województwie pomorskim, a także działania w Blue Dot.
 • Rozeznanie aktualnej sytuacji i potrzeb kobiet z Ukrainy doświadczających lub narażonych na przemoc ze względu na płeć, ze szczególnym uwzględnieniem oceny potrzeb i oceny zagrożenia osoby doświadczającej przemocy.
 • Udzielanie bezpośredniego wsparcia, w tym wsparcia psychologicznego, emocjonalnego, informacyjnego.
 • Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu planu bezpieczeństwa i planu działania.
 • Wsparcie informacyjne: przedstawienie możliwych sposobów zapobiegania przemocy, chronienia przed przemocą siebie i dzieci, objaśnienie dostępnych form wsparcia instytucjonalnego.
 • Kierowanie kobiet doświadczających przemocy na adekwatne formy wsparcia i do adekwatnych podmiotów. Towarzyszenie, koordynacja, monitorowanie i wsparcie w korzystaniu ze wszelkich pomocnych dla nich usług.
 • Koordynowanie wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy z innymi usługodawcami i lokalnymi podmiotami w celu wzmocnienia dostępu do usług i budowania wsparcia dla osoby, która doświadczyła przemocy.
 • Zarządzanie sprawami przemocy ze względu na płeć (case management), w tym organizowanie zebrań dotyczących spraw klientek, jeśli zajdzie taka potrzeba również z innymi podmiotami udzielającymi wsparcia.
 • Skrupulatne prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami i świadczonymi usługami, w tym dokumentacji wszystkich spraw, które zostały przekierowane w inne miejsca.
 • Sporządzanie pism dotyczących spraw klientek, w tym pism interwencyjnych do instytucji pomocowych, służb i innych podmiotów.
 • Projektowanie i prowadzenie warsztatów, działań grupowych, animacyjnych, warsztatowych skierowanych do uchodźczyń.
 • Dokonywanie oceny potrzeb uchodźczyń w zakresie ochrony przed przemocą, identyfikacja zagrożeń, w tym związanych z płcią, wiekiem, stopniem sprawności i innymi czynnikami. We współpracy z zespołem Blue Dot w Gdyni oraz centrum Praw Kobiet opracowywanie i wdrażanie konkretnych strategii/inicjatyw mających na celu zmniejszenie tych zagrożeń.
 • Praca w ścisłej współpracy z członkami zespołu w celu zapewnienia zgodności działań ochronnych i pomocowych z ogólnymi założeniami prowadzonych projektów, w tym ścisła współpraca z Koordynatorką Programu Pomocowego Centrum Praw Kobiet oraz z Liderką Zespołu Pomocowego Danish Refugee Council.
 • Sporządzanie raportów z prowadzonych działań i dostarczanie danych do przygotowywania raportów dla darczyńców.
 • Uczestniczenie i wspieranie skutecznego monitorowania, ewaluacji i procesów uczenia się.
 • Aktywny udział w zebraniach zespołu oraz w superwizjach.

Wymagania:

 • ukończone studia z psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, nauk społecznych/politycznych lub innej pokrewnej dziedziny,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami doświadczającymi przemocy i/lub będącymi w kryzysie psychicznym,
 • wiedza z zakresu problematyki przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy w rodzinie, uzależnienia i współuzależnienia, systemu przeciwdziałania przemocy, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.).

Mile widziane:

 • szerokie doświadczenie w pracy z osobami z grup wrażliwych, w tym z osobami, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć i przemocy seksualnej;
 • umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy,
 • znajomość oferty placówek pomocowych w województwie pomorskim,
 • znajomość potrzeb psychospołecznych osób uchodźczych,
 • umiejętność pracy w wielokulturowym kontekście,
 • umiejętność pracy w zespole, elastyczność,
 • umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności analityczne,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań na użytek wewnętrzny i zewnętrzny,
 • znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 • ukończone szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
 • rozpoczęta lub ukończona szkoła psychoterapii,
 • staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie miesięczne w kwocie 7.650,00 zł brutto,
 • umowę na czas określony do 31 grudnia 2022 r., być może z możliwością przedłużenia,
 • uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet,
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu, w tym Koordynatorki programu pomocowego,
 • pracę w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym, w przyjaznym i otwartym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Jeśli chcesz wspierać kobiety doświadczające przemocy razem z nami, zapraszamy Cię do dołączenia do naszego zespołu! Prosimy o przesłanie CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do dnia 24.08.2022 r. Aplikacje wyślij na adres: aleksandra.mosiolek@cpk.org.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatkami(ami) oraz zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, asysta w sądach) kobietom, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom. 

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Psycholożka/Psycholog z językiem ukraińskim

Do zadań Psycholożki/Psychologa z językiem ukraińskim należą: 

 • Udzielanie wsparcia psychologicznego kobietom doświadczającym lub narażonym na przemoc i dyskryminację.
 • Rozeznanie aktualnej sytuacji i potrzeb klientek, ze szczególnym uwzględnieniem oceny zagrożenia osoby doświadczającej przemocy oraz jej bliskich, zwłaszcza dzieci.
 • Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu planu bezpieczeństwa i planu działania.
 • Wsparcie informacyjne: przedstawienie możliwych sposobów zapobiegania przemocy, chronienia przed przemocą siebie i dzieci, objaśnienie dostępnych form wsparcia instytucjonalnego.
 • Motywowanie do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy.
 • Prowadzenie psychoedukacji dotyczącej zjawiska przemocy.
 • Wspieranie w usamodzielnianiu się i odbudowywaniu innych, ważnych obszarów życiowych np. w podjęciu zatrudnienia, odnowieniu relacji z innymi ludźmi.
 • Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, metod wychowawczych, sposobów ochrony i wspierania dzieci.
 • Pomoc w radzeniu sobie ze skutkami doświadczania przemocy, w tym      wyuczoną bezradnością, lękiem, poczuciem winy, wstydem, stanami depresyjnymi, objawami zaburzenia stresowego pourazowego, zmianami regulacji afektu i impulsów, obniżoną samooceną i poczuciem sprawczości.
 • Pomoc w wychodzeniu ze współuzależnienia.
 • Wydobywanie, wzmacnianie i nauka wykorzystywania zasobów, które posiada klientka.
 • Aktywny udział w zebraniach zespołu specjalistek/ów CPK Gdańsk oraz w superwizjach.
 • Aktywna współpraca z innymi specjalistkami/ami CPK w sprawach klientek.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami.
 • Sporządzanie pism dotyczących spraw klientek, w tym pism interwencyjnych do instytucji pomocowych, służb i innych podmiotów.
 • Stała współpraca z innymi instytucjami i podmiotami w Trójmieście w zakresie rozwiązywania problemów przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

Wymagania:

 • ukończone studia psychologiczne,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z klientami/pacjentami,
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami doświadczającymi przemocy i/lub będącymi w kryzysie psychicznym.
 • znajomość języka ukraińskiego

Powyższe wymagania to must have, natomiast poniższa lista to ta “mile widziana” 🙂 Dlatego specjalną uwagę zwrócimy także na osoby, które posiadają:

 • umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy,
 • wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.),
 • znajomość oferty placówek pomocowych w województwie pomorskim,
 • szkolą się w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach lub rozpoczęli szkołę psychoterapii,
 • odbyty staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie, umowę o współpracę,
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy,
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet,
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu, w tym Koordynatorki programu pomocowego,
 • elastyczne godziny pracy: możliwość pracy nawet w małym zakresie godzin (np. dwie godziny tygodniowo), a także w weekendy.

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 24.08.2022 r. Aplikacje wyślij na adres: cpk_gdansk@cpk.org.pl. Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z nami pisząc na adres: (cpk_gdansk@cpk.org.pl).

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, asysta w sądach) kobietom, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Tłumacz_ka polsko- ukraińska.

Zadania:

Tłumacz_ka ustna_y odpowiada za ułatwienie komunikacji podczas szkoleń, warsztatów oraz konsultacji wstępnych, porad psychologicznych, prawnych, socjalnych, psychiatrycznych. Tłumacz_ka będzie regularnie uczestniczył_a w poradach oraz szkoleniach, warsztatach w celu tłumaczenia. W razie potrzeby tłumacz_ka zapewni również tłumaczenie pisemne. Tłumacz_ka będzie odpowiedzialna_y za wszelkie inne powierzone obowiązki.

Wymagania:

 • Biegła znajomość języka polskiego i ukraińskiego.
 • Wcześniejsze doświadczenie w tłumaczeniu w mowie i w piśmie.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Umiejętności komunikacyjne, zarówno ustne, jak i pisemne (polsko-ukraiński).
 • Umiejętności miękkie związane z empatią i inteligencją emocjonalną.
 • Umiejętność pracy zespołowej.

Mile widziane:

 • Referencje z wcześniejszych miejsc pracy.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie, umowę o współpracę,
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy,
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet,
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu, w tym Koordynatorki programu pomocowego,

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 24.08.2022 r. Aplikacje wyślij na adres: aleksandra.mosiolek@cpk.org.pl. Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z nami pisząc na adres: (cpk_gdansk@cpk.org.pl).

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, asysta w sądach) kobietom, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Psycholożka/Psycholog

Do zadań Psycholożki/Psychologa należą:

 • Udzielanie wsparcia psychologicznego kobietom doświadczającym lub narażonym na przemoc i dyskryminację.
 • Rozeznanie aktualnej sytuacji i potrzeb klientek, ze szczególnym uwzględnieniem oceny zagrożenia osoby doświadczającej przemocy oraz jej bliskich, zwłaszcza dzieci.
 • Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu planu bezpieczeństwa i planu działania.
 • Wsparcie informacyjne: przedstawienie możliwych sposobów zapobiegania przemocy, chronienia przed przemocą siebie i dzieci, objaśnienie dostępnych form wsparcia instytucjonalnego.
 • Motywowanie do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy.
 • Prowadzenie psychoedukacji dotyczącej zjawiska przemocy.
 • Wspieranie w usamodzielnianiu się i odbudowywaniu innych, ważnych obszarów życiowych np. w podjęciu zatrudnienia, odnowieniu relacji z innymi ludźmi.
 • Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, metod wychowawczych, sposobów ochrony i wspierania dzieci.
 • Pomoc w radzeniu sobie ze skutkami doświadczania przemocy, w tym wyuczoną bezradnością, lękiem, poczuciem winy, wstydem, stanami depresyjnymi, objawami zaburzenia stresowego pourazowego, zmianami regulacji afektu i impulsów, obniżoną samooceną i poczuciem sprawczości.
 • Pomoc w wychodzeniu ze współuzależnienia.
 • Wydobywanie, wzmacnianie i nauka wykorzystywania zasobów, które posiada klientka.
 • Aktywny udział w zebraniach zespołu specjalistek/ów CPK Gdańsk oraz w superwizjach.
 • Aktywna współpraca z innymi specjalistkami/ami CPK w sprawach klientek.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami.
 • Sporządzanie pism dotyczących spraw klientek, w tym pism interwencyjnych do instytucji pomocowych, służb i innych podmiotów.
 • Stała współpraca z innymi instytucjami i podmiotami w Trójmieście w zakresie rozwiązywania problemów przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

 Wymagania:

 • ukończone studia psychologiczne,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z klientami/pacjentami,
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami doświadczającymi przemocy i/lub będącymi w kryzysie psychicznym.

Powyższe wymagania to must have, natomiast poniższa lista to ta “mile widziana” 🙂 Dlatego specjalną uwagę zwrócimy także na osoby, które posiadają:

 • umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy,
 • wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.),
 • znajomość oferty placówek pomocowych w województwie pomorskim,
 • znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego,
 • szkolą się w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach lub rozpoczęli szkołę psychoterapii,
 • odbyli staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie, umowę o współpracę,
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy,
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet,
 • wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu, w tym Koordynatorki programu pomocowego,
 • elastyczne godziny pracy: możliwość pracy nawet w małym zakresie godzin (np. dwie godziny tygodniowo), a także w weekendy.

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 24.08.2022 r. Aplikacje wyślij na adres: cpk_gdansk@cpk.org.pl. Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z nami pisząc na adres: (cpk_gdansk@cpk.org.pl).

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, asysta w sądach) kobietom, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Asystent(ka) ds. finansowych.

Do zadań Asystenta(ki) ds. finansowych należą:

 • nadzór nad prawidłowym przepływem dokumentacji księgowej w oddziale,
 • wsparcie w księgowaniu faktur zakupowych,
 • porządkowanie dokumentacji z obszaru finansowego,
 • archiwizowanie dokumentacji,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych z projektów we współpracy z koordynatorami projektów,
 • monitorowanie statusu wykorzystania budżetów realizowanych projektów, prowadzenie zestawień kosztów projektów,
 • prowadzenie rejestru korespondencji finansowej, rejestru umów, rejestru delegacji,
 • przygotowanie dokumentów do płatności,
 • prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie raportów, analiz, zestawień,
 • współpraca z innymi oddziałami fundacji oraz działami księgowości, kadr, kontrolingu.
 • wsparcie w bieżących pracach administracyjno-księgowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (lub w trakcie realizacji),
 • doświadczenie wskazujące na umiejętność pracy z danymi,
 • doświadczenie w pracy biurowej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • obsługa komputera, swoboda w poruszaniu się po Internecie, obsługa pakietów biurowych, sprawne poruszanie się w środowisku MS Office (zwłaszcza w programie Excel), narzędzi Googla oraz efektywne korzystania z narzędzi online,
 • komunikatywność, systematyczność, samodzielność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dokładność, sumienność, skrupulatność, cierpliwość.

Mile widziane:

 • wykształcenie (studia/ kursy/ szkolenia) związane z finansami, księgowością, kadrami,
 • doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza w rozliczeniach projektów,
 • znajomości j. angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie lub umowa z osobą samozatrudnioną w wymiarze ½ etatu na około 2 miesiące z możliwością przedłużenia.
 • wynagrodzenie miesięczne za 1/2 etatu 2.200 – 2.540 zł brutto,
 • pracę od zaraz,
 • możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy,
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku,
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet.

Miejsce pracy: Gdańsk, Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • prosimy o przesłanie CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Fundacji Centrum Praw Kobiet;
 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji;
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: “Asystent(ka) ds. finansowych”;
 • w CV prosimy o umieszczenie klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji;
 • zgłoszenia z CV prosimy przesyłać do 24 sierpnia 2022 r. na adres: cpk_gdansk@cpk.org.pl;
 • prosimy o przesłanie CV w języku polskim.

Procedura wyboru ofert:

 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert;
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami;
 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów/ kandydatki nie spełniających/e części z wymogów;
 • zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną odbywają się od momentu nadsyłania zgłoszeń;
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

KRAKÓW - lekarka psychiatra

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, zawodowe, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeśli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz się rozwijać w dużej, uznanej organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Lekarka psychiatra.

Do zadań Lekarki psychiatry przy CPK Kraków będą należeć:

pomoc psychiatryczna kobietom doświadczającym przemocy w zakresie:

 • interwencji w momentach zagrożenia zdrowia i życia.
 • prowadzenia psychoedukacji w temacie zdrowia psychicznego,
 • monitorowania stanu psychicznego,
 • prowadzenia farmakoterapii,
 • realizacji porad lekarskich,
 • diagnozowania i opracowania ścieżki leczenia,

prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami

udział w spotkaniach zespołu specjalistek CPK Kraków;

Ponieważ nasz krakowski oddział dopiero się rozwija, potrzebujemy zaufanej osoby, na razie w nie wielkim wymiarze godzin.

Przywiązujemy ogromną uwagę do merytorycznego przygotowania specjalistek (psycholożek i prawniczek), które tworzą zespół CPK Kraków, dlatego podejmiemy współpracę z osobami, które spełniają poniższe wymagania:

 • empatyczne podejście do pacjentek.
 • bezwarunkowe poszanowanie dla wszystkich praw kobiet,
 • ukończona specjalizacja lekarska w zakresie psychiatrii,
 • aktualne prawo do wykonywania zawodu,

Mile widziane:

 • znajomość języka angielskiego, ukraińskiego i/lub rosyjskiego w stopniu umożliwiającym realizowanie swoich zadań,
 • doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy
 • znajomość tematyki związanej z przeciwdziałaniem przemocy,

Oferujemy:

 • towarzystwo i wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu.
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;
 • podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez warsztaty i szkolenia;
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Krakowie;
 • możliwość uczestnictwa w comiesięcznych superwizjach zespołowych;
 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie/kontrakt;

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet do 31.07.2022 r. Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z natalia.kucma@cpk.org.pl 

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

KRAKÓW - Psycholożka z językiem ukraińskim / Краків - Україномовна психологиня

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Fundacja Centrum Praw Kobiet – oddział w Krakowie

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na poniższe stanowiska.

Psycholożka z językiem ukraińskim

Do zadań Psycholożki należą:

udzielanie wsparcia psychologicznego kobietom doświadczającym lub narażonym na przemoc i dyskryminację,

udział w spotkaniach zespołu specjalistów/ek CPK Kraków,

prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami.

Przywiązujemy ogromną uwagę do merytorycznego przygotowania specjalistek (psycholożek i prawniczek), które tworzą zespół CPK Kraków, dlatego podejmiemy współpracę z osobami, które spełniają poniższe wymagania:

ukończone studia psychologiczne;

minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z klientami/pacjentami,

doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy i/lub będącymi w kryzysie psychicznym.

Powyższe wymagania to must have, natomiast poniższa lista to ta mile widziana 🙂 Dlatego specjalną uwagę zwrócimy także na osoby, które posiadają:

znajomość tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy;

wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.), miejsc, gdzie można ubiegać się o nocleg (OIK/CIK, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia itd);

znajomość języka rosyjskiego/angielskiego;

szkolą się w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach lub rozpoczęli szkołę psychoterapii;

odbyli staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej;

Oferujemy:

umowę o pracę – pół etatu lub umowę zlecenie

możliwość uczestnictwa w superwizjach zespołowych;

możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/ warsztatach psychologicznych i prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy;

przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Kraków,

szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;

towarzystwo i wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu;

elastyczne godziny pracy: możliwość pracy także w małym zakresie godzin.

Zgłoszenia wraz z CV prosimy przysyłać na adres: wolontariat_krakow@cpk.org.pl. Skontaktujemy się z tylko z wybranymi kandydatkami.

Фундація Centrum Praw Kobiet – відділ у Кракові

Centrum Praw Kobiet – це одна з найдовше існуючих неурядових організацій в Польщі. Наша мета – досягнення рівного статусу жінок та чоловіків. Також ми активно протидіємо будь-яким формам насильства (фізичному, психічному, сексуальному та економічному) над жінками в усіх сферах життя. У своїй щоденній діяльності ми поєднуємо різні форми допомоги. Надаємо комплексну підтримку (юридичні та психологічні консультації, соціальні поради, допомога в судах, безпечний притулок) жінкам, чиї права порушено, зокрема тим, хто потерпає від насильства чи дискримінації. Ми також намагаємося впливати на законодавство та його застосування, проводимо навчальну і просвітницьку діяльність, протидіємо стереотипам.

Якщо Вам близькі наші цінності, пов’язані з правами жінок, якщо Ви хотіли би додати свої знання та досвід до нашої справи протидії насильству, якщо Вам цікаво долучитися до діяльності відомої неурядової організації, надішліть Ваше резюме на вакансію, описану нижче.

Україномовна психологиня

Обов’язки:

• надання психологічної підтримки жінкам, які потерпають від насильства та дискримінації

• участь в зустрічах команди фахівців CPK Kraków,

• ведення документації пов’язаної з клієнтами.

Ми надаємо велике значення відповідній підготовці фахівців (психологів та юристів), яких приймаємо в команду CPK Kraków, тому зацікавлені в співпраці з людьми, які відповідають наступним вимогам:

• завершена психологічна освіта;

• мінімум 2 роки досвіду роботи з клієнтами/пацієнтами,

• досвід роботи з людьми, які зазнають насильства та/або знаходяться в стані психічної кризи

Перераховані вище вимоги є обов’язковими, натомість подальший перелік – це те, що буде Вашою перевагою, але не є обов’язковим:

• досвід створення плану допомоги та плану безпеки для особи, яка зазнає насильства;

• знання у сфері наркоманії та співзалежності, у сфері юридичних процедур щодо насильства (процедура Блакитної Карти, обов’язки та повноваження поліції, можливість проведення судово-медичної експертизи тощо), знання місць, куди можна звернутися при потребі ночівлі (OIK / CIK, спеціальні центри підтримки тощо);

• знання російської / англійської мови;

• навчання (завершене або в процесі) в галузі терапії, орієнтованої на рішення (ang. solution focused brief therapy), або навчання в школі психотерапії;

• пройдене стажування в Центрі Кризової Інтервенції;

Ми пропонуємо:

• трудовий договір – неповний робочий день або договір доручення

• можливість брати участь у групових супервізіях

• можливість брати участь у спеціалізованих психологічних та юридичних тренінгах/практикумах з протидії насильству;

• робоче місце в нашій філії у Кракові,

• можливість реально вплинути на покращення долі жінок;

• всебічну підтримку досвідченої та відданої команди;

• гнучкий графік роботи: можливість працювати невелику кількість годин.

Заявки та резюме надсилайте за адресою: wolontariat_krakow@cpk.org.pl. Ми зв’яжемося лише з обраними кандидатами.

WARSZAWA - Dyrektorka oddziału CPK

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Centrum Praw Kobiet zatrudni Dyrektorkę Oddziału w Warszawie oferując stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, a także podnoszenie kwalifikacji, przyjazną atmosferę, realizację misji fundacji.

Misją Fundacji jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Dążymy do stworzenia warunków umożliwiających kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka, w tym prawa do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji oraz realizację konstytucyjnej zasady równouprawnienia płci.

Jeżeli chciałabyś realizować z Centrum Praw Kobiet tę niezwykłą misję dedykowaną kobietom i masz kompetencje do kierowaniu oddziałem dołącz do nas.

Czekają na Ciebie następujące zadania:

1/ kierowanie bieżącą pracą Oddziału, w tym tworzenie i realizacja budżetu, zarządzanie zespołem oraz wolontariuszami, dedykowanymi projektami

2/ pozyskiwanie sponsorów i dotacji lokalnych, istotnych dla realizacji misji Fundacji

3/ pisanie projektów oraz ich terminowa i jakościowa realizacja

4/ dbanie o efektywne wykorzystanie pozyskiwanych środków

5/ pozyskiwanie lokalnych partnerów do współpracy

6/ reprezentowanie Fundacji w kontaktach z lokalnymi władzami oraz partnerami

7/ ścisła współpraca z zarządem CPK oraz działami funkcjonalnymi

8/ sporządzanie terminowej sprawozdawczość z działań Oddziału

9/ dbanie o rozwój oddziału i jego współpracę z pozostałymi oddziałami CPK

Wymagane kompetencje:

1/ 3-5 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz projektami, mile widziane doświadczenie z NGO

2/ łatwość zarządzania relacjami

3/ doświadczenie w pisaniu i rozliczaniu projektów

4/ podstawowa wiedza w obszarze finansów

5/ znajomość organizacji samorządowych

6/ otwartość na zmiany

7/ znajomość języka angielskiego

Czekamy na Ciebie.

W przesłanej aplikacji (CV i list motywacyjny) umieść klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. Jeżeli chcesz, aby przesłane dokumenty aplikacyjne były uwzględnione w toku przyszłych rekrutacji, prosimy o dodanie w ich treści następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na to samo lub podobne stanowiska”.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: rekrutacja_cpk@cpk.org.pl 

WARSZAWA - Specjalistka ds. płacowo-księgowych

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Fundacja Centrum Praw Kobiet poszukuje Specjalistki ds. płacowo-księgowych.

Obowiązki osoby zatrudnionej będą polegały na:

 • naliczaniu płac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • prowadzeniu akt osobowych
 • kontrolowaniu czasu pracy, badań lekarskich i szkoleń BHP, urlopów
 • obsłudze płatnika
 • przygotowywaniu deklaracji rozliczeniowych do ZUS, US, GUS
 • kontroli dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • dbaniu o prawidłowy obieg dokumentów księgowych
 • dekretacji i księgowaniu dokumentów systemie RAKS
 • uzgadnianiu kont księgowych
 • udziale w procesie zamknięciu miesiąca
 • sporządzaniu raportów dotyczących kosztów
 • sporządzaniu danych do realizacji płatności.

Od kandydatek oczekujemy:

 • Wyższego wykształcenia (ekonomia, finanse, prawo, zarządzanie)
 • Minimum 3-letniego doświadczenia na stanowisku na stanowisku związanym z odpowiedzialnością za płace i sprawy kadrowe
 • Praktycznej znajomości przepisów polskich zasad rachunkowości, przepisów z zakresu podatku PIT, CIT oraz ZUS
 • Znajomości i doświadczenia w obsłudze płatnika i rozliczeń z ZUS
 • Bardzo dobrej organizacji pracy i umiejętności ustalania priorytetów
 • Skrupulatności i dokładności
 • Praktycznej znajomość MS Office, szczególnie Excel
 • Znajomość systemu RAKS będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę lub B2B w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu
 • Możliwość rozwoju
 • Przyjazną atmosferę pracy

W przesłanej aplikacji umieść klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. Jeżeli chcesz, aby przesłane dokumenty aplikacyjne były uwzględnione w toku przyszłych rekrutacji, prosimy o dodanie w ich treści następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 60/19, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na to samo lub podobne stanowiska”.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: rekrutacja_cpk@cpk.org.pl 

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii