Praca

ŁÓDŹ - Koordynator(ka) oddziału

Kliknij na dany blok, aby go rozwinąć.

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, psychiatryczne, grupowe formy wsparcia, asysta w sądach) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeśli podzielasz nasze wartości związane z prawami kobiet i chcesz się rozwijać w dużej, uznanej organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Koordynator(ka) Fundacji Centrum Praw Kobiet – Oddział w Łodzi.

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie raportów, sprawozdań, ewaluacji projektu,
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji projektowej,
 • nadzór nad stopniem realizacji zakładanych celów, rezultatów i wskaźników projektów,
 • monitoring realizacji projektu i bieżące śledzenie wydatków,
 • planowanie i ustalanie harmonogramu zadań,
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi, beneficjentkami i specjalistami zatrudnianymi w projekcie
 • wsparcie rekrutacji uczestników i uczestniczek realizowanych projektów,
 • obsługa logistyczno-organizacyjna warsztatów, szkoleń, spotkań
 • koordynacja projektów realizowanych przez oddział CPK od strony merytorycznej, organizacyjnej i finansowej (we współpracy z Główną Koordynatorką projektu i Zarządem Fundacji).

Wymagania:

 • min. 2 letnie doświadczenie w koordynacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • bardzo dobra, użytkowa znajomość Microsoft 365,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • nastawienie na osiągnięcie celów,
 • skrupulatność i dobra organizacja pracy,
 • samodzielność w działaniu,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na ¾ etatu;
 • możliwość częściowej pracy zdalnej (home office);
 • możliwość podnoszenia swoich umiejętności poprzez szkolenia i warsztaty;
 • nieformalną atmosferę w niewielkim, ale bardzo profesjonalnym zespole CPK;
 • brak nudy i schematycznego działania;
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;
 • możliwość realizowania autorskich projektów;
 • wynagrodzenie – 4150 zł brutto (wynagrodzenie za ¾ etatu)

Zanim wyślesz aplikację, wejdź na stronę www.cpk.org.pl i przekonaj się czy to, co robimy stanowi dla Ciebie wartość, czy chcesz dołączyć do naszego zespołu  i wspólnie osiągać założone przez nas cele.

Sposób aplikowania:

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja_cpk@cpk.org.pl z dopiskiem w temacie Koordynator(ka) Projektów Łód.

Prosimy o dodanie klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia aktualnego jak i przyszłych postępowań rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z kandydatami, którzy zostaną wybrani podczas wstępnej selekcji ofert. Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Praw Kobiet z siedzibą Główną w Warszawie Wilcza 60/19  Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii