Praca

GDAŃSK - Psychiatra ze znajomością języka angielskiego

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, zawodowe, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom. 

Jeśli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz się rozwijać w dużej, uznanej organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Lekarz psychiatra.

Do zadań Lekarza psychiatry przy CPK Gdańsk będą należeć: 

 • pomoc psychiatryczna kobietom doświadczającym przemocy w zakresie:
 1. diagnozowania i opracowania ścieżki leczenia,
 2. realizacji porad lekarskich,
 3. prowadzenia farmakoterapii,
 4. monitorowania stanu psychicznego,
 5. prowadzenia psychoedukacji w temacie zdrowia psychicznego,
 6. interwencji w momentach zagrożenia zdrowia i życia.
 • udział w spotkaniach zespołu specjalistów/ek CPK Gdańsk;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami.

 

Przywiązujemy ogromną uwagę do merytorycznego przygotowania specjalistek/ów (psycholożek/gów i prawniczek/ków), którzy tworzą zespół CPK Gdańsk, dlatego podejmiemy współpracę z osobami, które spełniają poniższe wymagania:

 • aktualne prawo do wykonywania zawodu,
 • ukończona specjalizacja lekarska w zakresie psychiatrii,
 • znajomość języka angielskiego,  w stopniu umożliwiającym realizowanie swoich zadań,
 • bezwarunkowe poszanowanie dla wszystkich praw kobiet, 
 • empatyczne podejście do pacjentek.

Mile widziane:

 • znajomość ukraińskiego i/lub rosyjskiego
 • znajomość tematyki związanej z przeciwdziałaniem przemocy,
 • doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy.
 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie/kontrakt;
 • możliwość uczestnictwa w comiesięcznych superwizjach zespołowych;
 • przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Gdańsku;
 • podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez warsztaty i szkolenia;
 • szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet;
 • towarzystwo i wsparcie merytoryczne doświadczonego i zaangażowanego zespołu.

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet.

Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Jeśli masz jakieś pytania dot. ogłoszenia, skontaktuj się z Karoliną Kamińską (karolina.kaminska@cpk.org.pl).

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

Pomoc w czasie pandemii