Indywidualni darczyńcy

Liczba indywidualnych darczyńców Fundacja od ubiegłego roku znacznie wzrosła, zarówno jeśli chodzi o tych, którzy przekazali nad swój jeden procent od podatku, jak i tych, którzy robili darowizny na konto Fundacji lub wspierali nas wrzucając pieniądze do puszek podczas różnych akcji ulicznych. Kwoty wpłacane do puszek lub na konto Fundacji wahają się od kilku złotych do średnio 100 – 150 zł, chociaż zdarzają się też wpłaty wyższe rządu kilkuset złotych, a w jednym wypadku była to kwota 10000 zł. Szczególnie cieszą nas darczyńcy regularni, którzy w ramach zlecenia stałego wpłacają na nasze konto określone kwoty. Wpłaty od indywidualnych osób, co bardzo nas cieszy stanowią coraz większy procent naszego budżetu i pozwalają nam utrzymywać stabilność finansową organizacji oraz oferty pomocowej.

Indywidualni darczyńcy wspierają nas także poprzez dary rzeczowe ( ubrania, zabawki) oraz poprzez swoją pracę na rzecz organizacji. Szczególnie cenne i wzruszające jest dla nas wsparcie jakie uzyskujemy od naszych klientek lub byłych klientek.