Wspierają nas

Fundacja Centrum Praw Kobiet do niedawna realizowała swoje cele statutowe przede wszystkim w oparciu o środki pochodzące z dotacji przyznawanych nam zarówno ze źródeł publicznych jak i prywatnych. Jeśli chodzi o działalność pomocową to były i w dużym stopniu wciąż są to środki publiczne.

W ostatnich latach, ze względu na pozbawienie nas dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz trudniejszy dostęp do środków publicznych, zintensyfikowałyśmy działania mające na celu zróżnicowanie źródeł finansowania organizacji. Chcąc utrzymać stabilność finansową organizacji oraz z troski o dostępność naszej oferty pomocowej staramy się pozyskiwać indywidualnych oraz biznesowych darczyńców. W 2017 r. Fundacja uzyskała wsparcie z następujących źródeł:

Samorządy ? Ze środków przyznanych nam przez Urząd m.st. Warszawy Fundacja pokrywa koszty prowadzenia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Warszawie ( nie są to jednak środki pozwalające nam wprowadzić standard jakiego byśmy sobie życzyły) oraz część naszych wydatków na specjalistyczne poradnictwo. W pozostałych miastach gdzie prowadzimy działalność, z wyjątkiem Gdańska, otrzymałyśmy również dotacje na poradnictwo specjalistyczne oraz częściowo na działania edukacyjne.

Prywatni grantodawcy – Centrum Praw Kobiet otrzymało dotację z Open Society Institut (24 000 USD) oraz Fundacji Batorego (100 000 zł) na rozwijanie fundrisingu oraz wsparcie instytucjonalne. Ponadto otrzymałyśmy dotację z Fundacji działającej przy firmie C& A na działania edukacyjne w wysokości 15000 USD.

Wspierają nas także:

Buy Maxalt
Buy Tizanidine Online
Cafergot
Buy Zanaflex without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii