Wyróżnienia

Dużym wyróżnieniem i uznaniem roli CPK w działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet była decyzja Prezydenta Komorowskiego o złożeniu w siedzibie Fundacji Centrum Praw Kobiet podpisu pod dokumentem ratyfikującym Konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. To ważne wydarzenie miało miejsce w dniu 13.04.2015 r.

Za swoją działalność Fundacja Centrum Praw Kobiet i jej założycielka zostały ponadto wyróżnione wieloma nagrodami. Najważniejsze z nich to:

 • Nagroda Polskiej Rady Biznesu dla Urszuli Nowakowskiej w kategorii Działalność Społeczna – 2021
 • Odznaka Honorowa RPO dla prezeski Fundacji Urszuli Nowakowskiej wręczona przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr. hab. Adama Bodnara – 2019
 • Nominacja w konkursie Warszawianka Roku dla prezeski Fundacji Urszuli Nowakowskiej – 2019
 • Nagroda Rady Miasta Stołecznego Warszawy – 2017
 • Nagroda Super Okulary Równości Fundacji im. Izabeli Jarugi Nowackiej – 2017
 • Nagroda Fundacji POLCUL Jerzego Bonieckiego dla prezeski Fundacji Urszuli Nowakowskiej za założenie Fundacji Centrum Praw Kobiet – 2016
 • Brązowy Medal za długoletnią współpracę oraz za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji został na wniosek KSP przyznany Urszuli Nowakowskiej – 2016
 • Statuetka Zakładu Karnego dla Kobiet w Lublińcu za współpracę – 2015
 • Srebrny Medal Ministra Sprawiedliwości za osiągnięcia w pracy penitencjarnej na wniosek Zakładu Karnego w Lublińcu – 2015
 • Statuetka Fundacji Razem Lepiej za działania w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet – 2012
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. dla założycielki i prezeski Fundacji Urszuli Nowakowskiej za działalność społeczną – 2011
 • Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości za działania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej wobec kobiet – 2008
 • „Złoty Telefon” – Wyróżnienie Ministra Zdrowia i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za szczególny wkład w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Feldene Online
Buy Indometacin
Buy Toradol Online
Buy Zanaflex without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii