Wyróżnienia

Dużym wyróżnieniem i uznaniem roli CPK w działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet była decyzja Prezydenta Komorowskiego o złożeniu w siedzibie Fundacji Centrum Praw Kobiet podpisu pod dokumentem ratyfikującym Konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. To ważne wydarzenie miało miejsce w dniu 13.04.2015 r.

Za swoją działalność Fundacja Centrum Praw Kobiet i jej założycielka zostały ponadto wyróżnione wieloma nagrodami. Najważniejsze z nich to:

  • Nagroda Rady Miasta Stołecznego Warszawy 2017
  • Nagroda Super Okulary Równości Fundacji im. Izabeli Jarugi Nowackiej – 2017
  • Nagroda Fundacji POLCUL Jerzego Bonieckiego dla prezeski Fundacji Urszuli Nowakowskiej za założenie Fundacji Centrum Praw Kobiet – 2016
  • Brązowy Medal za długoletnią współpracę oraz za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji – został na wniosek KSP przyznany   Urszuli Nowakowskiej – 2016
  • Statuetka Zakładu Karnego dla Kobiet w Lublińcu za współpracę – 2015
  • Srebrny Medal Ministra Sprawiedliwości za osiągnięcia w pracy penitencjarnej na wniosek Zakładu Karnego w Lublińcu   2015
  • Statuetka Fundacji Razem Lepiej za działania w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet -2012
  • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. dla założycielki i prezeski Fundacji Urszuli Nowakowskiej za działalność społeczną –       2011
  • Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości za działania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej wobec kobiet – 2008
  • „Złoty Telefon” – Wyróżnienie Ministra Zdrowia i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za szczególny wkład w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie