Przemoc ekonomiczna

Przemoc ekonomiczna często towarzyszy innym formom przemocy. Można powiedzieć, że jest rodzajem przemocy psychicznej. Badania amerykańskie wskazują, że w ponad 90% przypadków przemocy w rodzinie mamy do czynienia również z przemocą ekonomiczną.1 

O przemocy ekonomicznej można mówić wtedy, gdy jej sprawca używa pieniędzy albo innych dóbr materialnych po to, aby uzależnić od siebie finansowo drugą osobę. Jest to jednocześnie forma zaspokojenia przez niego swojej potrzeby sprawowania nad nią kontroli i władzy. 

Przykłady przemocy ekonomicznej: 

  • zakazywanie lub utrudnianie partnerce podjęcia lub wykonywania pracy; 
  • wydzielanie nawet małej ilości pieniędzy lub domaganie się przedstawiania paragonów za to, co zostało kupione w czasie codziennych zakupów; 
  • wydzielanie pieniędzy na potrzeby rodziny warunkowo;
  • dysponowanie wspólnymi pieniędzmi bez konsultacji z partnerką;
  • korzystanie z karty płatniczej, kredytowej czy debetowej partnerki bez konsultacji z nią;
  • odmowa pójścia do pracy lub łożenia na utrzymanie rodziny;
  • niealimentacja.

Skutki przemocy ekonomicznej objawiają się na wielu polach. Pierwszym jest brak niezależności finansowej i własnych środków do dysponowania. Temu stanowi towarzyszą często negatywne konsekwencje psychiczne, takie jak niskie poczucie własnej wartości, a nawet nerwice czy depresja.  

Finansowe uzależnienie od męża/partnera, który stosuje przemoc może wpędzić kobietę w pułapkę biedy i ubóstwa: wypadnięcie z rynku pracy, dezaktualizacja kwalifikacji zawodowych, osiągnięcie wieku, w którym trudniej znaleźć zatrudnienie. Zdarzają się też sytuacje, w których to kobieta zostaje obciążona obowiązkiem spłaty długów męża/partnera. 

Pamiętaj, że masz prawo do niezależności finansowej i posiadania swoich pieniędzy oraz dysponowania nimi. Prawo może pomóc ci zniwelować skutki doznanej przemocy ekonomicznej.  

Nie pozostawiaj bierna, kiedy dzieje ci się krzywda. Zapoznaj się z naszymi materiałami, sprawdź, czy doznałaś przemocy ekonomicznej i dowiedz się, jakie przysługują ci prawa! 

Feldene Online Buy Tizanidine Online Motrin Buy Toradol without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii