Dla biznesu

Fundacja Centrum Praw Kobiet jest otwarta na współpracę z firmami.

Prosimy o kontakt z:

Monika Młynarczyk
tel. 509 790 371
monika.mlynarczyk@cpk.org.pl