Pomagamy

Pomoc dla kobiet, których prawa są łamane, a w szczególności kobiet doświadczających różnych form przemocy, zawsze była i jest po dziś dzień najważniejszą częścią działalności Centrum Praw Kobiet. Zaczynałyśmy od pomocy prawnej, z czasem nasza oferta poszerzała się o inne formy pomocy… Obecnie, poza doradztwem prawnym i w zależności od lokalizacji: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław? obejmuje: pomoc psychologiczną, asystowanie kobietom w sądach i na policji, zapewnienie bezpiecznego schronienia, prowadzenie grup wsparcia i telefonu zaufania, a także pomoc socjalną i doradztwo zawodowe. W wybranych sprawach przedstawiamy także stanowiska Fundacji, piszemy pisma wspierające klientki i podejmujemy interwencje w różnych instytucjach. Jeśli to możliwe, staramy się także zapewnić klientkom pełnomocnika (wolontariat, pełnomocnik z urzędu lub odpłatny).

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe i chęć zapewnienia kobietom niezamożnym jak najszerszego dostępu do pomocy, Fundacja oferuje kobietom lepiej sytuowanym możliwość skorzystania z oferty odpłatnej pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego. Uzyskane z niej dochody zasilają fundusz statutowy Fundacji i pomagają nam świadczyć nieodpłatną pomoc najbardziej potrzebującym.

Kobiety mogą korzystać w Centrum Praw Kobiet z długofalowej pomocy lub poprzestać na jednorazowej konsultacji, która pomoże im uporządkować swoją sytuację życiową i rozpoznać możliwości wprowadzenia w niej zmian. Większość naszych klientek to kobiety doświadczające różnych form przemocy. Pracujemy z nimi w oparciu o przekonanie, że kobiety są w stanie znaleźć w sobie siłę, aby same mogły uwolnić się z krzywdzących związków, w których są bite i maltretowane.

Naczelną zasadą, jaka przyświeca naszej pracy z kobietami, jest zasada zaufania i zindywidualizowanego podejścia, która zakłada dostosowanie formy i zakresu świadczonej pomocy do indywidualnych potrzeb i możliwości klientek. Dotyczy to zarówno pomocy psychologicznej, prawnej, jak i innych form wsparcia dostępnych dla kobiet poszukujących wsparcia w Centrum Praw Kobiet.

Nasza praca z kobietami doświadczającymi przemocy ma charakter niedyrektywny; nie mówimy im, co i jak mają zrobić, pokazujemy możliwości i pomagamy w budowaniu planu działania, który pozwoli im realizować założone cele. Potem wspieramy je na drodze do realizacji tych celów.

Dążymy do tego, aby pomoc oferowana w Fundacji miała charakter kompleksowy, żeby pozwalała kobiecie uregulować swoją sytuację prawą, odzyskać godność, poczucie bezpieczeństwa, wiarę we własne możliwości i samodzielność ekonomiczną.

Feldene Online
Buy Indometacin Online
Topamax
Buy Aceclofenac without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii