Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne to dział przepisów odnoszących się do stosunków między osobami, które łączą więzy pokrewieństwa (lub więzy rodzicielskie, na przykład dziecko z matką lub z ojcem) albo więzy małżeńskie.  

W dziale poświęconym sprawom rodzinnym gromadzimy informacje dotyczące takich zagadnień jak: 

  • zawarcie związku małżeńskiego, 
  • rozwód i separacja, 
  • sprawy majątkowe, 
  • alimentacja, 
  • władza i odpowiedzialność rodzicielska, 
  • zaspokajanie potrzeb rodziny, 
  • ustalenie ojcostwa, 
  • alkoholizm członka rodziny. 

Jeśli w życiu rodzinnym spotykają cię problemy dotyczące tych zagadnień, skorzystaj z naszej bazy wiedzy! Możesz też zwrócić się do nas po pomoc lub konsultację. 

Imitrex Online Buy Skelaxin Toradol Buy Aceclofenac without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii