Edukujemy

Ważnym elementem działalności Centrum Praw Kobiet są szeroko rozumiane działania edukacyjne skierowane do kobiet, przedstawicieli wielu grup zawodowych i całego społeczeństwa. Od 27 lat CPK prowadzi aktywną działalność szkoleniową i wydawniczą.

Wszystkie oddziały Fundacji organizują warsztaty rozwojowe, szkolenia i pogadanki edukacyjne dla kobiet i dziewcząt. Dzięki udziałowi w warsztatach rozwojowych, kobiety uzyskują szansę na trwałą poprawę jakości życia poprzez lepsze poznanie siebie, własnych potrzeb i możliwości oraz poprawę relacji z innymi ludźmi.

Z naszej oferty korzystają zarówno kobiety, które mają za sobą trudne doświadczenia związane z przemocą, utraciły wiarę w siebie lub uskarżają się na złe samopoczucie, jak i te, które chcą się lepiej poznać, zatroszczyć się o swój rozwój osobisty, poznać przysługujące im prawa i odkryć drzemiące w nich talenty. Zakres naszej oferty edukacyjnej uzależniony jest od pozyskanych środków, dyspozycyjności osób, które gotowe są poprowadzić zajęcia nieodpłatnie oraz od zainteresowania udziałem w płatnych warsztatach.

Przygotowujemy do zmiany

Ważnym elementem oferty edukacyjnej są spotkania z cyklu ?Poznaj swoje prawa?, które pozwalają uczestniczkom dowiedzieć się o przysługujących im prawach oraz możliwości ich dochodzenia. Uzupełnieniem tych spotkań były prowadzone w Warszawie warsztaty ?Jak zachować się w sądzie? oraz zorganizowana we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką inscenizacja rozprawy przeprowadzona w autentycznej sali sądowej. Celem tych zajęć było zaznajomienie uczestniczek z przebiegiem, zwyczajami i warunkami, jakie panują podczas rozprawy sądowej, przygotowanie do składania zeznań, zadawania pytań.

W ramach realizowanych projektów CPK prowadziło także warsztaty z aktywizacji zawodowej i zarządzania finansami osobistymi obejmujące m.in. takie zagadnienia jak: planowanie przyszłości finansowej; tworzenie i zarządzanie budżetem domowym; zabezpieczenie się przed długami partnera; oddłużanie.

W naszej ofercie szkoleniowej są także zajęcia z samoobrony WenDo, których celem jest wzmocnienie psychiczne uczestniczek i zwiększenie ich możliwości obrony przed przemocą.

W ramach realizowanych projektów CPK prowadziło także warsztaty dla dziewcząt z zakresu przemocy oraz dotyczące edukacji finansowej oraz wyjazdowe dla kobiet z mniejszych miejscowości. Prowadzimy także zajęcia relaksacyjne, jogę i zajęcia cykliczne podwyższające kompetencje językowe kobiet.

Zdecydowana większość naszej oferty szkoleniowej była jak dotąd nieodpłatna. Z uwagi na ograniczone zasoby finansowe i z troski o dostępność naszej pomocy skierowanej do tych, których nie stać na korzystanie z odpłatnych usług, pragnąc dotrzeć do nowej grupy odbiorczyń, zdecydowałyśmy się wystąpić również z ofertą odpłatną. Dochody z tej działalności są w 100 procentach przeznaczone na działalność statutową, czyli pomoc dla kobiet i ich dzieci. Jeśli nie jest Ci obojętne, na jaki cel będą przeznaczane dochody z warsztatów, w których uczestniczysz i chcesz wesprzeć inne kobiety, zachęcamy do korzystania z naszej oferty warsztatów odbywających się w ramach prowadzonej przez Fundację AKADEMII MOCY KOBIET.

Kto czyta, nie błądzi

Centrum Praw Kobiet od początku swego istnienia prowadzi także aktywną działalność wydawniczą skierowaną głównie do kobiet. Wydałyśmy w wielu tysiącach egzemplarzy poradniki prawne i psychologiczne oraz ulotki dotyczące przemocy wobec kobiet, praw kobiet i równouprawnienia płci. Wydałyśmy także kilka ulotek skierowanych do młodzieży oraz jedną dla mężczyzn.

Wydałyśmy także kilkanaście niezbędników dla różnych grup zawodowych: policjantów, prokuratorów, sędziów, pracowników socjalnych, kuratorów, psychologów, pracodawców, pracowników schronisk. Broszury te zawierają podstawowe informacje na temat przemocy wobec kobiet oraz zasad i procedur działania w dotyczących jej sprawach.

Dążąc do podwyższenia jakości świadczonych przez nas usług, wydałyśmy także poradnik skierowany do naszych wolontariuszy i wolontariuszek.

Działania skierowane do specjalistów

Od 1996 r. Centrum Praw Kobiet prowadzi także szkolenia dla specjalistów wykonujących pracę związaną z przeciwdziałaniem przemocy domowej i seksualnej wobec kobiet. Uczestnikami naszych szkoleń byli zarówno policjanci, prokuratorzy, pracownicy socjalni oraz aplikanci sędziowscy i adwokaccy. Prowadziłyśmy także szkolenia z zakresu współpracy interdyscyplinarnej w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Obecnie, z uwagi na ograniczone zasoby finansowe, prowadzimy szkolenia głównie na zaproszenie ze strony innych instytucji i organizacji. Prowadzimy szkolenia i pogadanki na temat przemocy wobec kobiet dla studentów prawa, medycyny i pracy socjalnej, a także szkolenia wewnętrzne skierowane do osób współpracujących z CPK.

Norflex Online
Buy Cafergot
Toradol
Buy Zanaflex without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii