Edukujemy

Ważnym elementem działalności Centrum Praw Kobiet są szeroko rozumiane działania edukacyjne skierowane do kobiet, przedstawicieli wielu grup zawodowych i całego społeczeństwa. Od 25 lat CPK prowadzi aktywną działalność szkoleniową i wydawniczą.

Wszystkie oddziały Fundacji organizują warsztaty rozwojowe, szkolenia i pogadanki edukacyjne dla kobiet i dziewcząt. Dzięki udziałowi w warsztatach rozwojowych, kobiety uzyskują szansę na trwałą poprawę jakości życia poprzez lepsze poznanie siebie, własnych potrzeb i możliwości oraz poprawę relacji z innymi ludźmi.

Z naszej oferty korzystają zarówno kobiety, które mają za sobą trudne doświadczenia związane z przemocą, utraciły wiarę w siebie lub uskarżają się na złe samopoczucie, jak i te, które chcą się lepiej poznać, zatroszczyć się o swój rozwój osobisty, poznać przysługujące im prawa i odkryć drzemiące w nich talenty. Zakres naszej oferty edukacyjnej uzależniony jest od pozyskanych środków, dyspozycyjności osób, które gotowe są poprowadzić zajęcia nieodpłatnie oraz od zainteresowania udziałem w płatnych warsztatach.

Przygotowujemy do zmiany

Ważnym elementem oferty edukacyjnej są spotkania z cyklu ?Poznaj swoje prawa?, które pozwalają uczestniczkom dowiedzieć się o przysługujących im prawach oraz możliwości ich dochodzenia. Uzupełnieniem tych spotkań były prowadzone w Warszawie warsztaty ?Jak zachować się w sądzie? oraz zorganizowana we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką inscenizacja rozprawy przeprowadzona w autentycznej sali sądowej. Celem tych zajęć było zaznajomienie uczestniczek z przebiegiem, zwyczajami i warunkami, jakie panują podczas rozprawy sądowej, przygotowanie do składania zeznań, zadawania pytań.

W ramach realizowanych projektów CPK prowadziło także warsztaty z aktywizacji zawodowej i zarządzania finansami osobistymi obejmujące m.in. takie zagadnienia jak: planowanie przyszłości finansowej; tworzenie i zarządzanie budżetem domowym; zabezpieczenie się przed długami partnera; oddłużanie.

W naszej ofercie szkoleniowej są także zajęcia z samoobrony WenDo, których celem jest wzmocnienie psychiczne uczestniczek i zwiększenie ich możliwości obrony przed przemocą.

W ramach realizowanych projektów CPK prowadziło także warsztaty dla dziewcząt z zakresu przemocy oraz dotyczące edukacji finansowej oraz wyjazdowe dla kobiet z mniejszych miejscowości. Prowadzimy także zajęcia relaksacyjne, jogę i zajęcia cykliczne podwyższające kompetencje językowe kobiet.

Zdecydowana większość naszej oferty szkoleniowej była jak dotąd nieodpłatna. Z uwagi na ograniczone zasoby finansowe i z troski o dostępność naszej pomocy skierowanej do tych, których nie stać na korzystanie z odpłatnych usług, pragnąc dotrzeć do nowej grupy odbiorczyń, zdecydowałyśmy się wystąpić również z ofertą odpłatną. Dochody z tej działalności są w 100 procentach przeznaczone na działalność statutową, czyli pomoc dla kobiet i ich dzieci. Jeśli nie jest Ci obojętne, na jaki cel będą przeznaczane dochody z warsztatów, w których uczestniczysz i chcesz wesprzeć inne kobiety, zachęcamy do korzystania z naszej oferty warsztatów odbywających się w ramach prowadzonej przez Fundację AKADEMII MOCY KOBIET.

Kto czyta, nie błądzi

Centrum Praw Kobiet od początku swego istnienia prowadzi także aktywną działalność wydawniczą skierowaną głównie do kobiet. Wydałyśmy w wielu tysiącach egzemplarzy poradniki prawne i psychologiczne oraz ulotki dotyczące przemocy wobec kobiet, praw kobiet i równouprawnienia płci. Wydałyśmy także kilka ulotek skierowanych do młodzieży oraz jedną dla mężczyzn.

Wydałyśmy także kilkanaście niezbędników dla różnych grup zawodowych: policjantów, prokuratorów, sędziów, pracowników socjalnych, kuratorów, psychologów, pracodawców, pracowników schronisk. Broszury te zawierają podstawowe informacje na temat przemocy wobec kobiet oraz zasad i procedur działania w dotyczących jej sprawach.

Dążąc do podwyższenia jakości świadczonych przez nas usług, wydałyśmy także poradnik skierowany do naszych wolontariuszy.

Działania skierowane do specjalistów

Od 1996 r. Centrum Praw Kobiet prowadzi także szkolenia dla specjalistów wykonujących pracę związaną z przeciwdziałaniem przemocy domowej i seksualnej wobec kobiet. Uczestnikami naszych szkoleń byli zarówno policjanci, prokuratorzy, pracownicy socjalni oraz aplikanci sędziowscy i adwokaccy. Prowadziłyśmy także szkolenia z zakresu współpracy interdyscyplinarnej w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Obecnie, z uwagi na ograniczone zasoby finansowe, prowadzimy szkolenia głównie na zaproszenie ze strony innych instytucji i organizacji. Prowadzimy szkolenia i pogadanki na temat przemocy wobec kobiet dla studentów prawa, medycyny i pracy socjalnej, a także szkolenia wewnętrzne skierowane do osób współpracujących z CPK.

Norflex Online Buy Cafergot Toradol Buy Zanaflex without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii