Nasze podejście

Kobiety przede wszystkim

W przeciwieństwie do wielu innych instytucji, Centrum Praw Kobiet od początku swego istnienia opowiadało się za pomocą skierowaną tylko do kobiet i pomocą świadczoną przede wszystkim przez kobiety. Za takim podejściem w  naszym głębokim przekonaniu przemawia wiele argumentów.  Sprzyja ono m.in. indywidualizacji pomocy, zwiększa poczucie bezpieczeństwa kobiet i zmniejsza ryzyko wtórnej wiktymizacji.

Wiemy, że wiele kobiet po doświadczeniu np. przemocy, ma uraz do mężczyzn i bardzo ceni sobie placówki, w których mogą mieć kontakt tylko z kobietami. Skierowanie oferty pomocowej tylko do kobiet nie jest działaniem dyskryminującym mężczyzn, ma na celu wyjście naprzeciw specyficznym potrzebom wielu pokrzywdzonych kobiet, wynika z troski o ich bezpieczeństwo, a jednocześnie pozwala uniknąć konfliktu interesów.

Jesteśmy orędowniczkami kompleksowej pomocy świadczonej przez specjalizujące się w danej dziedzinie organizacje, które w razie potrzeby i za zgodą potrzebujących inicjują i koordynują współpracę z innymi instytucjami przy tworzeniu planu pomocy.

Uważamy, że kobiety powinny mieć prawo wyboru, czy chcą skorzystać z  pomocy specjalistycznej placówki skierowanej tylko do kobiet, czy ogólnej oraz wyboru płci osoby udzielającej pomocy. Jesteśmy przekonane, że pomocy specjalistycznej nie zastąpią placówki ogólne pomagające ofiarom różnych przestępstw, osobom w sytuacji kryzysowej czy kryzysie bezdomności.

Możemy Ci pomóc, ale chcieć sobie pomóc – musisz sama

Centrum Praw Kobiet zapewnia długofalową i kompleksową pomoc lub jednorazową konsultację, która pomoże uporządkować sytuację życiową i rozpoznać możliwości wprowadzenia w niej zmian. Większość naszych klientek to kobiety doświadczające różnych form przemocy.

Jeśli szukająca pomocy kobieta nie czuje się na siłach, by podjąć decyzję, waha się, nie wywieramy presji, by tę decyzję przyspieszyć.  Wspólnie z klientką rozważamy różne warianty postępowania i ich skutki tak, aby decyzja, którą podejmie, była oparta na jak najlepszej wiedzy i rozumieniu wszystkich aspektów jej sytuacji życiowej.

Pracujemy z kobietami w oparciu o przekonanie, że są one w stanie znaleźć w sobie siłę i uwolnić się z krzywdzących związków, w których są bite i maltretowane lub znaleźć własne rozwiązanie w innej sprawie.

Wędka a nie ryba

Nasza praca z kobietami ma charakter niedyrektywny, nie mówimy im co i jak mają zrobić, tylko wspieramy  w odzyskiwaniu szacunku do samych siebie i wiary we własne siły i  umiejętności.

Dążymy do tego aby kobiety przejęły pełną kontrolę nad swoim dalszym życiem i wyborami, jakich przyjdzie im dokonywać.

Staramy się także pokazać klientkom szerszy kontekst problemu, z którym się zmagają. Uświadomić im np., że przemoc jakiej doświadczają jest w większym stopniu efektem patriarchalnej kultury opartej na dominacji mężczyzn, niż cech osobowościowych.  Chcemy pokazać, że nie są  same, że są inne kobiety, które mają podobne doświadczenia.

Mobic Online Buy Toradol Buy Topamax Online Buy Robaxin without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii