Asysty sądowe

Wiele kobiet skarży się na nieodpowiednie traktowanie przez sędziów, prokuratorów, adwokatów, biegłych i świadków.  Mówią o poczuciu niesprawiedliwości i krzywdy; nierzadko czują się tak, jakby to one były oskarżonymi, a nie pokrzywdzonymi w sprawie. Stereotypy i uprzedzenia związane z rolą społeczną kobiet i mężczyzn widoczne są w tym jak sędziowie i inni uczestnicy postępowania zwracają się do pokrzywdzonych, jakie zadają pytania, jak komentują i jakie czynią uwagi. Ta forma wsparcia jest niezwykle istotna w przypadku kobiet występujących bez adwokata, gdyż do pewnego stopnia wyrównuje ich szanse oraz zmniejsza poczucie osamotnienia na sali rozpraw lub w kontaktach z innymi instytucjami.

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną w wyniku przemocy w rodzinie, zgwałcenia, uporczywego nękania, przestępstwa niealimentacji, masz sprawę o rozwód, kontakty z dziećmi lub alimenty i chciałabyś, aby ktoś z ramienia Centrum Praw Kobiet wspierał Cię i obserwował Twoją sprawę, zgłoś się do nas. Postaramy się zapewnić udział naszej specjalnie przeszkolonej wolontariuszki w Twojej rozprawie.

Prześlij zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail asysty@cpk.org.pl  lub skontaktuj się z jedną z naszych placówek (Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław). Przesyłając zgłoszenie, podaj:

  • Imię i nazwisko;
  • Nazwę i adres sądu, w którym odbędzie się rozprawa;
  • Datę i godzinę rozprawy;
  • Sygnaturę sprawy;
  • Krótki opis sprawy;
  • Kontakt telefoniczny.
Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii