Ważne dokumenty

Sprawozdania finansowe

Naciśnij na wybrany kafelek, aby przejść do odpowiedniej treści lub pobrać plik.

Sprawozdania merytoryczne

Naciśnij na wybrany kafelek, aby przejść do odpowiedniej treści lub pobrać plik.

Statut

Naciśnij na wybrany kafelek, aby przejść do odpowiedniej treści lub pobrać plik.

Polityka prywatności

Naciśnij na wybrany kafelek, aby przejść do odpowiedniej treści lub pobrać plik.

Biuletyn

Naciśnij na wybrany kafelek, aby przejść do odpowiedniej treści lub pobrać plik.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach Centrum Praw Kobiet

Naciśnij na wybrany kafelek, aby przejść do odpowiedniej treści lub pobrać plik.

Kodeks Etyki CPK

Naciśnij na wybrany kafelek, aby przejść do odpowiedniej treści lub pobrać plik.

Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Centrum Praw Kobiet

Naciśnij na wybrany kafelek, aby przejść do odpowiedniej treści lub pobrać plik.

Sprawozdanie biegłego rewidenta

Naciśnij na wybrany kafelek, aby przejść do odpowiedniej treści lub pobrać plik.

Naciśnij na wybrany kafelek, aby przejść do odpowiedniej treści lub pobrać plik.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii