ON-LINE! Porozumienie bez przemocy

Więcej

10 grudnia 2020 18:00 - 20:15

Centrum Praw Kobiet serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie z okazji #16dniprzeciwprzemocy

Warsztat: Porozumienie bez przemocy (on-line)

Godziny: 18:00:-20:15

Termin: 10.12.2020r. (czwartek)

Narzędzie: ZOOM

Porozumienie bez przemocy w codziennym życiu

Język osądzania to język nie służący budowaniu porozumienia. Ocenianie, krytyka, porównywanie, interpretacje to tylko niektóre z używanych, nieraz nawykowo i nieświadomie, blokad komunikacyjnych utrudniających kontakt.

Gdy do komunikacji zaprosimy EMPATIĘ, będziemy umieli nazywać i mówić o tym co dla nas ważne i jednocześnie wysłuchać co jest kluczowe dla drugiej osoby, z otwartym sercem i ciekawością, wówczas idziemy drogą ku wypracowaniu rozwiązań wygrany-wygrany, czyli takich, które uwzględniają wszystkie strony.

Możliwe wtedy jest odejście od żądań, poszukiwania winnego, podziałów, niedopowiedzeń i oskarżeń na rzecz DIALOGU i WZAJEMNEGO BRANIA SIEBIE POD UWAGĘ.

Warsztat o Porozumieniu bez przemocy, zwanym też JĘZYKIEM SERCA – podejściu które pomaga zadbać o siebie (o swoje uczucia i potrzeby) i zaprasza drugą stronę do dialogu, do wspólnego szukania rozwiązań uwzględniających wszystkich.

PROGRAMpodczas warsztatu będziemy

  • praktykować rozróżnianie obserwacji od ocen
  • poszukiwać uniwersalnych ludzkich potrzeb za słowami i czynami
  • zgłębiać naturę uczuć w porównaniu z myślami i osądami
  • ćwiczyć dialogi (z samym sobą i innymi) według modelu 4 kroków NV, zwiększające szanse na kontakt i dialog

KTO PROWADZI: Joanna Berendt – certyfikowana trenerka i mediatorka NVC (Nonviolent Communication), akredytowany coach ICF PCC, autorka książek. Aktywnie działa na rzecz propagowania kultury dialogu, zaufania i współpracy w różnych środowiskach. Współprowadzi kilka blogów o empatii, m.in Przywództwo z empatią, Dogadać się z dzieckiem, Przyjaciele żyrafy.

Pracuje z osobami indywidualnymi i zespołami, którym zależy na budowaniu relacji opartych na dialogu i zaufaniu oraz pełnym wykorzystaniu potencjału jednostki i grupy, m.in. z liderami i menadżerami w biznesie, uczniami i nauczycielami, rodzicami i opiekunami. Obszary specjalizacji Joanny to; komunikacja, przywództwo, coaching i rozwiązywanie konfliktów.

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach z branży finansowej na stanowiskach menadżerskich. Od 2008 współpracuje z Youth Business Poland jako mentor i coach, wspierający przedsiębiorców w rozwoju i skutecznym prowadzeniu własnych biznesów.

ZAPISY: warsztaty_szkolenia@cpk.org.pl
*Ilość osób w grupie jest ograniczona, o uczestnictwie w treningu decyduje kolejność zgłoszeń

KOSZT: Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Zasady:

  • link do wydarzenia zostanie przesłany tylko do zapisanych osób
  • włączona kamerka podczas warsztatu

*W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestniczek, zastrzegamy możliwość zmiany terminu lub odwołania warsztatu.

 

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii