STEP UP

Fundacja Centrum Praw Kobiet, działając w ramach Europejskiej Sieci Kobiety Przeciwko Przemocy (WAVE), prowadzi kampanię STEP UP! ? Następny krok ? od słów do czynów!. Jej celem jest zapewnienie kobietom, które doświadczyły przemocy i ich dzieciom, prawa do bezpieczeństwa i specjalistycznej pomocy. Zwracamy uwagę, że co trzecia kobieta w Europie doświadcza przemocy fizycznej lub seksualnej, a państwa członkowskie EU nie zapewniają im dostępu do specjalistycznej pomocy. W Europie brakuje co najmniej 47.000 miejsc w schroniskach dla kobiet i dzieci, a specjalistyczna infolinia dla kobiet doświadczających przemocy istnieje tylko w 15 spośród 46 krajów; za mało jest również ośrodków wsparcia dla ofiar gwałtu lub molestowania seksualnego. Dyskryminacja sprawia, że najbardziej zagrożone kobiety nie mogą liczyć na ochronę i odpowiednie do potrzeb wsparcie!

?Wzywamy władze UE i poszczególnych krajów oraz inne zainteresowane strony do przejścia od słów do czynów i zwiększenia nakładów na przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy wobec kobiet? ? powiedziała Rosa Logar, przewodnicząca WAVE.

W ramach tej kampanii organizacje członkowskie Sieci promują prawa kobiet i dzieci, które doznały przemocy, do specjalistycznego wsparcia i ochrony w całej Europie. Centrum Praw Kobiet jako organizacja od ponad 22 lat świadcząca pomoc kobietom doświadczającym przemocy i działająca na rzecz poszanowania praw człowieka w stosunku do kobiet w pełni docenia wagę specjalistycznej pomocy w przezwyciężaniu traumy i budowaniu nowego życia przez kobiety. Doskonale wiemy, jakie skutki dla kobiet i ich dzieci ma brak dostępu lub ciągłości w dostępie do takiej pomocy. Niedostateczne nakłady finansowe, a tym samym ograniczony dostęp do specjalistycznej pomocy dla pokrzywdzonych przemocą kobiet, sprzyjają utrzymywaniu się wciąż powszechnej praktyki obwiniania ofiar za przemoc i są barierą do jej ujawniania.
Większość społeczeństw zakazuje stosowania przemocy, ale milcząco toleruje ją w praktyce, co sprawia, że wiele kobiet nie mając realnej alternatywy, zmuszona jest znosić powtarzające się akty przemocy.

Koszty przemocy wobec kobiet dotykają nas wszystkich! Ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy są niezbędne, by kobietom i ich dzieciom zapewnić bezpieczeństwo i przywrócić siłę do życia wolnego od przemocy.

Dlatego wzywamy społeczeństwa europejskie do radykalnego zwiększenia nakładów na finansowanie działalności wyspecjalizowanych ośrodków wsparcia dla kobiet, traktujących przemoc wobec kobiet jako naruszenie praw człowieka. Tylko takie podejście może przynieść rzeczywistą poprawę sytuacji ofiar.
Partnerstwo na rzecz zmian jest rzeczą podstawową! Dlatego wzywamy każdego z was! Przyłącz się do kampanii STEP UP! Połączmy siły, by wykonać ?następny krok? i położyć kres przemocy wobec kobiet i ich dzieci!

Jeśli chcesz wesprzeć naszą kampanię lub uzyskać więcej informacji na jej temat, prosimy o kontakt z Centrum Praw Kobiet. Piszcie lub telefonujcie?

Urszula Nowakowska: urszula.nowakowska@cpk.org.pl , tel. 604402994
Anna Głogowska Balcerzak: a.glogowska@cpk.org.pl (łódź)
Więcej na temat kampanii dowiesz się na stronie organizatora:

www.wave-network.org
Obejrzyj video pt. 
?Step up!:

https://www.youtube.com/watch?v=lvcu2lZgpNE

Mobic Online
Buy Feldene
Buy Tizanidine Online
Motrin

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii