Przemoc domowa

Przemocą domową nazywamy zjawisko, w którym jeden z członków rodziny intencjonalnie nadużywa swojej siły lub władzy, krzywdząc pozostałych członków rodziny (lub gospodarstwa domowego). Przemoc domowa to zjawisko powszechne, choć ciągle objęte pewnym społecznym tabu. Akty przemocy domowej wobec drugiej osoby to np.: 

  • przemoc psychiczna (kłótnie, wyzwiska, szantaż, kłamstwa, poniżanie), 
  • przemoc fizyczna (bicie, molestowanie), 
  • przemoc seksualna (gwałt, napastowanie seksualne), 
  • przemoc finansowa (uzależnianie finansowe drugiej osoby). 

W najdrastyczniejszych przypadkach przemoc domowa kończy się śmiercią osoby pokrzywdzonej z rąk sprawcy lub jej samobójstwem.  Z tych powodów ginie nawet 400-500 Polek rocznie.

Przemoc domowa często obejmuje różne formy przemocy, często towarzyszące sobie nawzajem. Pokrzywdzone w wyniku przemocy domowej najczęściej są kobiety i dzieci (które cierpią bezpośrednio z powodu doznanej przemocy lub są jej świadkami, co kaleczy je psychicznie i emocjonalnie). 

Zdarza się, że partnerzy stosujący przemoc wobec partnerek obiecują im poprawę i zarzekają się, że już nigdy ich nie skrzywdzą. Najczęściej jednak te zapewnienia okazują się nieprawdą, mimo że po złożeniu obietnicy poprawy następuje ?miesiąc miodowy? i przemoc czasowo ustaje. Po tym czasie partner często ponownie zaczyna stosować przemoc, bojąc się utraty władzy nad partnerką. 

Wyjście ze związku, w którym partner stosuje przemoc jest procesem niełatwym, ponieważ osoby pokrzywdzone często czują się osamotnione i bezradne, nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Nierzadko nie posiadają żadnych środków finansowych, nie utrzymują kontaktów z rodziną i przyjaciółmi lub zatajają przed nimi problem, wstydząc się go. Uwolnienie się od przemocowego partnera często jest jednak pierwszym krokiem do ułożenia sobie życia na nowo. 

Polskie prawo pozwala osobom pokrzywdzonym dochodzić swoich racji i karać sprawców (choć faktem jest, że wymaga zmian i poprawek). W praktyce nie jest to łatwy proces i często konieczne jest profesjonalne wsparcie prawnika. Warto jednak podjąć ten trud. Przemoc domowa to przestępstwo i jest karalne. Sprawca nie powinien czuć się bezkarny, ponieważ to może zachęcić go do dalszego stosowania przemocy. 

Żadnych aktów przemocy nie można ignorować. Jeśli zostałaś pokrzywdzona w wyniku przemocy domowej po pierwsze warto, abyś uświadomiła sobie, że nie jesteś temu winna. Winę ponosi wyłącznie sprawca przemocy. Po drugie, wiedz, że nie jesteś sama i możesz otrzymać wsparcie. Jeśli zdecydowałaś się odejść ze związku, w którym jesteś krzywdzona, zapoznaj się z naszą bazą wiedzy i dowiedz się, jakie kroki możesz podjąć, aby rozpocząć nowe życie i ukarać sprawcę przemocy. 

Feldene Online Buy Norflex Buy Topamax Online Buy Emla without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii