Grupa wsparcia dla kobiet // Gdańsk, poniedziałki 16-18.30

Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku zaprasza na grupę wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy. Oferta skierowana jest do mieszkanek Gdańska, które potrzebują pomocy psychoedukacyjnej i psychologicznej w związku z doświadczaniem przemocy oraz chcą otrzymać i dawać wsparcie kobietom w podobnych sytuacjach życiowych.

Podczas spotkań uczestniczki zdobędą wiedzę o mechanizmach przemocy:
– dowiedzą się czym różni się przemoc od konfliktu,
– jakie są rodzaje przemocy,
– czym jest cykl przemocy,
– nauczą się rozpoznawać mity i stereotypy dotyczące przemocy,
– uzyskają informacje, jak mogą zapewnić bezpieczeństwo sobie i bliskim oraz jakie są możliwe ścieżki działania w sytuacji doświadczania przemocy.

Grupa wsparcia będzie również okazją do spotkania się z prawniczką i uzyskania informacji o prawnych sposobach przeciwdziałania przemocy.

Informacje organizacyjne:

Grupa wsparcia rozpoczyna się 20 czerwca 2022 r.

 • Spotkania będą odbywały się w każdy poniedziałek, w godz. 16:00-18:30 przez 20 tygodni.
 • Grupa ma charakter zamknięty – po utworzeniu grupy nie dołączają do niej nowe osoby.
 • Grupa może liczyć maksymalnie 15 osób.
 • Uczestnictwo w grupie jest dobrowolne i bezpłatne.

Zapisy:

Udział w grupie wsparcia jest możliwy po odbyciu indywidualnej konsultacji z psycholożką prowadzącą. Na konsultację zapisać można się telefonicznie pod nr. 58 341 79 15, 604-590-117 lub osobiście w sekretariacie Centrum Praw Kobiet w Gdańsku przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00.

Program grupy/ tematy spotkań:

 • Czym jest przemoc: definicje przemocy, wyznaczniki przemocy
 • Czym różni się przemoc od konfliktu
 • Rodzaje przemocy
 • Stereotypy i mity dotyczące przemocy
 • Cykl przemocy
 • Mechanizmy przemocy
 • Konsekwencje doświadczania przemocy i radzenie sobie z nimi
 • Osoby stosujące przemoc – charakterystyka
 • Przemoc wobec dzieci
 • Sygnały ostrzegawcze mogące świadczyć o przemocy
 • Asertywność, stawianie granic
 • Spotkanie z prawniczką: prawne aspekty przeciwdziałania przemocy
 • Ewaluacja spotkań.

Podczas zajęć wykorzystywane będą różne metody pracy, takie jak: wykłady, praca indywidualna i w grupach, dyskusja, odgrywanie scenek, omawianie fragmentów książek, projekcje fragmentów filmów, techniki relaksacyjne.

Osoba prowadząca:

Grupę wsparcia poprowadzi Maja Trzeciak – Magister psychologii po Uniwersytecie Wrocławskim. Szkoliła się z zakresu interwencji kryzysowej, Socjoterapii   z   dziećmi   z   rodzin   przemocowych   i   alkoholowych, Przygotowania Pedagogicznego, Otwartego   Dialogu,  Terapii   Gestalt.   Obecnie   uczestniczy   w   Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej   na   Uniwersytecie   Humanistyczno-Społecznym   w   Szkole   Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Pracuje   jako   psycholożka   w   Specjalistycznym   Ośrodku   Wsparcia   dla   Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gdyni. Z Centrum Praw Kobiet związana od roku 2021, gdzie świadczy pomoc psychologiczną. W przeszłości była związana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legnicy, gdzie pracowała z dziećmi z rodzin, w których występowała przemoc i problem alkoholowy, prowadziła konsultacje z osobami w kryzysie oraz uczestniczyła w spotkaniach grup roboczych procedury Niebieskiej Karty. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała również pracując w Szkole Podstawowej nr 6 w Legnicy, Środkowopolskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie, Fundacji na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie” w Koszalinie oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni.

Grupa wsparcia jest realizowana w ramach Gdańskiego Centrum Równego Traktowania. Zadanie dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii