Więźniarki piszą: Siedzieć to znaczy: tęsknić, zabijać czas, sprzątać i czekać (link)