MĘŻCZYŹNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET – PANEL DYSKUSYJNY

Przemoc wobec kobiet stanowi powszechne naruszenie praw człowieka i jest formą dyskryminacji na tle płciowym. We wszystkich społeczeństwach, w mniejszym lub większym stopniu, niezależnie od dochodu, klasy społecznej i kultury, kobiety i dziewczęta doświadczają przemocy fizycznej i seksualnej. Sprawcami w ponad 90 procentach przypadków są mężczyźni.

 

Podczas panelu zadamy pytanie, czy aby przemoc wobec kobiet stała się zjawiskiem marginalnym i przestała być akceptowana, potrzebna jest zmiana myślenia o społecznych rolach kobiet i mężczyzn? Czy role społeczne oraz powszechne w naszej kulturze stereotypy dotyczące kobiet i mężczyzn, ale także przywileje i stosunki władzy są główną przyczyną fizycznej, seksualnej oraz psychicznej przemocy mężczyzn wobec kobiet? Zastanowimy się nad tym, że w Polsce funkcjonuje dużo inicjatyw i materiałów dotyczących kulturowych ról kobiet oraz programów skierowanych do kobiet, ale ile jest takich inicjatyw w odniesieniu do ról mężczyzn?

 

Zadamy pytanie o to, co mogą zrobić mężczyźni, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet i przemocy ze względu na płeć? Czy i jak istotna jest edukacja mężczyzn i sprawienie, by stali się oni sojusznikami kobiet w walce z dyskryminacją i przemocą? Porozmawiamy o historii oraz założeniach ruchu mężczyzn przeciwko przemocy wobec kobiet, a także o przykładach możliwych do podjęcia działań, takich jak np. White Ribbon Campaign (Kampania Białej Wstążki), Man Can Stop Rape (Mężczyźni mogą powstrzymać gwałty), Promundo czy Manforchange.

 

 

Kiedy: piątek, 14 grudnia, godz.: 18:00-20:00.

Miejsce: Centrum Praw Kobiet ? Oddział w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk (I piętro, sala konferencyjna).

Prowadzenie: dr Barbara Kijewska

Liczba miejsc: 25*

Udział bezpłatny.

Obowiązują zapisy! Na zgłoszenia czekamy do 12 grudnia 2018 do końca dnia.

 

PANELIŚCI:

Krzysztof Sarzała ? pedagog, trener, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku. Współpracuje z Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim. Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Posiada certyfikaty specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydane przez PARPA oraz Niebieską Linię. Wykładowca na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie SWPS.

Stephane Rutten ? mężczyzna-feminista, absolwent slawistyki i europejskiego programu 'women’s and gender studies’, bierze udział w projekcie „Scena dla twardziela”, pokazującym mężczyznom właściwe postawy wobec kobiet i wzorce męskości. Projekt ?Scena dla twardziela? dotyczy postrzegania kulturowych wzorców męskości i ich wpływu na dyskryminację i przemoc ze względu na płeć. W ramach projektu w latach 2015-16 uczestnicy i uczestniczki pogłębiali wiedzę dotyczącą wzorców męskości, stworzyli spektakl Teatru Forum, przeprowadzili cykl warsztatów dramowych dotyczących męskości i przemocy (http://scenadlatwardziela.blogspot.com/).

Konrad Wojterkowski ? organizator kampanii „Kocham. Szanuję” (http://kochamszanuje.pl/) i założyciel fundacji Krajowe Centrum Kompetencji pomagającej osobom doświadczającym przemocy domowej w Polsce. Pomaga m.in. Fundacji ?A kogo?? Ewy Błaszczyk. Od 2006 roku zaangażowany w duże ogólnopolskie kampanie społeczne przeciwko przemocy, „Kocham. Nie biję.” i ?Kocham. Reaguję.? Z jego inicjatywy, z udziałem największych polskich mediów, odbywa się kampania społeczna, przekonująca Polaków do wspierania najbardziej ważkich społecznie działań, jakie podejmują organizacje pożytku publicznego, poprzez coroczne, świadome przekazywanie na te cele 1% podatku dochodowego.

 

PROWADZĄCA SPOTKANIE:

dr Barbara Kijewska ? doktora nauk politycznych, wykładowczyni Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pomocy społecznej.  Autorka ekspertyz i publikacji naukowych, wykonawczyni projektów europejskich i krajowych, organizatorka konferencji i seminariów na tematy dotyczące partycypacji politycznej, aktywizacji obywatelskiej i włączania społeczności lokalnych w procesy decyzyjne. Zaangażowana w działania na rzecz zwiększania udziału kobiet w polityce, działaczka organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszenia WAGA i Trójmiejskiej Akcji Kobiet.

 

ZAPISY:

  • Aby zapisać się na panel należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: tutaj
  • Jeśli osoba chętna do udziału nie ma możliwości wypełnienia formularza przez Internet, to może zapisać się na panel pisząc na adres e-mail: januszak@cpk.org.pl, dzwoniąc pod numer 58 341 79 15 lub zapisując się osobiście w biurze CPK Gdańsk w godzinach otwarcia oddziału (od poniedziałku do czwartku od godz 10:00 do 18:00 i w piątki od godz. 10:00 do 15:00).
  • O udziale w panelu decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Na zgłoszenia czekamy do 12 grudnia 2018 r., do końca dnia.
  • Wypełnienie formularza jest pierwszym krokiem zapisów na panel. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy informację o wpisie na listę podstawową lub rezerwową – w zależności od liczby zgłoszeń i wolnych miejsc. Potwierdzenie udziału w panelu osoby zakwalifikowane otrzymają najpóźniej do dnia 13 grudnia 2018 roku.

 

Pytania organizacyjne można kierować na adres: anna.januszak@cpk.org.pl.

 

 

POZOSTAŁE  WYDARZENIA  W  CENTRUM  PRAW  KOBIET  W  GDAŃSKU:

 

Warsztaty ?Pokrzywdzona kobieta w sądzie ? symulacja rozprawy?

Piątek, 14 grudnia 2018 r, godz. 11:30-15:30

Miejsce: Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk

Prowadzenie: radczynie prawne Izabela Duczyńska, Barbara Sikorska, Monika Ciebień

Więcej informacji: TUTAJ

Zapisy: TUTAJ

 

Warsztaty ?Prawa osób doświadczających przemocy ekonomicznej?

Sobota, 15 grudnia 2018 r, godz. 11:00-15:00

Miejsce: Centrum Praw Kobiet ? Oddział w Gdańsku

Prowadzenie: radczyni prawna Izabela Duczyńska

Zapisy: TUTAJ

 

Warsztaty ?Prawa osób doświadczających przemocy seksualnej?

Niedziela, 16 grudnia 2018 r, godz. 11:00-15:00

Miejsce: Centrum Praw Kobiet ? Oddział w Gdańsku

Prowadzenie: radczyni prawna Izabela Duczyńska

Zapisy: TUTAJ

 

 

Wydarzenia odbywają się w ramach projektu ?Prawa Kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek?.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Na wydarzenia obowiązują zapisy ? liczba miejsc jest ograniczona.

Pytania organizacyjne oraz zapisy: Anna Januszak: anna.januszak@cpk.org.pl

Organizatorki projektu: Fundacja Centrum Praw Kobiet ? Oddział Gdańsk.

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Imitrex Online
Buy Norflex
Buy Maxalt Online
Buy Arcoxia without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii