NOWA GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET Z GDAŃSKA

AKTUALIZACJA z dnia 11 marca 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz decyzjami władz państwowych i lokalnych w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń, zdecydowałyśmy o przełożeniu rozpoczęcia spotkań grupy wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej do czasu zakończenia działań prewencyjnych w szkołach. Tym samym pierwsze spotkanie grupy wsparcia odbędzie się 1 kwietnia o godz. 16:30. Sytuację monitorujemy na bieżąco i w razie konieczności kolejnych zmian terminów, będziemy o tym informować poprzez media oraz bezpośrednio zainteresowane osoby.

Na tle przemocy fizycznej przemoc ekonomiczna może wydawać się mało dolegliwa. Jeśli mąż lub partner nie stosuje przemocy fizycznej, wiele kobiet uważa, że nie może być w ogóle mowy o przemocy. Tymczasem przemoc ekonomiczna może być nie mniej krzywdząca, niż fizyczne znęcanie się. Przemoc ekonomiczna często współwystępuje z innymi formami przemocy, zawsze też jest formą przemocy psychicznej. Badania amerykańskie wskazują, że w ponad 90% przypadków przemocy w rodzinie mamy do czynienia również z przemocą ekonomiczną.

Przemoc ekonomiczna wobec kobiet jest definiowana jako zachowania mające na celu kontrolę zdolności partnerki do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych gospodarstwa domowego. A wśród najczęściej zgłaszanych nam przez klientki przejawów przemocy ekonomicznej są m.in.:
  • zabranianie lub utrudnianie podjęcia pracy, a tym samym posiadania własnego dochodu,
  • zabieranie dostępu do własnych pieniędzy,
  • kontrolowanie wydatków,
  • wydzielanie każdego grosza domagając się np. paragonów za zakupy, nie łożenie na utrzymanie rodziny (np. nie płacenie za rachunki, nie kupowanie żywności),
  • zmuszanie do nieodpłatnej pracy w firmie, którą prowadzi mąż/partner,
  • zaciąganie bez porozumienia z osobą pożyczek lub kredytów obciążających wspólny budżet,
  • niepłacenie alimentów lub uzależnianie płacenia alimentów od ?posłuszeństwa? i określonych decyzji dotyczących wspólnego dziecka.

Fundacja Centrum Praw Kobiet w Gdańsku zaprasza mieszkanki Gdańska do udziału w grupie wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej. Spotkania grupy rozpoczną się już w marcu, a kompleksową pomoc w tym zakresie, jaką oferuje gdański oddział Centrum Praw Kobiet finansuje Miasto Gdańsk.

Pierwsza grupa wsparcia w ramach projektu rusza 1 kwietnia. Spotkania będą odbywały się w każdą środę w godzinach 16:30-19:00 przez 21 kolejnych tygodni. Gdańszczanki, które chcą skorzystać ze wsparcia w ramach projektu ?Silne i niezależne? oraz uczestniczyć w zajęciach grupy wsparcia prosimy o zgłoszenie się telefoniczne lub osobiste do sekretariatu CPK w Gdańsku, przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11, telefon: 58 341 79 15 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00.

Grupę wsparcia poprowadzi Marta Typa – psycholożka Fundacji Centrum Praw Kobiet, w roku 2019 specjalistka ds. wsparcia w ramach Gdańskiego Centrum Równego Traktowania (GCRT). Psycholożka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, biorąca czynny udział m.in. w procedurze niebieskiej karty i wspieraniu rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy. Magister psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, w swojej pracy magisterskiej badała klientki gdańskiego oddziału Fundacji Centrum Praw Kobiet i ich funkcjonowanie po doświadczeniu przemocy. Certyfikowana edukatorka seksualna, prowadząca m.in. warsztaty dla dziewcząt na temat granic, praw seksualnych oraz przemocy. Liderka Treningu Family Connections Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, terapeutka szkoląca się w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenia Niebieska Linia oraz Akademii Wolontariatu w Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku.

Projekt „Silne i niezależne. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej” sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Buy Norflex
Buy Tizanidine Online
Tylenol
Buy Emla without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii