Oferta pracy // Kraków

O nas:

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej i przez zaniedbanie) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą
i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Psycholożka dziecięca

Do zadań Psycholożki należy:

 • Udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom i ich matkom doświadczającym lub narażonym na przemoc i dyskryminację.
 • Rozeznanie aktualnej sytuacji i potrzeb dziecka.
 • Ocena sfer rozwojowych dziecka i wstępna diagnoza.
 • Poradnictwo oraz konsultacje wychowawcze dla matek.
 • Wsparcie informacyjne dla matek: przedstawienie możliwych sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, edukacja na temat dostępnych form wsparcia instytucjonalnego, w razie potrzeby kierowanie do odpowiedniej instytucji pomocowej i specjalistów.
 • Pomoc w radzeniu sobie ze skutkami doświadczania przemocy, wychodzeniu ze współuzależnienia.
 • Motywowanie i zachęcanie do podjęcia działań mających na celu wyjście z kryzysu.
 • Prowadzenie psychoedukacji dotyczącej faz rozwoju dziecka, typowych problemów wychowawczych, metod komunikacji z dzieckiem.
 • Rozwijanie kompetencji rodzicielskich, metod wychowawczych i wspomagania rozwoju dziecka.
 • Pomoc w radzeniu sobie ze skutkami doświadczania kryzysów dla diady matka-dziecko.
 • Nauka odkrywania, wzmacniania i korzystania z własnych zasobów.
 • Udział w spotkaniach zespołu specjalistek CPK Kraków oraz w superwizjach.
 • Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych działań.
 • Współpraca z instytucjami pomocowymi oraz wspieranie klientek oraz ich dzieci w uzyskiwaniu w nich wsparcia.
 • Pisanie opinii psychologicznych.

Wymagania:

Przywiązujemy ogromną uwagę do merytorycznego przygotowania specjalistek, które tworzą zespół CPK, dlatego podejmiemy współpracę z osobami, które spełniają poniższe wymagania obowiązkowe:

 • ukończone 5-letnie magisterskie studia psychologiczne,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi krzywdzonymi,
 • wiedza z zakresu problematyki przemocy,
 • doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy i/lub będącymi w kryzysie psychicznym.

Mile widziane:

 • wiedza z zakresu problematyki  uzależnienia i współuzależnienia,
 • ukończone kursy i szkolenia z zakresu problematyki przemocy,
 • specjalizacja kliniczna dzieci i młodzieży lub ukończona szkoła psychoterapii ze specjalizacją dzieci i młodzieży.

 Oferujemy:

 • pracę  w miłym, profesjonalnym zespole,
 • elastyczne godziny pracy,
 • umowę zlecenie,
 • możliwość rzeczywistego oddziaływania na życie dzieci i matek będących w potrzebie, wspierania ich i pomocy.

Zgłoszenia:

Oczekujemy na Twoje CV w formacie pdf na adres natalia.kucma@cpk.org.pl

Czekamy na Twoje CV w formacie pdf wraz z uzasadnieniem w kilku zdaniach, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet. Jednocześnie miej proszę na uwadze, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pamiętaj o dołączeniu klauzuli ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby rekrutacji.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii