Oferta pracy – Poznań: Psychoterapeutka/Psychoterapeuta

Centrum Praw Kobiet – oddział w Poznaniu rekrutuje: Psychoterapeutka/Psychoterapeuta – umowa zlecenie/umowa o współpracę

Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, która działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet (fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej) w każdej sferze życia. W naszej codziennej działalności łączymy różne formy aktywności. Udzielamy kompleksowego wsparcia (m. in. konsultacje prawne, psychologiczne, asysta w sądach) kobietom, których prawa są łamane, a w szczególności tym, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji; staramy się wpływać na kształt prawa i jego stosowanie, edukujemy oraz przeciwdziałamy stereotypom.

Jeżeli podzielasz wartości związane z prawami kobiet i chcesz przyczynić się swoją wiedzą i doświadczeniem do przeciwdziałania przemocy wobec nich w dużej, uznanej organizacji pozarządowej, zapraszamy do aplikowania na stanowisko: Psychoterapeutka/Psychoterapeuta.

Do zadań Psychoterapeutki/Psychoterapeuty należą:
– Udzielanie wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego kobietom doświadczającym lub narażonym na przemoc i dyskryminację;
– Prowadzenie psychoedukacji dotyczącej zjawiska przemocy;
– Aktywny udział w spotkaniach zespołu specjalistów/ek CPK Poznań, w superwizjach oraz współpraca z zespołem interdyscyplinarnym Fundacji;
– Prowadzenie dokumentacji związanej z klientkami;
– Sporządzanie pism dotyczących spraw klientek, w tym pism interwencyjnych do instytucji pomocowych, służb i innych podmiotów;
– Stała współpraca z innymi instytucjami i podmiotami w Wielkopolsce w zakresie rozwiązywania problemów przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

Wymagania:
– ukończony przynajmniej drugi rok szkoły psychoterapii akredytowanej przez PTP
– doświadczenie w pracy z klientami/pacjentami doświadczającymi przemocy i/lub będącymi w kryzysie psychicznym
– opieka superwizora akredytowanego przez PTP
– terapia własna – ukończona lub w procesie
– posiadanie (lub gotowość do posiadania) aktualnego ubezpieczenia OC zawodu psychologa/psychoterapeuty

Szczególną uwagę zwrócimy na osoby, które dodatkowo posiadają:
– ukończone studia psychologiczne
– umiejętność tworzenia planu pomocy oraz planu bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy
– wiedzę z zakresu problematyki uzależnienia i współuzależnienia, z zakresu procedur prawnych dotyczących przemocy (procedura Niebieskiej Karty, obowiązki i uprawnienia policji, możliwości wykonania obdukcji itp.)
– znajomość oferty placówek pomocowych w województwie wielkopolskim
– odbyli staż w Ośrodku/Centrum Interwencji Kryzysowej

Oferujemy:
– umowę zlecenie lub umowę o współpracę
– wynagrodzenie w zależności od doświadczenia
– możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach/warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy, mechanizmów przemocy, traumy, kryzysów życiowych oraz konsultacje prawnicze w zakresie wsparcia klientek
– przestrzeń do pracy w naszym oddziale w Poznaniu
– szansę realnego wpływu na poprawę losu kobiet
– bezpłatne interwizje
– elastyczne godziny pracy (co najmniej dwie godziny dziennie),

Zgłoszenia:
CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz krótkie uzasadnienie, dlaczego chciałabyś/chciałbyś zaangażować się w działalność Centrum Praw Kobiet – oddział w Poznaniu, prosimy kierować na adres: cpk_poznan@cpk.org.pl.

Na zgłoszenia czekamy do 12.09.2022 r.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii