Prezeska CPK z nagrodą Polskiej Rady Biznesu!

Znamy zwycięzców 10. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Statuetki otrzymali: Dr Irena Eris i Henryk Orfinger, twórcy firmy Dr Irena Eris (SUKCES), dr Michał Mikulski, twórca firmy EGZOTech (WIZJA I INNOWACJE) i Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet (DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA). Kapituła konkursu przyznała też Nagrodę Specjalną, którą w imieniu wszystkich pracowników ochrony zdrowia walczących z pandemią COVID-19 odebrał prof. Krzysztof Simon.

Finał 10. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu odbył się 24 maja 2021 roku. Wręczenie nagród można było obejrzeć w TVN24 i TVN24BiS. Poniżej link do programu.

W jubileuszowej edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu wzięły udział setki firm i organizacji z całej Polski. Tegoroczny konkurs był pod wieloma względami szczególny, nie tylko z racji jubileuszu i zdalnej formuły wręczenia statuetek. „W tym trudnym roku mieliśmy rekordową liczbę kandydatów, co pokazuje rosnące ambicje i siłę polskich przedsiębiorców – mimo panującego kryzysu”, zauważa Wojciech Kostrzewa, Przewodniczący Kapituły Nagrody i Prezes Zarządu PRB.

Komentując wybór w kategorii SUKCES, Wojciech Kostrzewa stwierdza: „Cieszę się, że Kapituła przyznała statuetkę w kategorii SUKCES firmie rodzinnej, która dzięki konsekwentnej strategii rozwija się dzisiaj prężnie na rynkach europejskich. Trudno wyobrazić sobie lepszego laureata na dziesięciolecie”.

Prezes PRB wskazuje także na szczególny wymiar sukcesu laureata w kategorii WIZJA I INNOWACJE:  „niewiele jest w Polsce firm, które łączą skuteczność biznesową z realną pomocą innym ludziom. Sukces EGZOTech-u dowodzi, że model biznesowy oparty na poczuciu misji ma sens i wcale się nie kłóci z komercjalizacją produktu”.

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Kapituła Nagrody doceniła w tym roku wysiłki na rzecz ochrony praw kobiet. „Wyróżniamy w tej kategorii osoby i organizacje zajmujące się tematem aktualnym i palącym, sygnalizując, że są to dla nas kwestie ważne. W roku, który upłynął pod znakiem praw kobiet, trudno wyobrazić sobie lepszą laureatkę od Urszuli Nowakowskiej, założycielki i szefowej Centrum Praw Kobiet, która od 27 lat niesie pomoc prawną i psychologiczną ofiarom przemocy i dyskryminacji” – mówi Wojciech Kostrzewa. 

Kapituła przyznała także Nagrodę Specjalną PRB im. Jana Wejcherta, którą w tym roku został wyróżniony cały personel medyczny i niemedyczny polskiej ochrony zdrowia, walczący z pandemią COVID-19. Statuetka przekazana została na ręce prof. Krzysztofa Simona, specjalisty od chorób zakaźnych, ordynatora Pierwszego Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala we Wrocławiu, nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i członka Rady Medycznej powołanej przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Oto sylwetki wszystkich nagrodzonych:

 

Nagroda PRB im. Jana Kulczyka w kategorii SUKCES – za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek:

Dr Irena Eris i Henryk Orfinger – założyciele i szefowie firmy DR IRENA ERIS

Irena Eris, doktor farmacji, jest Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju firmy. Od początku istnienia marki zajmuje się kreacją nowych produktów i zarządza procesem ich powstawania. Laureatka ponad 150 prestiżowych nagród, zajmuje wysoką pozycję na liście najbardziej wpływowych kobiet w dziejach Polski, które odwróciły bieg wydarzeń, przełamały stereotypy, zainicjowały nowy sposób myślenia. Została też odznaczona m.in. medalem Stella Della Solidarieta’ Italiana – Gwiazdą Solidarności Włoskiej, przyznawanym w imieniu prezydenta Włoch.

Henryk Orfinger jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Dr Irena Eris S.A. – spółki „matki” zarządzającej trzema podmiotami: Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris, Hotelami SPA Dr Irena Eris i Kosmetycznymi Instytutami Dr Irena Eris. Twórca i wieloletni Prezes Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. W latach 1999–2019 Przewodniczący Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, obecnie Pierwszy Wiceprezydent organizacji i Przewodniczący jej Prezydium Rady Firm Rodzinnych. Członek Rady Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy!” i Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej X kadencji. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004).

 

Nagroda PRB pod patronatem Zarządu Polskiej Rady Biznesu w kategorii WIZJA I INNOWACJE – za zastosowanie nowej, odważnej, niestandardowej i niekonwencjonalnej koncepcji lub nowej idei biznesowej:

Dr Michał Mikulski – założyciel i szef EGZOTech

Założyciel i Dyrektor Generalny EGZOTech Sp. z o.o., powstałej w 2013 r. firmy zajmującej się badaniami oraz opracowaniem innowacyjnych robotów rehabilitacyjnych i urządzeń elektrodiagnostycznych dla fizjoterapii, neurorehabilitacji i terapii zajęciowej. Członek europejskiej komisji oceniającej projekty B+R i wykładowca na Politechnice Śląskiej. Firma EGZOTech jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Europie w segmencie Healthcare & Life Sciences.

 

Nagroda PRB im. Andrzeja Czerneckiego w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – za działalność społeczną i filantropijną, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym:

Urszula Nowakowska – założycielka i szefowa Centrum Praw Kobiet

Prawniczka i feministka, autorka lub współautorka raportów z badań, artykułów do „Prawa i Płci” oraz poradników dla kobiet i służb. Aktywnie działa na rzecz zmian legislacyjnych w obszarze praw kobiet. Przygotowała m.in. propozycje zapisów równościowych do Konstytucji, projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w bliskich związkach, pracowała w zespole powołanym przez Izabelę Jarugę-Nowacką nad ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest autorką poprawek do ww. ustawy oraz zmian w przepisach dotyczących gwałtu. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, Srebrnym Medalem Ministra Sprawiedliwości za osiągnięcia w pracy penitencjarne oraz Brązowym Medalem na wniosek KSP za długoletnią współpracę i wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji i Odznaką Honorową RPO.

________________________

Nagroda PRB to wyróżnienie dla przedsiębiorców i działaczy społecznych przyznawane od 2012 roku przez Polską Radę Biznesu, organizację zrzeszającą właścicieli i prezesów największych firm działających w Polsce. Partnerem merytorycznym konkursu czuwającym nad przebiegiem nominacji jest firma PwC w Polsce.

 

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii