MAGDALENA PIETROWSKA

Mgr politologii w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, absolutorium z terapii pedagogicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych. Ukończyła podyplomową specjalizację Organizacja Pomocy Społecznej w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych. Ukończyła szkolenia: „Telefon zaufania – teoria i praktyka”, ” Rzeczniczek dla ofiar Przemocy w Rodzinie”, „WenDo”. Z Fundacją Centrum Praw Kobiet związana od 2008 r., od stycznia 2010 roku jest Kierowniczką Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Prywatnie kocha tworzenie biżuterii hand made, szczególnie filcowej. Motto: „Nie bój się cieni, one świadczą o tym, ze gdzieś znajduje się światło”.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii