Wartości i granice międzyludzkie

Granice osobiste to odległość, z której mogę jednocześnie kochać Ciebie i Mnie. Na spotkaniach z młodzieżą, z pomocą trenerki Victorii Husak, kontynuowali zgłębianie podstawowych wartości i granic międzyludzkich, traktując seksualność szeroko pojętą – jako zaspokojenie rzeczywistych potrzeb w różnych sferach życia. Odbyli medytację wdzięczności, obejmując się jak najbliższa i najdroższa osoba na świecie.

Następnie rozważyli zrównoważony model miłości własnej, stworzyli osobistą mapę satysfakcji.

Jak zrozumieć, że jesteś kochany? Słowa wsparcia, komplementy, troska, pomoc, uściski, jakość wspólnie spędzonego czasu, prezenty. W żartobliwy sposób przeanalizowano języki miłości przez pryzmat systemów reprezentacji (wzrokowego, słuchowego, kinestetycznego) i możliwości wyrażania miłości do siebie za pomocą tych języków. Punktem kulminacyjnym szkolenia była metafora-niespodzianka, którą każdy z uczestników narysował samodzielnie.

Badaliśmy źródła poczucia własnej wartości w dzieciństwie za pomocą techniki wizualizacji projekcyjnej „Cztery pokoje” oraz metaforycznych map asocjacyjnych „Prawdziwe Ja”, stworzyliśmy dla siebie symboliczny prezent na zaspokojenie bieżących potrzeb.

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii