Kalendarium roku 2001

  • Rozpoczęcie współpracy z więzieniem kobiecym w Lublińcu. Przeprowadzenie wywiadów z kobietami, które zabiły swoich oprawców, zapewnienie im wsparcia psychologicznego i prawnego.
  • Zorganizowanie ? we współpracy z Parlamentarną Grupą Kobiet ? kolejnego ?Trybunału ds. przemocy wobec kobiet?, który odbył się w budynku Sejmu i poświęcony był kwestii zabójstw związanych z przemocą w rodzinie.
  • Zakupienie ? dzięki wsparciu Fundacji Levis Strauss ? samochodu i rozpoczęcie realizacji projektu ?Objazdowe Centrum Praw Kobiet?, którego celem było zapewnienie pomocy kobietom z małych miast i terenów wiejskich.
  • Udział (na zaproszenie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn) w pracach nad przygotowaniem Krajowego Programu Działań na rzecz Kobiet.
  • Uczestniczenie (na zaproszenia Izabeli Jarugi-Nowackiej, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn) w grupie roboczej pracującej nad pierwszym projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Przygotowanie i przedstawienie licznych propozycji rozwiązań ustawowych.
  • Opracowanie projektu ustawy o zwalczaniu gwałtu, wraz z propozycją rozszerzenia definicji gwałtu jako ?współżycia bez zgody? oraz ścigania tego przestępstwa z urzędu.

Norflex Online
Buy Skelaxin
Cafergot
Buy Zanaflex without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii