Kalendarium roku 2003

  • Zorganizowanie 14 szkoleń na temat przemocy seksualnej dla 700 funkcjonariuszy policji z całego kraju.
  • Przeprowadzenie dla funkcjonariuszy policji, prokuratorów, pracowników ośrodków pomocy społecznej i kuratorów szkoleń na temat budowania koalicji lokalnych przeciw przemocy.
  • Zaktualizowanie i opublikowanie (w nakładzie 1 000 egzemplarzy) raportu na temat sytuacji kobiet pod tytułem „Kobiety w Polsce 2003”.
  • Zorganizowanie – we współpracy z Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn – kolejnego „Trybunału ds. przemocy wobec kobiet” poświęconego zabójstwom w rodzinie i związkach intymnych.
  • Zorganizowanie otwartych spotkań edukacyjnych z cyklu „Poznaj swoje prawa” (alimenty, rozwody, przemoc w rodzinie, zgwałcenia, majątek wspólny i odrębny współmałżonków, zobowiązania finansowe współmałżonków, podział majątku, władza rodzicielska, opieka nad dziećmi, ustalenie ojcostwa i prawo pracy).
  • Zorganizowanie seminarium dotyczącego zmian ustawodawczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz piątego „Trybunału ds. przemocy wobec kobiet” poświęconego zabójstwom w rodzinie i związkach intymnych.
  • Przeprowadzanie kolejnej kampanii w ramach „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”.
  • Zrealizowanie spotu telewizyjnego „DOM TO NIE RING. KONIEC Z PRAWEM PIĘŚCI”. Wystąpienie do Ministerstwa Sprawiedliwości z apelem o wprowadzenie takich zmian w prawie, które pozwoliłyby skuteczniej chronić ofiary przemocy w rodzinie oraz sprawić, aby to nie ofiara, ale sprawca był zmuszony opuścić dom.
  • Wydanie w nakładzie 20 000 egzemplarzy ulotki „Przerwijmy zmowę milczenia” o reagowaniu na przypadki przemocy w rodzinie.

SPRAWOZDANIE 2003

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii