Kalendarium roku 2003

  • Zorganizowanie 14 szkoleń na temat przemocy seksualnej dla 700 funkcjonariuszy policji z całego kraju.
  • Przeprowadzenie dla funkcjonariuszy policji, prokuratorów, pracowników ośrodków pomocy społecznej i kuratorów szkoleń na temat budowania koalicji lokalnych przeciw przemocy.
  • Zaktualizowanie i opublikowanie (w nakładzie 1 000 egzemplarzy) raportu na temat sytuacji kobiet pod tytułem ?Kobiety w Polsce 2003?.
  • Zorganizowanie ? we współpracy z Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn ? kolejnego ?Trybunału ds. przemocy wobec kobiet? poświęconego zabójstwom w rodzinie i związkach intymnych.
  • Zorganizowanie otwartych spotkań edukacyjnych z cyklu ?Poznaj swoje prawa? (alimenty, rozwody, przemoc w rodzinie, zgwałcenia, majątek wspólny i odrębny współmałżonków, zobowiązania finansowe współmałżonków, podział majątku, władza rodzicielska, opieka nad dziećmi, ustalenie ojcostwa i prawo pracy).
  • Zorganizowanie seminarium dotyczącego zmian ustawodawczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz piątego ?Trybunału ds. przemocy wobec kobiet? poświęconego zabójstwom w rodzinie i związkach intymnych.
  • Przeprowadzanie kolejnej kampanii w ramach ?16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet?.
  • Zrealizowanie spotu telewizyjnego ?DOM TO NIE RING. KONIEC Z PRAWEM PIĘŚCI?. Wystąpienie do Ministerstwa Sprawiedliwości z apelem o wprowadzenie takich zmian w prawie, które pozwoliłyby skuteczniej chronić ofiary przemocy w rodzinie oraz sprawić, aby to nie ofiara, ale sprawca był zmuszony opuścić dom.
  • Wydanie w nakładzie 20 000 egzemplarzy ulotki ?Przerwijmy zmowę milczenia” o reagowaniu na przypadki przemocy w rodzinie.

SPRAWOZDANIE 2003

Imitrex Online
Buy Mobic
Norflex
Buy Topamax without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii