Kalendarium roku 2004

  • Realizacja projektu „Unia Europejska dla kobiet ze zmarginalizowanych środowisk społecznych” skierowanego do kobiet niepełnosprawnych i kobiet z terenów wiejskich.
  • Przeprowadzenie szkoleń dla młodych prawników (studentów, aplikantów adwokackich, prokuratorów i asesorów sądowych) w zakresie prawnych i psychologicznych aspektów problemu przemocy w rodzinie.
  • Publikacja następujących ulotek i poradników:
  • 1. „Wygrać starość – poradnik dla kobiet pełnych życia i werwy” 2. „Pokonywanie barier – poradnik dla kobiet niepełnosprawnych i ich bliskich” 3. „Wieś równych szans – poradnik dla kobiet wiejskich” 4. „Praca w Unii Europejskiej” (ulotka) 5. „Edukacja w Unii Europejskiej” (ulotka) 6. „Przemoc wobec kobiet – mężczyźni mówią „nie”” ( ulotka).
  • Uczestnictwo w przygotowaniu rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  • Przeprowadzenie badania na temat stosowania prawa karnego w sprawach o przemoc wobec kobiet.

SPRAWOZDANIE 2004

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii