Kalendarium roku 2004

  • Realizacja projektu ?Unia Europejska dla kobiet ze zmarginalizowanych środowisk społecznych? skierowanego do kobiet niepełnosprawnych i kobiet z terenów wiejskich.
  • Przeprowadzenie szkoleń dla młodych prawników (studentów, aplikantów adwokackich, prokuratorów i asesorów sądowych) w zakresie prawnych i psychologicznych aspektów problemu przemocy w rodzinie.
  • Publikacja następujących ulotek i poradników:
  • 1. ?Wygrać starość ? poradnik dla kobiet pełnych życia i werwy? 2. ?Pokonywanie barier ? poradnik dla kobiet niepełnosprawnych i ich bliskich? 3. ?Wieś równych szans ? poradnik dla kobiet wiejskich? 4. ?Praca w Unii Europejskiej? (ulotka) 5. ?Edukacja w Unii Europejskiej? (ulotka) 6. ?Przemoc wobec kobiet ? mężczyźni mówią ?nie?? ( ulotka).
  • Uczestnictwo w przygotowaniu rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  • Przeprowadzenie badania na temat stosowania prawa karnego w sprawach o przemoc wobec kobiet.

SPRAWOZDANIE 2004

Tylenol Online
Buy Indometacin
Topamax
Buy Arcoxia without Prescription

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii