Kalendarium roku 2005

  • Uzyskanie trzyletniej dotacji (ponad 600.000 euro) z unijnego programu „EQUAL” na projekt „Praca i godność kobiet ofiar przemocy”.
  • Zorganizowanie wyjazdu na festiwal teatru terapeutycznego w Lubljanie (Słowenia) ze sztuką przygotowaną przez kobiecą grupę teatralną z zakładu karnego w Lublińcu.
  • Utworzenie pierwszej grupy teatralnej w Warszawie i Łodzi.

SPRAWOZDANIE 2005

Pomoc w czasie pandemii Pomoc w czasie pandemii